İnsan Kaynakları Nedir? IK Görev ve Tanımı Nedir?

Sultan Erat

İnsan Kaynakları Yöneticisi

toplantı ortamını gösteren 3 kişiye ait görsel
İnsan Kaynakları
Yayımlanma Tarihi:
September 7, 2017
Güncelleme Tarihi:
17/5/2022
0 dk

Personel verimliliği ve çalışan mutluluğu ile doğrudan ilişkili olan insan kaynakları terimine ve merak edilen tüm detaylara bir adım daha yaklaştınız. İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili merak edilen konuları KolayBi' Blog okuyucularımız için derledik!

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi, kısa adı İK olarak da bilinen işletmelerde personel ile ilgili olan her türlü sorunun çözümü ve işletmenin personel devamlılığını sağlayan birimdir.

İnsan kaynakları departmanı, firma personellerinin işe alım ile işten ayrılma süreçlerini, firmada görev aldıkları pozisyonların prosedürleri ve mevzuatlarını yürütmekle sorumludur. Personelin maaş ve izinlerini takip eden insan kaynakları elemanı, bu verileri ilgili sisteme işler ve bağlı bulunduğu yönetici tarafından kendisine atanan diğer görevleri de yerine getirmekle sorumludur.

İnsan kaynakları yönetimi; bir işletmeye gereken insan kaynağının sağlanmasından sorumludur ki buna işe alım süreçleri de dahildir. Bu kaynağın eksikliklerinin ortadan kaldırılması için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, ve yönetilmesi için her türlü süreci belirleme görevini üstlenen çok yönlü bir iş birimidir.

Her ne kadar birçok kişi insan kaynakları birimi için firmalarda işe alma işini yapan kişi ya da birim gözüyle baksa da aslında insan kaynakları yönetimi bu görevinin yanında firma içindeki insan kaynağının yönetilmesi, organize edilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesi gibi görevleri de üstlenmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Neleri Kapsar ?

Şirket ya da kurumların kariyer hedeflerinden, bir personelin işe alımından ve o personelin işten çıkarılmasına kadar karar verip, yöneten bu yüzden de önemli bir rol oynayan departmandır.

Şirketler ister kar elde etmek istesin isterse sosyal fayda sağlamak amaçlı yola çıksınlar. Temelinde insanla çalışıyorlar. Bu süreçte başarılı bir yol izlemeleri ve sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için insan kaynakları yönetimine ihtiyaçları vardır. Bu kadar önemli bir role sahip olan insan kaynakları yönetimin görevleri nedir? sorusunu açıklamak gerekirse;

 • İyi bir işe alım süreci
 • Personel seçimi
 • Çalışanların yerinin ve görevlerinin planlanması
 • Çalışanların eğitimi ve gelişmesi
 • Şirket için organizasyonların düzenlenmesi ve takibi
 • Şirketin kurumsallaşma yolculuğundan verimli bir üretime kadar her aşamada önemli görev üstlenir.

Başarılı bir şekilde ilerlemek isteyen şirketler için insan kaynakları yönetimi olmazsa olmaz yapı taşlarını oluşturuyor. İnsan kaynakları yönetimi ne iş yapar sorusuna yaptığı işlerden yola çıkarak bir cümlede anlatacak olursak.

Şirket için doğru kişiyi seçip o kişiyi değerlendirdikten sonra işe alan ve aldığı personelin iş hayatı süresince takibini yapan aynı zamanda şirketinde gelişmesi amaçlı takibini yapar.

Sadece şirket de bulunan bir departman olarak adlandırmak doğru olmaz. Şirkette bulunan tüm personellerin iş sürecini takip edip, onlarla iletişim halinde olduğu için şirketin merkezi olarak adlandırabiliriz.

Doğru kişileri işe alması ve onların evraklarını eksiksiz bir şekilde hazırlayıp, takip etmesi oldukça önemlidir. İşe aldığı personelin yetersiz olması iş kazasına ya da iş için verimsizliğe yol açabilir.

İnsan kaynakları yönetimi dersleri aldıktan sonra bu alanda çalışan kişiler aldıkları ders sayesinde iş analizi yapabilme, mülakat teknikleri, performans ölçüm sınavları, işe alım ve çıkış sürecini doğru bir şekilde takip edebilmesi gibi önemli bilgilere sahiptirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sorumlulukları

İnsan kaynakları yönetimi birçok fonksiyondan sorumludur, bu sorumluluklar;

 • İşe alım,
 • Bordrolama,
 • Eğitim,
 • Kariyer yönetimi olarak özetlenebilir.

