Bir Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Bir işletmedeki en yüksek en yüksek gider kalemi olan personelin işverene maliyeti konusu, birçok etmenin içinde yer aldığı konudur. Bu hesabın dikkatle hazırlanması gerekmektedir.

İçerik Üreticisi
Sultan Erat
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Bir Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Personelin işverene olan maliyetinin hesaplanması işletme sahiplerinin ve bordro özlük çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı bir sorudur. İşveren maliyeti, özetle bir personelin işverenden aldığı maddi kaynakların tümüdür. İşverenler işletmelerinde bulunan çalışanlara belirli miktarlarda ‘maaş’ adında bir ücret öderler. İşverenlerin çalışanlar için ayırmış olduğu iki gider kalemi vardır. Bunlar; maaş ve primler olmak üzere ayrılır ve işveren için büyük bir gider kalemi oluşturmaktadır. Personel maliyet hesaplama işlemini tamamladığınızda işveren maliyetini de hesaplamış olursunuz. İşçinin işverene maliyetini hesaplama kısmında belirli payların eklenmesi gerekmektedir. Bu paylar brüt aylık ücrete ek olarak işverenin ödemesi gereken paydır.

Paylar şu şekilde sıralanabilir:

• İşsizlik sigortası işveren payı

• Sosyal Güvenlik Primi işveren ödemesi

• İşveren sigorta primi

Zaman zaman değişim göstermekte olan İşçinin işverene maliyeti; brüt maaş ile SGK işveren payı toplanarak hesaplanabilir. İşveren maliyeti 2022 yılının haziran ayından bu yana uygulanmakta olan asgari ücretten dolayı değişim göstermiştir. Ve işveren maliyeti 7603,43 TL şeklinde düzenlenmiştir.

KolayBi' ile Finansal Takibiniz Her An Kontrol Altında
Şimdi 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

Personel Maliyeti Hesaplaması Nedir?

Personel maliyeti firmaların ödemeleri içindeki yüksek harcamalardan birisidir. İşverenler bu konuda destek ihtiyacı duyabilirler. Bu noktada devreye devlet teşvikleri girmektedir. 1 personelin maliyeti hesaplama işlemi sırasında brüt aylık ücretle beraber mevcut vergi ve kesintiler de eklenmelidir. Bu vergi ve kesintiler işverenin ödemek zorunda olduğu kalemlerdir. İşçinin toplam maliyeti aylık brüt ücrete; SGK işveren primi, işsizlik sigortası işveren primi ve Sosyal Güvenlik Primi işveren ödemesinin eklenmesi ile hesaplanabilmektedir. İşçi maliyeti 2022 yılında bu eklemeler yapılarak hesaplanmaktadır.

Çalışanın Sigorta Pirimi Nasıl Hesaplanır?

Personel sigorta maliyeti hesapları sırasında brüt maaşın belirli bir kısmı kullanılmaktadır. Çalışanların sigorta primlerinin hesaplanmasında sigorta primi brüt maaşın %37,5’lik kısmı alınarak hesaplanmaktadır. Bu yüzdelikte yer alan primleri şu şekilde sıralayabiliriz; %14 işçi sigorta primi, %20,5 işveren sigorta primi, %1 işsizlik sigortası işçi payı, %2 işsizlik sigortası işveren payı.

Personel Brüt Ücret Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Personel brüt ücret; brüt maaş ücretinin tüm vergi ve kesintilerinin yapılmamış versiyonudur. Bürüt maaşın hesaplanması için gerekenler; SGK Primi, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’dir. Tüm bu prim ve vergilerin net maaşa eklenmesi sonucunda brüt maaş hesaplanabilir. En kolay açıklama ile Brüt Maaşı; net maaşı, SGK primini, İşsizlik primini, gelir vergisini ve damga vergisini toplayarak bulabilirsiniz.  Net maaş ve brüt maaş terimleri zaman zaman maaşların hesaplanma süreçlerinde çeşitli karışıklıklara sebep olabiliyor. Bu sebeple maaş hesaplaması sırasında belirli konularda hassas davranılması gerekiyor. Formüllerin dikkatli bir şekilde uygulanması ile kolayca maaş hesaplamalarını yapabilirsiniz. Özetle aşağıdaki gibi formüle edebiliriz:

Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Net ücret nedir? Nasıl Hesaplanır?

Net maaş hesaplaması ise brüt maaşın tam tersidir. Brüt maaşta hiçbir kesinti yapılmazken net maaşta brüt maaş üzerine birçok kesinti uygulanmaktadır. Brüt maaş üzerinden yapılan kesintiler net maaşı oluşturur. Aslında çok daha basit ve anlaşılır bir ifade ile net ücret; vergi ve sigorta kesintilerinin ardından aylık olarak size ödenen paradır. Yani işverenin banka hesabınıza yatıracağı net miktardır. Net maaşı hesaplamak için yapılması gerek işlem şu şekildedir; Net Maaştan tüm kesinti ve işlemlerin yapıldığı brüt maaş çıkarılır. Brüt maaştan ise SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi çıkarılmaktadır. Formül aşağıdaki gibidir:

Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi)

Bu formülleri uygulayarak maaşlarınız hakkındaki hesaplamaları çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bir şekilde yaptığınız hesaplamalar sonucunda gider kalemlerini net bir şekilde öğrenme şansınız olur. Genel olarak hesaplamalar daha pratik ve anlaşılır bir halde olması için netten brüte, brütten nete şeklinde formüle edebilmektedir. Bu da hesaplama sırasında sizlere büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Örnek Maaş Hesaplaması

