ERP Nedir? ERP Programı Ne İşe Yarar?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

ERP Nedir? ERP Programı Ne İşe Yarar?
Teknoloji
Yayımlanma Tarihi:
July 14, 2018
Güncelleme Tarihi:
23/11/2023
0 dk

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında ve rekabet ortamında şirketlerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve operasyonel süreçlerin optimize edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Enterprise Resource Planning ya da kısacası ERP sistemleri, işletmelerin tüm departmanlarını bir araya getirerek verimliliği artıran, kaynakları etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan güçlü kullanıma sahip araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

ERP sistemleri; finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim ve satış gibi birçok farklı işlevi entegre ederek şirketlerin daha sağlam bir temel üzerinde faaliyet göstermelerine yardımcı olur.

Bu blog yazısında, ERP sistemlerinin iş dünyasındaki önemini ve sunduğu avantajları detaylı bir şekilde ele alacak, bu teknolojinin şirketler için sağladığı değeri anlamamıza yardımcı olacak kapsamlı bir bakış sunacağız.

ERP Nedir?

ERP, "Enterprise Resource Planning" teriminin kısaltılmış halidir. Türkçe karşılığı "Kurumsal Kaynak Planlaması" olan ERP, işletmelerin farklı departmanları arasındaki iş süreçlerini entegre eden bir yazılım sistemidir. ERP sistemleri; finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim, satış, stok yönetimi gibi birçok işlevi tek bir platformda birleştirerek işletmelerin verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

ERP Modülünün temel odağı, işletmenin kaynaklarının daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamaktır. ERP sistemleri, gerçek zamanlı veri analizleri sunarak işletme içerisidneki koordinasyonu artırmakta ve iş süreçlerinin optimize edilmesine yardımcı olmaktadır.

Modüler bir yapı sunan ERP, şirketlerin şirketlerin sadece ihtiyaçlarına yönelik olan bölümleri seçme ve uygulamanın şirket ihtiyacına göre özelleştirilmesine olanak tanımaktadır. Örneğin şirket içerisinde eksik olduğu düşünülen finans, insan kaynakları, stok-depo yönetimi modülleri seçilerek uygulamaların ihtiyaca yönelik kullanımına olanak sağlayan bir yapı sunmaktadır.

Bu tür sistemler, büyük ölçekli işletmelerden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. ERP sistemleri, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olabilir.

ERP Neden Tercih Edilir?

ERP İle Düşük Maliyet

ERP sistemleri, iş süreçlerini daha verimli hale getirerek işletmelerin daha az kaynak kullanmalarına olanak tanır. Bu, iş gücü maliyetlerinde düşüş ve operasyonel süreçlerde tasarruf sağlayabilir.

Yüksek Müşteri Memnuniyeti

İş süreçleriniz insan gücüne bağlı pek çok hata olasılığından kurtarmış olur. Yanlış kesilmiş faturalar, hatalı teslimatlar, üretimde ortaya çıkan aksaklıklar iyi bir mini ERP uygulamasıyla ortadan kaldırılması mümkündür. Böylelikle müşteri ihtiyaçlarına çok daha pratik ve etkili biçimde cevap vermiş olacak ve müşteri memnuniyetini ve marka değerinizi arttırarak hem müşteri ağının büyümesi hemde firmanın gelişmesi sağlanabilir.

Hızlı Raporlama Süreci

ERP, iş süreçlerini gerçek zamanlı verilerle desteklenmekte ve bu verilerin saklanmasına ve raporlanmasına olanak sağlamaktadır. ERP, sistemlere entegre ederek elde edilen verileri kullanarak detaylı raporlama imkanı sağlar, böylece işletmeler kararlarını daha bilgi temelli ve stratejik bir şekilde alabilir.


KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

ERP Programı İşlerimizi Nasıl Kolaylaştırır?

ERP sistemleri bir şirketin operasyonel verimliliğini artırabilir. Bu sistemler, farklı iş birimlerindeki süreçleri entegre ederek verimli bir şekilde yönetmeye olanak tanır. ERP Sistemleri, farklı departmanlar arasında koordisasyon sağlayarak entegrasyon ve bilgi akışının daha hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlar.

ERP işletmeye ait verileri toplar, bu verileri analizden geçirir ve raporlar oluşturur. Böyleyece işletme yöneticileri, yapılacak planlar ve alınacak olan kararlar üzerinde daha iyi bir öngörü elde ederler. ERP ile manuel birçok işlem otomatikleştirilebilmektedir. Bu sayede birçok hatanın önüne geçilmiş olacaktır.

ERP sistemlerinin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. ERP ile müşteri bilgileri düzenlenir, müşteri memnuniyeti artırılarak operasyonel süreçlere olumlu katkılar sağlanır.  Sonuç olarak, ERP, operasyonel verimliliği artırarak şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.

Mini ERP Programı Ne İşe Yarar?

Mini ERP programları, KOBİ işletmelerin tercih ettiği sistemler olarak öne çıkmaktadır. Küçük ve orta ölçekli firmaların temel iş akışlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan yazılımlardır. Bu programlar genellikle belirli iş ihtiyaçlarına odaklanır ve geniş kapsamlı büyük ölçekli ERP sistemleri gibi olmayabilir, ancak işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine katkı sağlarlar. Bu fonksiyonlar şöyle sıralanabilir;

  • Finans Yönetimi
  • Muhasebe
  • Stok Yönetimi
  • Satış ve Pazarlama
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Raporlama ve Analiz
  • İş Süreçlerinin Entegrasyonu

Bulut Tabanlı ERP Sistemi Nedir?

