Bir Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Sultan Erat

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır
İnsan Kaynakları
Yayımlanma Tarihi:
September 5, 2022
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Personelin işverene olan maliyetinin hesaplanması işletme sahiplerinin ve bordro özlük çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı bir sorudur. İşveren maliyeti, özetle bir personelin işverenden aldığı maddi kaynakların tümüdür. İşverenler işletmelerinde bulunan çalışanlara belirli miktarlarda ‘maaş’ adında bir ücret öderler. İşverenlerin çalışanlar için ayırmış olduğu iki gider kalemi vardır.

Bunlar; maaş ve primler olmak üzere ayrılır ve işveren için büyük bir gider kalemi oluşturmaktadır. Personel maliyet hesaplama işlemini tamamladığınızda işveren maliyetini de hesaplamış olursunuz. İşçinin işverene maliyetini hesaplama kısmında belirli payların eklenmesi gerekmektedir. Bu paylar brüt aylık ücrete ek olarak işverenin ödemesi gereken paydır.

Paylar şu şekilde sıralanabilir:

• İşsizlik sigortası işveren payı

• Sosyal Güvenlik Primi işveren ödemesi

• İşveren sigorta primi

Genellikle yıllara göre göstermekte olan çalışanın işverene maliyeti; brüt maaş ile SGK işveren payı toplanarak hesaplanabilir. 1 Ocak 2023 itibariyle sigorta primi; 2.051,64 TL’dir. %5’lik SGK işveren teşviki ile bu tutar 1.551,24 TL olarak ödenir. 200,16 TL’lik işsizlik primi de dâhil edildiğinde işveren maliyeti 11.759,40 TL olarak hesaplanmaktadır.

Genel Hatlarıyla 2023 yılındaki işveren gider kalemleri;

2023 Asgari Brüt Ücret > 10.008 TL

2023 Asgari Ücret Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) (10.008 TL x 0,205) >  2.051,64 TL

2023 Asgari Ücret İşsizlik Sigortası Primi (%2) (Brüt Ücret x %2) > 200,16 TL

2023 SGK İşveren Teşviki > -500,4

2023 yılında asgari ücretin işveren maliyeti > 11.750 TL

2023 Asgari Net Ücret > 8.506,80 TL

Detaylı hesaplama için 2023 yılı asgari ücretin işverene maliyeti nasıl hesaplanır? blog içeriğimiz ile ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

KolayBi' ile Finansal Takibiniz Her An Kontrol Altında
Şimdi 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

Personel Maliyeti Hesaplaması Nedir?

Personel maliyeti firmaların ödemeleri içindeki yüksek harcamalardan birisidir. İşverenler bu konuda destek ihtiyacı duyabilirler. Bu noktada devreye devlet teşvikleri girmektedir. 1 personelin maliyeti hesaplama işlemi sırasında brüt aylık ücretle beraber mevcut vergi ve kesintiler de eklenmelidir.

Bu vergi ve kesintiler işverenin ödemek zorunda olduğu kalemlerdir. İşçinin toplam maliyeti aylık brüt ücrete; SGK işveren primi, işsizlik sigortası işveren primi ve Sosyal Güvenlik Primi işveren ödemesinin eklenmesi ile hesaplanabilmektedir.

Çalışanın Sigorta Pirimi Nasıl Hesaplanır?

Personel sigorta maliyeti hesapları sırasında brüt maaşın belirli bir kısmı kullanılmaktadır. Çalışanların sigorta primlerinin hesaplanmasında sigorta primi brüt maaşın %37,5’lik kısmı alınarak hesaplanmaktadır. Bu yüzdelikte yer alan primleri şu şekilde sıralayabiliriz;

%14 işçi sigorta primi,

%20,5 işveren sigorta primi,

%1 işsizlik sigortası işçi payı,

%2 işsizlik sigortası işveren payı.

Personel Brüt Ücret Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Personel brüt ücret; brüt maaş ücretinin tüm vergi ve kesintilerinin yapılmamış versiyonudur. Bürüt maaşın hesaplanması için gerekenler; SGK Primi, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’dir.

Tüm bu prim ve vergilerin net maaşa eklenmesi sonucunda brüt maaş hesaplanabilir. En kolay açıklama ile Brüt Maaşı; net maaşı, SGK primini, İşsizlik primini, gelir vergisini ve damga vergisini toplayarak bulabilirsiniz.

