İrsaliyeli Fatura ve Sevk İrsaliyesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Etsy'de Nasıl Satış Yapılır?
e-irsaliye
Yayımlanma Tarihi:
December 8, 2017
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Fatura, sevk irsaliyesi, sevk irsaliyeli fatura aslında anlaşılması basit olsa da zaman zaman yeni işletmeler tarafından karıştırılan terimlerdir. Önce fatura ve sevk irsaliyesi daha sonrada sevk irsaliyeli fatura terimine bir göz atalım.

Fatura ve Sevk İrsaliyesi Nedir?

Fatura genel olarak satıcı tarafında hazırlanan ve herhangi bir malın satış işleminin gerçekleştirilmesinden sonra alınan bedelin tutarını gösteren bir makbuz ya da belgedir diyebiliriz.

Bu belgeler bir malın satışı gerçekleştikten sonra verilen belgelerdir. Fatura olarak düzenlenen belgelerin üzerinde bir takım bilgilerin bulundurulması zorunludur. Bu bilgilerden tek bir tanesinin dahi bulunmaması faturayı geçersiz kılmaya yetebilir düzeydedir.

Bu sebeple bir belgenin fatura olabilmesi için mutlaka üzerinde bulunması gereken bilgiler; o faturanın hangi satıcı tarafından hazırlandığı, ne kadarlık bir tutarı olduğu, alınan tutar karşılığında ne satıldığı, malın hangi tarihte satıldığı ve kaç adet satıldığı gibi oldukça açıklayıcı bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Fatura ile sıkça karıştırılan ancak bir fatura olmayan sevk irsaliyesi de yine satıcı firma tarafından hazırlanan bir belgedir. Fakat fatura ve sevk irsaliyesi arasında bir takım farklar vardır. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki sevk irsaliyesini kesinlikle fatura yerine kullanamazsınız.

Bir malın satışının yapılması durumunda o malın gerekli adrese tesliminin yapılması için bu sevk irsaliyesinin düzenlenmesi şarttır. Hem malı depodan çıkarmak için hem de malın gereken yere ulaştığının kanıtı olan belge satıcı firma tarafından hazırlanır ve alıcı tarafından malın teslim alındığına dair imzalanır.

Bu belge imzalanmadan geldiği taktirde malın teslim edilmediği anlaşılır. Ancak belgede imza varsa o malın teslimi gerçekleşmiş sayılır.

Konu ile ilgili içerik: e-İrsaliye nedir? e-İrsaliye hangi sektörler için zorunlu?

İrsaliyeli Fatura Nedir?

Fatura ve sevk irsaliyesine ek olarak bir de sevk irsaliyeli fatura bulunmaktadır. Genelde fatura ve sevk irsaliyesi satıcı firma tarafından ayrı olarak hazırlanmaktadır.

Ancak bazı durumlarda bu iki belgenin birlikte hazırlanması gerekebilir. Fatura ve sevk irsaliyesinin birlikte hazırlandığı durumlarda ortaya çıkan belgeye sevk irsaliyeli fatura denmektedir. Bu evrak üzerinde hem fatura bilgileri bulunmakta hem de sevk ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Satıcı firma bu sevk irsaliyeli faturanın bazı hazırlanma koşulları bulunmaktadır.

Örneğin bu evrak en az üç tane olacak şekilde hazırlanmalıdır. Üç tane hazırlanmadığı takdirde yasal olarak bu evrak hazırlanmamış sayılmaktadır.

Yine sevk irsaliyeli fatura üzerinde de bazı bilgilerin bulunması şarttır. Öncelikle bu evrak üzerinde sevk irsaliyeli fatura olduğu yazmalıdır. Mutlaka tasdik mührünün olması da gerekmektedir ve fatura üzerinde bulunan tüm bilgilerin de bu belge üzerinde bulunması şarttır.

