Girişimci Kredisi Türleri Nedir? Girişimci Kredisi Nasıl Alınır?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

girişimci kredisi nedir
Bankacılık
Yayımlanma Tarihi:
October 31, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Girişimci Kredisi Nedir?

Girişimci kredisi yeni iş kurmuş veya işlerini büyütmek isteyen işletme sahiplerinin ihtiyaç duydukları maddi desteğin karşılanması için cazip imkanlar ile sunulan kredileri içermektedir.

Normal kredilere göre ödeme süresi, aylık vade ve faiz oranlarının daha cazip olduğu bu krediler işletmelerin gereksinim duydukları ihtiyaçlarının giderilmesi için yararlı olabilmektedir.

Girişimciler Neden Krediye İhtiyaç Duyar?

Girişimciler, işlerini büyütmek, yeni projeler başlatmak veya finansal zorlukları aşmak gibi çeşitli nedenlerle kredi almayı düşünebilirler. Girişimcilerin kredi alması için bazı önemli nedenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Girişimciler, işlerini genişletmek ve büyütmek için ek sermayeye ihtiyaç duyabilirler. Kredi, yeni ekipmanlar satın almak, daha fazla stok elde etmek veya yeni pazarlara girmek gibi büyüme fırsatlarını finanse etmelerine yardımcı olabilir.
 • Ürünler veya hizmetler sunmak için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapabilirler. Bu tür projeler genellikle maliyetli olabilir ve kredi, girişimcinin bu projeleri gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. 
 • İşletmelerde nakit akışı dalgalanmaları yaygındır. Özellikle mevsimsel işletmeler veya proje tabanlı şirketler için, belirli dönemlerde gelir düşebilirken maliyetler artabilir. Kredi, nakit akışı zorluklarını hafifletebilir ve işletmenin günlük operasyonlarını sürdürmesine katkı sunabilir.
 • Beklenmedik durumlar, işletmeler için ciddi finansal zorluklar yaratabilir. Örneğin bir ekipman arızası veya doğal afet gibi acil durumlar, işletmenin faaliyetlerini durdurabilir veya ciddi maliyetlere neden olabilir. Kredi, bu tür acil durumları hızlı bir şekilde ele almak için kullanılabilir.
 • Girişimciler, büyüme potansiyeli olan yeni fırsatlarla karşılaşabilirler. Örneğin rakip bir şirketin satın alın veya yeni bir pazarın keşfedilmesi fırsatlar, hızlı hareket etmeyi gerektirebilir. Kredi, girişimcinin bu tür fırsatları değerlendirmesine ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir.
 • Kredi almak, işletmenin kredi geçmişini oluşturmak ve güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Düzenli kredi geri ödemeleri, işletmenin gelecekte daha büyük kredilere erişimini kolaylaştırabilir ve işletme imaj güçlendirebilir.

Girişimci kredisi fırsatlarından yararlanmak bu kapsamda; işlerini büyütmek, yeni projeler başlatmak, nakit akışı yönetimi yapmak, acil durumlarla başa çıkmak, yatırım fırsatları değerlendirmek ve işletme imajını güçlendirmek gibi çeşitli konularda yarar sağlar.

bilgisayarda kalemle bir yeri işaret eden yakın çekim erkek eli

Girişimci Kredisi Çeşitleri Neler?

Girişimci kredisi, yeni iş kurmak veya mevcut bir işi genişletmek isteyen girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir tür kredidir. Girişimci kredisi çeşitleri, farklı ihtiyaçlara ve koşullara göre değişiklik gösterebilir. Yaygın olarak kullanılan girişimci kredisi çeşitleri şu şekildedir:

 • İşletme kredisi işletmenin günlük operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Nakit akışını düzenlemek, stok satın almak veya personel maaşlarını ödemek gibi amaçlarla kullanılabilir.
 • Yatırım kredisi işletmenin büyümesini desteklemek veya bir projeyi finanse etmek için kullanılır. Örneğin yeni bir tesis inşa etmek, makine ve ekipman satın almak veya teknoloji yatırımları yapmak için kullanılabilir.
 • İşletme geliştirme kredisi işletmenin rekabet gücünü artırmak veya yeni pazarlara girmek için kullanılır. Pazarlama ve reklam faaliyetlerini finanse etmek, Ar-Ge projelerini desteklemek uluslararası genişleme için kullanılabilir.
 • Mikro kredi küçük ölçekli girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için sağlanan düşük miktarlı kredilerdir. Genellikle gelir düzeyi düşük olan girişimcilere yöneliktir ve iş kurma mevcut işlerini büyütme amacıyla kullanılabilir.
 • Kadın girişimcilere özel olarak sunulan kredilerdir. Bu krediler kadınların iş kurmalarını veya mevcut işlerini genişletmelerini teşvik etmek amacıyla düşük faiz oran veya diğer avantajlarla sunulabilir.
 • Genç girişimcilere yönelik olarak sunulan kredilerdir. Genç girişimcilerin iş kurmalarını veya mevcut işlerini büyütmelerini teşvik etmek için özel koşullar ve destekler sağlanabilir.

Genç Girişimci Kredisi

Genç girişimci kredisi 18-35 yaş arası girişimcilere iş kurmak veya mevcut işlerini büyütmek için verilen bir kredi türüdür. Bu kredi KOSGEB tarafından sağlanmakta olup bankalar aracılığıyla kullandırılmaktadır.