 Net maaş ve brüt maaş terimleri zaman zaman maaşların hesaplanma süreçlerinde çeşitli karışıklıklara sebep olabiliyor. Bu sebeple maaş hesaplaması sırasında belirli konularda hassas davranılması gerekiyor. Formüllerin dikkatli bir şekilde uygulanması ile kolayca maaş hesaplamalarını yapabilirsiniz. Özetle aşağıdaki gibi formüle edebiliriz:

Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Net Ücret nedir? Nasıl Hesaplanır?

Net maaş hesaplaması ise brüt maaşın tam tersidir. Brüt maaşta hiçbir kesinti yapılmazken net maaşta brüt maaş üzerine birçok kesinti uygulanmaktadır. Brüt maaş üzerinden yapılan kesintiler net maaşı oluşturur. Aslında çok daha basit ve anlaşılır bir ifade ile net ücret; vergi ve sigorta kesintilerinin ardından aylık olarak size ödenen paradır.

Yani işverenin banka hesabınıza yatıracağı net miktardır. Net maaşı hesaplamak için yapılması gerek işlem şu şekildedir; Net Maaştan tüm kesinti ve işlemlerin yapıldığı brüt maaş çıkarılır. Brüt maaştan ise SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi çıkarılmaktadır. Formül aşağıdaki gibidir:

Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi)

Bu formülleri uygulayarak maaşlarınız hakkındaki hesaplamaları çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bir şekilde yaptığınız hesaplamalar sonucunda gider kalemlerini net bir şekilde öğrenme şansınız olur.

Genel olarak hesaplamalar daha pratik ve anlaşılır bir halde olması için netten brüte, brütten nete şeklinde formüle edebilmektedir. Bu da hesaplama sırasında sizlere büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

İlgili içerik: İnsan Kaynakları Nedir? İK Görev ve Tanımı Nedir?

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, hükümetin sene süresince çalışmakta olan gerçek kişiler üzerine uyguladığı bir vergi tipidir. Yapacağınız ödemeler kazancınız paralelinde artacak ya da azalacaktır. Uygulanan vergiler belirli kazanç limitlerine göre değişim göstermektedir.

Vergi hesaplama formülü oldukça kolaydır. Vergi, gelir tutarı ile belirli olan gelir vergi oranının çarpılması ile elde edilir. Ayrıca İşçinin sigorta matrahı brüt kazanç toplamından istisnaların çıkarılması ile hesaplanmaktadır.

● 70.000 TL kadar %15,

● 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası olması halinde %20,

● 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası olması halide %27,

● 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500, fazlası olması halinde %35,

● 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası olması halinde %40

KolayBi' Ön Muhasebe ve Finans Yazılımı olmasının yanı sıra, işletmelerin ofis işlerini optimize eden bulut tabanlı ön muhasebe programıdır. İşletmenize ait tüm giderleri tek bir ekran üzerinden rahatlıkla takip edebileceğiniz bulut tabanlı ön muhasebe programı KolayBi' ile işletmenizin finansal durumu kontrol altında!

İlgili içerik: Asgari geçim indirimi kaldırıldı mı?

Sıkça Sorulan Sorular
Brüt Ücret Nedir?

Çalışanın aylık ücreti üzerinde kesintilerin yapılmadan önceki halidir.

Net Maaş Nedir?

Net maaş ise personelin aylık olarak eline geçen net para tutarına verilen isimdir.

Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Net Maaş, brüt maaştan; SGK Primi, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi giderlerin çıkarılması ile elde edilir.

2023 Asgari ÜCret SGK Primi Ne Kadardır?

SGK Ppimi SGK İşçi Payı ve SGK İşveren Payı olarak ikiye ayrılmaktadır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren SGK işveren payı 1,551,24 lira, SGK işçi payı ise 1,501,20 lira’dır.

Asgari Ücret 2023 Günlük Yevmiye Ne Kadar?

1 Ocak 2023 itibariyle asgari ücret günlük olarak 333,60 TL olarak belirlendi.

2023 SGK Taban ve Tavan ücret ne kadar?

Aylık kazançta SGK alt sınır 10.008,00 TL’dir. Üst sınır ise 75.060 TL olarak belirlenmiştir.

SGK 5 Puanlık İndirim Nedir? Nasıl Hesaplanır?

SSK’lı çalışanlardan totalde %37,5 kadar prim kesilmektedir. Bu primleri zamanında ve aksatmadan ödeyen çalışanlara 5 puanlık prim indirimi verilmektedir. Normalde %37,5 oranda hesaplanan tutar 959,40 ise %5’lik teşvik sonrasında uygulanan %32,5’lik hesaplama sonrasında tutar 831,48 olmaktadır.

No items found.

Bir Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Sultan Erat

İnsan Kaynakları Yöneticisi