Faturalarınızı ve sevk irsaliyelerinizi ister kalemle isterseniz de bir yazıcıdan çıktı alarak doldurabilirsiniz. Bilgisayar çıktıları her zaman işletmeleri müşterileri karşısında kurumsal ve daha güvenilir göstermektedir.

İrsaliyeli Fatura Ne İşe Yarar? 

İrsaliyeli fatura üzerinde, sevk irsaliyesi üzerinde bulunması gereken bilgiler ile birlikte fatura bilgileri yer almaktadır. İrsaliyeli fatura ile birlikte, iki farklı belge olarak sunulması gereken fatura ve irsaliyeli fatura, tek belge haline düzenlenerek iki fiziki belgenin kaybolmasının önüne geçerken, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

İrsaliyeli Fatura Üzerinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

•İrsaliyeyi düzenleyen kişinin ya da şirketin bilgileri: Ad Soyad Bilgileri, Adres Bilgisi, Vergi Dairesi, Hesap Numarası

•Alıcı Bilgileri : Ad Soyad Bilgileri, Adres Bilgisi, Vergi Dairesi / Hesap Numarası

•Taşınan Malın: Türü, Miktarı, Fiili Sevk Tarihi, Sevk Zamanı

•İrsaliyeli faturanın düzenlendiği tarih

•Faturaya ait sıra ve seri numarası

•Düzenleyen kişiye ait imza

•KDV Tutar ve Oranı

Yukarıdaki bilgiler eksiksiz girildiğinde, İrsaliyeli fatura düzenlenmiş olur. Ancak irsaliyeli fatura düzenlendiğinde, 3 (üç) nüsha şeklinde düzenlenmelidir. Bu şekilde düzenlenmemiş irsaliyeli fatura, düzenlenmemiş sayılacaktır.

İrsaliyeli Fatura Örneği
İrsaliyeli Fatura Örneği

İrsaliyeli Fatura, Fatura İşlevi Görür mü?

İrsaliyeli fatura, düzenlenme usulü 211 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu ile; fatura ve sevk irsaliyesinin aynı belge içerisinde düzenlenmesidir. Dieyen mükellefler, irsaliye ve fatura belgelerini ayrı ayrı düzenlemek yerine, VUK 211 Genel Tebliğinde belirtilene şart ve esaslara uygun olarak irsaliyeli fatura düzenleyebileceklerdir. Böylece, irsaliyeli fatura, isminden de anlaşılacağı üzere, hem fatura hem de irsaliye üzerindeki bilgileri kapsadığından, fatura yerine geçebilmektedir.

İrsaliyeli Fatura ile Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Normal fatura üzerinde sevk bilgileri yer almaz, ancak irsaliyeli fatura üzerinde malın nereye ve kime sevk edileceği bilgilerine yer verilmektedir.

İrsaliyeli fatura üzerinde, İrsaliyeli Fatura başlığı altında düzenlenir ve Fatura üzerinde ''İrsaliyeli Fatura'' ibaresi er alır.

Alıcı ve satıcı arasında düzenlenen normal faturalar, iki nüsha halinde kesilir ve saklanır. Ancak irsaliyeli faturalar 3 nüsha olacak şekilde düzenlenmektedir.

2022 yılı ve devam eden yıllarda,e-fatura mükellefi olan brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve ve üzeri olarak olan belirli işletmelerin e-irsaliye kullanması zorunluluğu getirilmiştir. E-İrsaliyeye uygulamasına KolayBi ile geçebilir, e-İrsaliye Programı ile oluşturduğunuz belgelere sistem üzerinden tek tıkla ulaşarak işletmenizin operasyonel verimliliğini artırmak için şimdi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Fatura Nedir? Fatura Türleri Nelerdir?

e-İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Proforma fatura nedir? Nasıl hazırlanır ve nasıl kesilir?

No items found.

İrsaliyeli Fatura ve Sevk İrsaliyesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Sosyal Medyada Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler