Gelir tablosu nedir? Gelir tablosu nasıl hazırlanır?

Pelin Çaltılıoğlu

KolayBi' Product Marketing

Çeşitli sayıları olduğu bir kağıt üzeirnde yakın çekim bir kalem görüntüsü
Muhasebe
11.5.2021
0 dk okunma süresi

Gelir Tablosu Nedir ?

Gelir tablosu , işletmelerin ve şirketler gelir ve giderlerini belirlemek için oluşturdukları tablolardır. Belirli bir dönem için hazırlanan gelir tabloları sayesinde şirket ve işletmeler ekonomik olarak durumlarını, ne kadar kâr ya da zarar ettiklerini bu gelir tabloları sayesinde öğrenebilirler ve buna göre de işleri için adımlar atabilirler. Gelir tablosunda dönem kârı var ise bunun üzerinden vergilerde hesaplanabilir ve kâr payı ödenebilir. İşletmelerin başarısı ettikleri kâr ile ölçülür. Gelir tablosu da bu başarıyı gösteren tablodur. Belirli dönem için hazırlanan gelir tablolarından tüm gelir ve giderler çıkarılır ve çıkan sonuçta kâr sayısı yüksek çıkıyor ise işletme başarılı sayılır. Başarılı olma durumu şirketin durumuna ya da sezonuna göre değişkenlik göstermektedir.

Gelir Tablosunda Satışların Gösterilmesi

Gelir tablosu oluşturulurken gösterilmesi gereken en önemli bilgilerden biri de satışlardır. Bir  gelir  tablosu genellikle dört farklı satış bilgisi içerir.

 1- Brüt satışlar: Brüt kelime anlamı olarak kesintisi yapılmamış para olarak adlandırılmaktadır. Örnek olarak; vergi ve sigortası kesilmemiş brüt maaşı verebiliriz. Brüt satışlarda kesintisi yapılmamış satışlara denmektedir.

2- Satış indirimleri: Satış iskontoları ve satış iadeleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

3- Net satışlar: Brüt satışlar ve indirimler çıkarıldıktan sonra kalan kısım bu bölüme yazılır.

4-Satışların maliyetleri: Bir ürünü satmadan önce harcanan masraflardır.

Gelir Tablosunda Giderlerin Gösterilmesi

Gelir tablosu ile birçok farklı gider kalemi aynı tabloda gösterilebilir.  Örnek bir gelir tablosu aşağıda listelenen giderleri gösterebilir.

1-Faaliyet giderleri: İşletmenin devamlılığını sürdürebilmesi için ödediği giderlere denmektedir.

2-Faaliyet kârı ya da zararı: Net satışlardan maliyetleri ve faaliyet giderlerini çıkararak faaliyet kârını ya da zararını bulabiliriz.

3- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler: Şirketlerin direkt ürettikleri ürün dışında her şirkette yada işletmelerde görülebilen gelirlere denmektedir.

4- Diğer faaliyetlerden olağan giderler: Şirketlerin direkt ürettikleri ürün dışında her şirkette yada işletmelerde görülebilen giderlere denmektedir.

5-Finansman giderleri: Faiz giderleri, vade farkları gibi finansman giderlerinin hesaplandığı kısım.

6- Olağan kâr ya da zarar: Faaliyet kârından, olağan gelir, giderleri ve finansman gelirlerini toplayıp çıkarıldığında olağan kâr ya da zarar hesaplanmış oluyor.

7- Olağandışı giderler: Normal şartlarda olması öngörülmeyen, sürekli olmayan ve beklenmeyen tüm giderler bu gruba girer.

8- Olağandışı gelirler: sürekli olmayan ve beklenmeyen tüm gelirler bu gruba girer.

9- Dönem kârı ya da zararı: İşletmenin başarısının anlaşıldığı bölüm burasıdır.

10-Vergi: Ödeme gücüne göre devlete ödemekle yükümlü olunan ücret.

Sıkça Sorulan Sorular
Gelir Tablosu Nedir?    

İşletmeler, şirketler gelir ve giderlerini belirlemek için gelir tablosu oluştururlar. Bu tabloya Gelir tablosu denir.                  

Gelir Tablosu Nasıl Oluşturulur?    

Brüt Satış, Faaliyet giderleri, vergi gibi önemli giderler belirlenerek oluşturulur.      

Gelir Tablosunun Avantajları Nedir?  

 Gelir tablosu sayesinde işletmeler ne kadar kâr ya da zarar ettiğini hesaplayabilir.      

Konuyla ilgili diğer içeriklerimiz:

Gelir Gider Tablosu Nedir? 12 Aylık Gelir Gider Tablosu Oluşturma

Gelir Belgesi Nedir? Gelir Belgesi Nereden Alınır?

Gelir Gider Takibi Nasıl Yapılmalı?

Gelir tablosu nedir? Gelir tablosu nasıl hazırlanır?

Pelin Çaltılıoğlu

KolayBi' Product Marketing