Aşağıdaki gibi maaşlarınızı pratik bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Brüt maaş                    10,000.00

SGK Prim İşçi Payı       1,400.00

SGK İşsizlik İşçi Payı    100.00

Toplam SGK Primi        1,500.00

Vergi Matrahı                8,500.00

Gelir Vergisi Kesintisi    1,275.00

Damga Vergisi Kesintisi 75.9

Net maaş                        7,145.00(AGİ Uygulaması Kaldırıldı)

Net maaş                        10,000.00

SGK Prim İşçi Payı          1,958.3

SGK İşsizlik İşçi Payı       139.9

Toplam SGK Primi           2,098.15

Vergi Matrahı                   11,889.6

Gelir Vergisi Kesintisi       1,783.45

Damga Vergisi Kesintisi   106,15

Brüt maaş                         13,987.75

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, hükümetin sene süresince çalışmakta olan gerçek kişiler üzerine uyguladığı bir vergi tipidir. Yapacağınız ödemeler kazancınız paralelinde artacak ya da azalacaktır. Uygulanan vergiler belirli kazanç limitlerine göre değişim göstermektedir. Vergi hesaplama formülü oldukça kolaydır. Vergi, gelir tutarı ile belirli olan gelir vergi oranının çarpılması ile elde edilir. Ayrıca İşçinin sigorta matrahı brüt kazanç toplamından istisnaların çıkarılması ile hesaplanmaktadır.

32 bin liraya kadar kazancı olan çalışanlar %15 üzerinden vergi ödeyecektir. 70 bin liralık gelirlerde 70 bin liranın 32 bin lirası için 4 bin 800 lira, fazlası için de %20’lik bir gelir oranı uygulanmaktadır. 170 bin liralık gelirlerde 70 bin lirası için 12 bin 400 lira ücret gelirlerinde ise; 25 bin liranın 70 bin lirası için 12 bin 400 lira, fazlası içinse %27 civarında bir vergi oranı uygulanmaktadır. 880 bin lira gelirlerinde 170 liranın 39 bin 400 lirası. Ücret gelirlerinde ise 880 bin liranın 250 bin lirası için 61 bin lira uygulanır. Fazlası içinse %35 oranında vergi uygulanır. 880 bin liradan fazla gelir olduğu durumlarda 287 bin 900 lira için uygulama yapılır. Ücret gelirlerinde daha az miktarda 281 bin 500 lira üzerinden vergi planlanır. Daha fazla vergi olduğunda ise %40’lık bir vergi oranı ile hesaplamalar tamamlanır. Yıllık gelirlerde vergi hesaplama araçlarını yaygın olarak kullanmayı tercih edenlerle birlikte detaylı olarak kaç vergi oranı üzerinden vergi hesaplaması yapıldığını görmek isteyenler de fazladır.

KolayBi' Ön Muhasebe ve Finans Yazılımı olmasının yanı sıra, işletmelerin ofis işlerini optimize eden bulut tabanlı ön muhasebe programıdır. İşletmenize ait tüm giderleri tek bir ekran üzerinden rahatlıkla takip edebileceğiniz bulut tabanlı ön muhasebe programı KolayBi' ile işletmenizin finansal durumu kontrol altında!

Şimdi 14 Gün Ücretsiz kullanabilir, işletmenize sağlayacağı faydaları hemen görmeye başlayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular
Brüt Ücret Nedir?

Çalışanın aylık ücreti üzerinde kesintilerin yapılmadan önceki halidir.

Net Maaş Nedir?

Net maaş ise personelin aylık olarak eline geçen net para tutarına verilen isimdir.

Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Net Maaş, brüt maaştan; SGK Primi, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi giderlerin çıkarılması ile elde edilir.

İşveren Bir İşçi İçin Ne Kadar SGK Primi Öder 2022?

%20,5 SGK Primi işveren payı 1326,56 liradır. İşveren işsizlik sigorta primi ise %2 üzerinden 129,42 liradır. Toplamda bir işçinin işverene maliyeti 7.603,43 TL’dir.

2022 Asgari Ücret Prim Ödemesi Ne Kadar?

İşçi SGK primi 2022 temmuz ayında ilan edilen 6,471.00 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta primi işçi payı 905.94 TL’dir. İşsizlik sigortası işçi payı ise 64.71 TL’dir.

Asgari Ücret 2022 Günlük Yevmiye Ne Kadar?

2022 asgari ücret günlük olarak İki yüz on beş lira yetmiş kuruştur.

2022'de SGK Taban ve Tavan ücret ne kadar?

Aylık kazançta SGK alt sınır 6.471,00 TL’dir. Üst sınır ise 48.532,50 TL olarak belirlenmiştir.

SGK 5 Puanlık İndirim Nedir? Nasıl Hesaplanır?

SSK’lı çalışanlardan totalde %37,5 kadar prim kesilmektedir. Bu primleri zamanında ve aksatmadan ödeyen çalışanlara 5 puanlık prim indirimi verilmektedir. Normalde %37,5 oranda hesaplanan tutar 959,40 ise %5’lik teşvik sonrasında uygulanan %32,5’lik hesaplama sonrasında tutar 831,48 olmaktadır.

Personelin Gelir Vergisi nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, gelir tutarının vergi oranının çarpılması sonucunda hesaplanmış olur. Buradaki vergi dilimleri gelirin artışına göre değişim göstermektedir. Vergi oran dilimleri; 32 bin, 70 bin, 170 bin, 880 bin ve üzeri fiyatlar üzerinden belirli oranlarla hesaplanır.

Sultan Erat
İnsan Kaynakları Yöneticisi