Bu durumu şöyle özetlemek gerekirse, aslında işe alım görüşmelerinde bir pozisyonunuz vardır; ilan açarsınız ve başvuruları alır, adaylarla görüşürsünüz. Uygun olan adayların seçimlerini yaparak yerleştirilmelerini sağlarsınız.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

 • İşletmelerin hem ulusal hem de   uluslararası rekabet koşulları altında varlıklarını devamlılığı için etkili ve verimli bir şeklide faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • İleriyi görebilmek,
 • Yaratıcı olmak,
 • Teknolojiyi yakalamak,
 • Girdi maliyetlerini azaltmak,
 • İşletmede personel sürekliliğini sağlamak.

İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanının İşletmedeki Görevleri Nedir?

Politika Oluşturma:  Sorunlara çözüm bulmak ya da sonradan ortaya çıkabileceği düşünülen sorunlara karşı önlem almak için yeni politikalar önermek ve oluşturmak.

Danışmanlık: İnsan kaynakları yöneticilerinin görevleri içinde olan ve en önemlilerinden birisi de farklı departmanda olan yöneticilere danışmanlık yapmak oluşturur.

Hizmet: Personelle ilgili her türlü sorunun çözülmesi ve işlemlerin yürütülmesi temel görevdir.

Denetim: İşletmenin tüm bölümlerinde uygulanan personel politikalarını takip edilmesi ve denetiminin yapılması.

İşe Alım Süreci: İşletmenin personel ihtiyacına karşın politika üretmek ve organize etmek.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Küçük ya da büyük şirketlerin işlerinde ilerleyebilmek için belirli ya da belli bir stratejiye sahip olmaları gerekmektedir. Bunun içinde yazımızda da belirttiğimiz gibi şirketin merkezi olarak adlandırdığımız insan kaynakları yönetiminin stratejik olarak kararlar alıp bu doğrultuda ilerlemesi gerekmektedir.

İnsan kaynakları yönetiminin çalışanlarının aldığı stratejik kararların direkt etkileyeceği kişiler çalışan personeller olacağı için önemli bir etki sağlamaktadır. Normal insan kaynakları yönetimini ile stratejik insan kaynaklarını da birbirinden ayıran şeyin klasik anlayışlar yerine şirketin ilerlemesinde önemli olacak stratejik adımlar atması ya da fikirler belirlemesidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nerede Çalışır?

Her büyüklükteki işletme için gerekli olan insan kaynakları yönetimi çalışanları birbirinden farklı birçok alanda çalışabilmektedirler. Bu durumda farklı sektör ve organizasyonlardan insanlarla bir arada çalışma fırsatı sağlar. Çalışabilecekleri yerleri sırasıyla açıklayacak olursak;

 • İnsan kaynakları departmanı
 • Bordrolama, özlük işleri
 • İşe alma ve işten çıkarma
 • İnsan kaynakları danışma şirketleri
 • Özel istihdam büroları
 • İlgili kamu kuruşları ve şirketlerde çalışabilmektedirler.

Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de tecrübe, kişinin aldığı eğitim oldukça önemlidir. İnsan kaynakları yönetimi çalışanlarının maaşı için kesin net bir şey söylemek doğru olmasa da kişinin çalıştığı şirketin bilinirliği, bulunduğu semt, kamu veya özel bir kuruluşta olup olmadığı da maaşı etkileyen önemli unsurlardan gelmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetiminizde İşletmenizin İhtiyaçlarını KolayBi' ile karşılayın!

İnsan Kaynakları Hangi Süreçlerden Sorumludur?

İKY Süreci, tek başına personel ve İK arasında gerçekleşen iş ilişkileri nezdinde değerlendirilse de, bu eksik bir tanımlama olacaktır. İnsan Kaynakları Yönetimi, çeşitli raporlamalardan, puantaj cetveli hesaplamaya, birçok süreci içinde barındırır. Peki bir insan kaynakları uzmanı tam hangi işlemleri yapmaktadır?

• Personellerin özlük dosyalarını oluşturur ve güncellemelerinden sorumludur,

• Personel izinleri ile raporlarını sisteme kaydeder ve ilgili yöneticiye raporlar,

• Tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlar,

• Personelin aylık maaş hesaplamalarını yapar ve maaş bordrolarını düzenler,

• Personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapar,

• Personelin günlük ve aylık puantajlarını hazırlar,

• Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini kanun ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirir,

• İnsan kaynakları departmanı ile kurumun personel ihtiyacını belirleyerek iş ilanlarını düzenler,

• İşe alım ön elemeleri ve ön görüşmelerini gerçekleştirir,

• Adayların referans kontrollerini yapar,

• Yeni personelin oryantasyon ve işbaşı sürecinde görev alır,

• SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla olan yazışmaları gerçekleştirir,

• İş güvenliği ile yasal prosedürlerin kontrolünü ve takibini yürütür.