Bulut Tabanlı ERP sistemi kullanıcıların web üzerinden sanallaştırılmış alt yapıya sahip (örneğin işlemci gücü, bellek, disk depolama alanı) kaynak yönetim yazılımını web tabanlı olarak kullanması anlamına gelir. Bu bilişim kaynakları birden fazla alanda çeşitli uygulamaların saklanması için ek olarak ayrılmış uzak veri merkezlerinde saklanmaktadır.

Bulut Tabanlı ERP, kullanıcıların Web üzerinden Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımına erişmesine hizmet sağlayan bir Yazılım’dır.  Bulut Tabanlı ERP kullanan işletmeler için ön hizmet maliyetleri düşüktür, çünkü bilişim kaynakları kurumlar tarafından önden satın alınarak kurum içerisinde tutulmaz, son derece gelişmiş güvenlik altyapısına sahip saklama merkezlerinde tutularak aylık olarak kiralanır.

Bulut, özellikle küçük ve orta dereceli işletmeler (KOBİ) için faydalıdır. Çünkü tam teşekküllü uygulamalara donanım ve yazılım için önemli miktarlarda ön yatırım yapmadan, düşük bütçe ve güvenli olarak erişim olanağı sağlar. Bir şirket ihtiyacı olduğu bulut sağlayıcısını kullanarak iş verimliliği yazılımlarını şirket büyüdükçe veya yeni şirketler eklendikçe çevik bir biçimde şekillendirebilir.

Bulut Tabanlı Bilişimin Yararları

Bulut Tabanlı ERP maliyetleri birçok yönden azaltır:

• Donanım ve veri sunucuları gibi tüm bilişim altyapısına yapılacak peşin yatırımlara gerek yoktur. Kullanıma göre aylık kiralama gibi seçenekler yapılabilir.

• BT desteği veri merkezi tarafından desteklendiği için BT destek hizmetleri azalır. Bu hem maliyete ayrı olarak da sorunlara karşı hızlı çözüm sağlanır.

• Aylık bir ücret karşılığı yazılım lisansı için yapılacak peşin ödemeleri ve yıllık olarak yapılacak güncelleme masraflarını ortadan kaldırır.

• Bulut sağlayıcısı güncellemeleri ve yükseltmeleri kendi yapısında gerçekleştirdiği için uygulamaların desteklenme maliyeti en aza inmesini sağlar.

Bulut Bilişim konusunu tüm ayrıntılarıyla ele aldığımız Bulut Bilişim Nedir? İşletmelere Nasıl Fayda Sağlar? içeriğimizle, konu hakkında detaylı yüm bilgileri Blog okuyucularımız için derledik!

Bulut Tabanlı ERP’nin bütçe dışındaki yararları şunlardır:

• Güncel güvenlik teknolojisine sahip ortamlarda saklanması nedeniyle kurum içerisinde tutulan sistemlere göre daha güvenli olup saldırı risklerini en aza indirger.

• Devamlı olarak yedeklenen veriler ve hazır bir Felaket Kurtarma Planı sayesinde kullanıcılara güvenli bir kullanım sunar.

• Kullanıcı ortamı veya cihazlarına donanım ve yazılım kurulumu gerekmediğinden dolayı Bulut Tabanlı ERP sistemi avantajlarına çabuk ulaşım sağlanır ve bu yapı daha güvenli bir iş devamlılığı sağlar.

• Sisteme herhangi bir noktadan erişim sağlamak, şirketin coğrafi olarak genişlemesini sağlar, farklı konumlara donanım ve yazılım yatırımı yapma gereksinimi ortadan kalkar.

Ön muhasebe ve Mini ERP Arasındaki Farklar

Mini ERP, orta ve küçük ölçekli işletmeler için özelleştirilmiş, daha küçük çaplı ve ölçeklenebilir bir Enterprise Resource Planning (ERP) çözümüdür. Tam anlamıyla kapsamlı büyük ölçekli ERP sistemleri gibi olmasa da, mini ERP, işletmelerin temel iş süreçlerini entegre etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve kaynaklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir dizi modül içerir

Ön muhasebe programı, genellikle işletmelerin temel muhasebe işlemlerini yönetmeye odaklanan yazılımlardır. Bu programlar, genellikle fatura oluşturma, gider takibi, gelir-gider analizi, cari hesap takibi gibi muhasebe süreçlerini kapsar.

Ön muhasebe programları genellikle daha spesifik bir odak sunar ve genellikle küçük işletmelerin temel muhasebe ihtiyaçlarına yöneliktir. Bunlar, genellikle daha düşük maliyetli ve kullanımı daha basit olan çözümlerdir, ancak genellikle geniş kapsamlı bir işletme yönetimini destekleme yeteneklerine sahip değillerdir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Fintech Nedir? 

Servis Modeli Bankacılığı (BaaS) Nedir?

CRM Nedir? Nasıl Kullanılır?

Envanter Defteri Nedir ? Envanter Defteri Nasıl Tutulur?

No items found.

ERP Nedir? ERP Programı Ne İşe Yarar?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı