Envanter Defteri Nedir ? Envanter Defteri Nasıl Tutulur ?

Envanter defteri, bir ticari işletmenin açılış tarihinden itibaren her hesap dönemi sonunda alacakları, borçları ve taşınmazlar gibi tüm varlık ve borçlarını teker teker kaydederek takip ettiği sıra numaralı ve ciltli defterdir. Envanter defteri bir ticari defter niteliğindedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesinde envanter defterine dair hususlar belirtilmiştir.

Ticari işletmeler için envanter defteri oldukça önemlidir. Envanter defterinin tutulduğu hesap dönemi 12 ayı geçmemektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre envanter; düzenli olarak faaliyet gösteren bir işletmenin, faaliyetlerine uygun olan sürede ve her durumda hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde çıkarılıp deftere kaydı yapılır.

Envanter defteri ile bir işletmenin alacak/verecekleri takip edilir. Usulüne uygun olarak hazırlanmış bir envanter defterinden işletmelerin tüm varlığı hakkında bilgi sahibi olunabildiği gibi kazançları da belirlenebilmektedir. 

Envanter Defteri Tutulurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Envanter defteri tutulurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Türkçe olarak tutulmalı ve Türk Lirası birim olarak kullanılmalıdır.
 • Kayıtlar eksiksiz ve düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Kayırlar arası boşluk olmamalı ve satır atlanmamalıdır.
 • Ciltli defterlerden sayfa koparılmamalıdır.
 • Müteharrik yapraklarda yaprak sıralaması değiştirilemez.
 • Kayıtların üzeri çizilerek silinip değiştirilemez.
 • Hataların değişiklikleri, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirilmelidir.
 • Hataların değişiklikleri muhasebe esaslarına göre gerçekleştirilmelidir.
 • Fiziki defterler kullanılmaya başlanmadan önce açılış onayları yaptırılmalıdır.
 • Yeterli yaprak sayısı bulunması durumunda bitmemiş defterler bir sonraki hesap döneminin ilk ayında onaylatılarak kullanılmaya devam edilebilir.

Envanter Defteri Açılış Onayı Nasıl Gerçekleştirilir?

Envanter defteri açılış onayı için gerekli bilgilerin eksiksiz bir şekilde toparlanması gerekir. Açılış onayı için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • MERSİS numarası
 • Envanter defterinin hangi türden ve kaç sayfa olduğu
 • Defter sahibinin adı, unvanı, iletişim bilgileri
 • İşletmenin faaliyet alanı/sektörü ve merkezi
 • Hesap dönemi
 • Onaylanma tarihi
 • Onaylayanın resmi mührü ve imzası

Envanter Defterinin İçinde Neler Yer Almalı?

Envanter defteri kullanılarak düzenli takip yapılabilir. Bu avantajlar doğrultusunda eksiksiz ve düzenli bir envanter defteri, ticari işletmeler için önemli bir referans kaynağı olacaktır. Envanter defterinin içerisinde şunlar yer almaktadır;

 • Açılış ve kapanış mizanları,
 • Bilanço ve gelir tablosu,
 • Stok envanter listeleri,
 • Demirbaş ve amortisman listeleri,
 • Alınan ve verilen çekler ile senetler,
 • Verilen-alınan depozito ve teminatlar,
 • Menkul kıymetler, hisse senetleri, tahvil ve bono ayrıntıları,
 • Gelecek yıla devreden giderler ve gelir tahakkukları,
 • Gelecek yıla devreden kredi ödeme planları

E-Defter Mükellefleri Envanter Defteri Tasdik Ettirecek Mi?

E-Defter mükellefleri, envanter defteri tasdik ettirmelidir. Hangi defterlerin tasdik edilmesi gerektiğini öğrenebilmek için öncelikle mükellefiyet durumuna göre defter durumlarını incelemek gerekir. 

Gelir Vergisi Mükelleflerince Tutulacak Defterler:

Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler)

 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir (büyük defter)
 • Envanter Defteri

Kolektif ve Komandit Şirketler Tarafından Tutulacak Defterler

 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir (büyük defter)
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 5. maddesinin 2. bendine istinaden kolektif ve komandit şirketler yevmiye, kebir ve envanter defterlerine ek olarak genel kurul toplantı ve müzakere defterini de tutmalıdır. Detaylı bilgi için https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2017/Mevzuat-Dosya/02122020-2021-yili-defter-tasdiki.pdf linkine göz atabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!