Nasıl İnsan Kaynakları Uzmanı Olunur?

İnsan kaynakları alanında profesyonelleşmek için; İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat ve ilgili üniversite bölümleri tercih edilebilir. Ek olarak insan kaynakları eğitimi sunan kurs veya eğitimlerden faydalanabilirsiniz.

Bir insan kaynakları elemanının:

• Planlama ve organizasyon becerisi göstermesi,

• Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmesi,

• Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık olması,

• Ekip çalışmasına yatkınlık göstermesi,

• Problemler karşısında çözüm üretebilmesi,

• Düzgün bir diksiyona ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması gerekir.

İnsan Kaynaklarının Pozisyon İsimleri Nelerdir?

Düşük pozisyondan yüksek pozisyona kadar insan kaynaklarının yönetim kurulu masasında yeri bulunmaktadır. İnsan kaynakları departmanının değişen pozisyon isimlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

• CHO (Chief Happiness Officer)

• CPO (Chief People Officer)

• Yetenek Yönetim Müdürü

• Öğrenim ve Gelişim Uzmanı

• Takım Arkadaşlığı Başarısından Sorumlu Başkan Yardımcısı

• İletişim Yöneticisi

• İnsan Operasyonu Müdürü

• İnsan Analitiği Lideri

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi; insanları, işyeri kültürünü ve çevresini geliştirmeye yönelik stratejik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. İKY süreci iyi yönetildiğinde, çalışanların genel şirket yönüne ve kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine etkili ve üretken bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar. Bunun haricinde, İK Uzmanlarının uygulaması gereken belli süreçler vardır;

• Personellerin özlük dosyalarını oluşturur ve güncellemelerinden sorumludur,

• Personel izinleri ile raporlarını sisteme kaydeder ve ilgili yöneticiye raporlar,

• Tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlar,

• Personelin aylık maaş hesaplamalarını yapar ve maaş bordrolarını düzenler,

• Personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapar,

• Personelin günlük ve aylık puantajlarını hazırlar,

• Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini kanun ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirir,

• İnsan kaynakları departmanı ile kurumun personel ihtiyacını belirleyerek iş ilanlarını düzenler,

• İşe alım ön elemeleri ve ön görüşmelerini gerçekleştirir,

• Adayların referans kontrollerini yapar,

• Yeni personelin oryantasyon ve işbaşı sürecinde görev alır,

• SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla olan yazışmaları gerçekleştirir,

• İş güvenliği ile yasal prosedürlerin kontrolünü ve takibini yürütür.

Nasıl İnsan Kaynakları Uzmanı Olunur?

İnsan kaynakları alanında profesyonelleşmek için; İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat ve ilgili üniversite bölümleri tercih edilebilir. Ek olarak insan kaynakları eğitimi sunan kurs veya eğitimlerden faydalanabilirsiniz.

Bir İnsan Kaynakları Elemanında Hangi Özellikler Olması Gerekir?

Bir insan kaynakları elemanının:

• Planlama ve organizasyon becerisi göstermesi,

• Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmesi,

• Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık olması,

• Ekip çalışmasına yatkınlık göstermesi,

• Problemler karşısında çözüm üretebilmesi,

• Düzgün bir diksiyona ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması gerekir.

İnsan Kaynaklarının Pozisyon İsimleri Nelerdir?

Düşük pozisyondan yüksek pozisyona kadar insan kaynaklarının yönetim kurulu masasında yeri bulunmaktadır. İnsan kaynakları departmanının değişen pozisyon isimlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

• CHO (Chief Happiness Officer)

• CPO (Chief People Officer)

• Yetenek Yönetim Müdürü

• Öğrenim ve Gelişim Uzmanı

• Takım Arkadaşlığı Başarısından Sorumlu Başkan Yardımcısı

• İletişim Yöneticisi

• İnsan Operasyonu Müdürü

• İnsan Analitiği Lideri

Firmaların İKY sürecinde, finansal sürdürülebilirliğinde ve ön muhasebe süreçlerinde işletmenizin maksimum fayda sağlaması için geliştirilmiş KolayBi' Ön Muhasebe ve Finans uygulamasını 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Bir Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Meslek Kodları Nelerdir? Meslek Kodu Değişikliği

No items found.

İnsan Kaynakları Nedir? IK Görev ve Tanımı Nedir?

Sultan Erat

İnsan Kaynakları Yöneticisi