Genç yeni girişimci kredisi girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılamak ve iş kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla verilir. Bu kredi girişimcilerin iş kurma maliyetlerini karşılamak, makine ve ekipman almak, hammadde satın almak, pazarlama ve reklam yapmak gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir.

Genç girişimci kredisi şartları şu şekildedir:

 • 18-35 yaş arasında olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • İş kurmak için bir iş planı hazırlamak
 • KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimini almak

Genç girişimci kredisi başvurusu ile 100.000 TL'ye kadar verilmektedir. Kredinin geri ödeme süresi 5 yıla kadardır. Kredinin faiz oranı, bankaların uyguladığı faiz oranlarına göre değişmektedir.

Sunulan KOSGEB genç girişimci kredisi, girişimcilerin iş kurmak ve işlerini büyütmek için önemli bir fırsattır. Bu kredi girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılamak ve iş kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla verilmektedir. 

Cesur Girişimci Kredisi

Cesur Girişimci Kredisi Halkbank tarafından 2023 yılında başlatılan bir kredi programıdır. Bu program, üniversite mezunu olup 2 yıl sektör deneyimi yaşamış gençlere yönelik verilmektedir. Kredi kendi işyerini açan 45 yaşını aşmamış girişimcilere 400 bin liraya kadar verilmektedir.

Söz konusu kredi girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılamak ve iş kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla verilmektedir. Bu kredi girişimcilerin iş kurma maliyetlerini karşılamak, makine ve ekipman almak, hammadde satın almak, pazarlama ve reklam yapmak gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir.

Cesur Girişimci Kredisi şartları ise şu şekildedir:

 • Üniversite mezunu olmak
 • 2 yıl sektör deneyimi yaşamak
 • Kendi işyerini açmak
 • 45 yaşını aşmamak
 • İş kurmak için bir iş planı hazırlamak

Cesur Girişimci Kredisi 1 yıl geri ödemesiz, 60 ay vadeli, 400 bin liraya kadar verilmektedir. Kredinin faiz oranı %0,99'dur. Cesur Girişimci Kredisi başvuru için Halkbank’a başvuru yapılması gerekmektedir.

Kadın Girişimci Kredisi

Sadece kadınlara yönelik olarak sunulan bu kredi türü devlet veya özel bankalar aracılığıyla verilmektedir. Kadın girişimcilerin girişimlerinin desteklenmesi veya işlerini büyütmeleri için sunulan bu finansman sayesinde kadınların iş yaşamında daha fazla rol almaları beklenmektedir. 

Kadın girişimci kredisi devlet destekli kuruluşlar tarafından sunulduğunda faiz oranı daha düşük olmaktadır. Özel bankaların sunduğu krediler için faiz oranları yüksek olabilir.

Kadın girişimci kredisi şartları kredinin alınacağı kuruma göre değişkenlik göstermektedir ancak en önemli şart işletmenin kadın tarafından kurulmasıdır. Girişimci kadın kredileri bu kapsamda işletmenin faaliyet türüne göre de değişebilmektedir.

Tekno Girişimci Kredisi

Teknoloji odaklı işletmeler için sunulan tekno girişimci kredisi kamu bankaları ile özel bankalar tarafından sunulan bir diğer kredi türüdür. Söz konusu bu kredide en önemli şart teknoloji alanında faaliyet gösteren bir girişim olmasıdır.

Bunun yanında girişimin piyasalarda karşılığının olması da aranmaktadır. Verilecek olan kredi tutarı da girişimin büyüklüğüne ve ihtiyaç kapasitesine göre değişmektedir. 

Esnaf Girişimci Kredisi 

Küçük işletme ve esnaflara yönelik olarak sunulan bu krediler yeni hayata geçirilen esnaf faaliyetlerinin girişimlerinin desteklenmesi içindir. Devlet destekli kuruluşlar ile özel bankalar tarafından sunulmaktadır. İş planı finansal raporlar ve gerekli diğer evrak ile birlikte bu krediyi sunan kuruluşlara başvuru yapılmalıdır. Esnaf girişimci kredisi için faiz oranları kuruluşa göre değişmektedir.

Usta Girişimci Kredisi

Usta Girişimci Kredisi Halk Bankası tarafından başlatılan bir kredi programıdır. Bu program en az 3 yıl ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimcilere yönelik verilmektedir.

Kredi 500.000 TL'ye kadar verilmektedir. Kredinin geri ödeme süresi 60 aydır. Kredinin faiz oranı %0,99'dur. Usta girişimci kredisi başvurusu için Halkbank şubelerine başvurulması gerekmektedir.

Girişimcilere sağlanan bu kredi türleri, gerekli şartlar sağlandıktan sonra alınmaktadır. Faiz oranları, vade farkına göre değişebilmektedir. Bu nedenle, almak istediğiniz kredi türünü belirledikten sonra, banka çalışanlarıyla iletişime geçmek daha yararlı olacaktır.

Konuyla ilgili diğer içeriklerimiz

2023 KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir? Nasıl Başvurulur?

Türlerine Göre Şirket Kurma Maliyetleri Nelerdir?

Girişim Sermayesi Nedir? Nasıl Alınır?

No items found.

Girişimci Kredisi Türleri Nedir? Girişimci Kredisi Nasıl Alınır?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı