Kredi Faizi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Simge Gürel

İçerik Yazarı

kredi faizi hesaplama
Bankacılık
Yayımlanma Tarihi:
July 18, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Kredi faiz hesaplama, çeşitli nedenler ile bankadan çekilen kredilerin ne kadar ödeneceğini hesaplamak için kullanılır. Günümüzde başta konut ve araç satın alımı olmak üzere pek çok farklı nedene bağlı olarak nakit ihtiyacı oluşabilir. Bu nakit ihtiyacının karşılanması için bankalar tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri için tutarın hesaplanmasında faiz söz konusudur. 

Bankalar tarafından sunulan faiz oranları geri ödenmesi gereken tutarı belirlediğinden hem başlangıç aşamasında hem de süreç kapsamında ne kadar ödeme yapılacağının belirlenebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kredi Faiz Oranı Hesaplama Aracı

Aşağıdaki kredi hesaplama aracı yardımı ile, dilediğiniz kredi türünde hesaplama yapabilirsiniz.

Kredi Faizi Hesaplama Aracı

Kredi Faizi Nedir?

Kredi faizi, bankaların ödünç verdiği para miktarına uyguladığı ek ücrettir. Genellikle yıllık bazda ifade edilir ve kredi alıcısının geri ödemesinden önceki dönemdeki borcunun belli bir yüzdesini temsil eder. Kredi faiz oranı, bir kredi anlaşması yapılırken belirlenir ve genellikle borç verenin risk seviyesine, ekonomik koşullara ve piyasa faiz oranlarına bağlı olarak değişebilir.

Kredi faizleri, bankalar, finans kuruluşları veya diğer kredi sağlayıcılar tarafından belirlenir. Faiz oranları, krediyi alan kişinin veya kurumun kredi geçmişi, gelir düzeyi, teminat durumu gibi faktörlere göre belirlenebilir.

İyi bir kredi geçmişi olan ve güvenilir bir mali durumu olan bireyler, genellikle daha düşük faiz oranlarından yararlanabilirken daha riskli bir profili olan veya düşük kredi skoruna sahip olan kişiler; daha yüksek faiz oranlarıyla karşılaşabilir. Dolayısıyla faiz oranına göre kredi hesaplama noktasında da kişinin kredi notu kendisine banka tarafından sunulacak faiz oranlarını etkilemektedir.

Faizler konusunda unutulmaması gereken nokta, önemli bir mali yük oluşturabileceğidir. Yüksek faiz oranları, kredi geri ödeme süresince toplam geri ödeme miktarını artırabilir ve kredi ödemelerini zorlaştırabilir. Bu nedenle, kredi almadan önce faiz oranlarını karşılaştırmak ve en uygun faiz oranına sahip bir kredi bulmak önemlidir.

Ekonomik koşullar, merkez bankası politikaları ve piyasa talepleri gibi faktörler, genel kredi faiz oranlarını etkileyebilir. Düşük faiz oranları, ekonomik büyümeyi desteklemek ve tüketici harcamalarını teşvik etmek için kullanılabilirken yüksek faiz oranları enflasyonu kontrol altında tutmak veya aşırı borçlanmayı sınırlamak amacıyla uygulanabilir.

Kredi faizleri, bireyler ve işletmeler için finansal planlama ve borç yönetimi açısından önemlidir. İyi bir kredi skoru ve mali durum, daha düşük faiz oranlarına erişmek için önemli bir faktördür. Ayrıca kredi geri ödemesi için uygun bir takvim oluşturmak, faiz ödemelerini ve toplam geri ödeme miktarını minimize etmek için gereklidir.

cari hesap programı

Kredi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredi faiz oranlarını girerek kredi hesaplamak için ilk olarak belirlenmiş olan dönem kapsamında anaparanın üzerinde belirli oranda getiri hesaplanarak faiz sonucu elde edilebilir. Başka bir deyişle faiz oranları, sadece kredi çekimlerinde değil aynı şekilde bankaya yatırılan mevduat tutarının getirisinin hesaplanmasında da kullanılabilmektedir.

Örneğin 2000 TL tutarında bir meblağ, 12 ay vade süresi ve yüzde 10 faiz ile mevduat hesabına yatırıldığında getirisi 200 TL olacaktır. Aynı şekilde 2000 TL, yüzde 10 faizle 12 ay vade ile kredi olarak çekildiğinde geri ödenecek tutar 2200 TL olacaktır. 

Sürenin uzaması veya tutarın artması kredinin geri ödemesini yani faizini de artıracaktır. Aynı şekilde mevduat hesabına yatırılan tutarın da getirisi aynı şekilde artacaktır. Kredi faiz oranı hesaplama için şu formül kullanılmalıdır:

 • Brüt Getiri = Anapara*(Faiz Oranı / 100)*Vade
 • Net Getiri = Anapara*(Faiz Oranı / 100)*Vade*(1-Vergi Oranı)

Bu kapsamda “kredi faiz hesaplaması nasıl yapılır?” sorusuna yanıt verilebilir. Söz konusu yöntem aylık kredi faiz hesaplama için olsa da ay sayısı bazında yıllık da yapılabilir. Bu kapsamda belirtilmiş olan vadenin sonuna değin her dönem bazında elde edilmiş kârın anaparaya ilave edilmesi ve yeniden yatırılmasıyla değişikliğe uğrayan sermaye üzerinden değerlendirme yapılır. Bu yöntem bileşik faiz hesaplaması olarak da adlandırılır. 

Kredi Faizi Hesaplaması Nasıl Yapılır? 

Bankadan çekilen kredinin ne kadar ödeneceğine yönelik doğrudan belirleyici olan unsur faiz oranıdır. Faiz girerek kredi hesaplama formülü bu kapsamda tercih edilebilir.

Ancak bu noktada kredi faizinin her ödeme dönemi kapsamında geride kalan anaparaya eklenerek tekrar hesaplandığını da unutmamak gerekir.

Aynı zamanda BSMW, KKDF türünden vergilerin de hesaplamaya dahil edildiğini göz önünde tutmak gerekir. Faizli kredi hesaplama için şu adımlar takip edilmelidir:

 • Örneğin aylık yüzde 1,5 faiz oranı ile 12 ay vadeli olacak şekilde 10 bin TL kredi alındığını varsayalım. 
 • Ödenmesi gereken aylık tutar 934 TL’dir. 
 • Bu aylık ödenecek tutarı; kredi tutarı x faiz ilave taksit sayısı formülü ile hesaplamak gerekir. Böylece aylık ödemeler hem anaparanın hem de faizin ödemesini kapsar. 
 • Bu kapsamda aylık ödenecek olan 934 liralık tutarın 754 liralık kısmı anaparaya denk gelir. Kalan kısımlar ise faiz ödemesidir. 

Faiz oranlarının bankalara ve piyasalara göre değiştiğini, aynı zamanda çekilen tutarın büyüklüğüne göre değiştiğini de unutmamak gerekir. Faiz oranı bankanın politikası kapsamında yüksek tutarlarda daha yüksek veya daha düşük olabilir. Ancak temel olarak yüksek tutarda çekilen kredilerde hesaplamaya göre ödenecek olan faiz tutarı da artacağından geri ödeme maliyetlidir.

Ev Kredisi Faizi Nasıl Hesaplanır? 

Konut alımlarında nakit ihtiyacının karşılanması için çekilen konut kredisi de belirli faiz oranları üzerinden hesaplanmaktadır. Buradaki temel nokta ihtiyaç veya taşıt kredisine göre konut kredisinin vade süresinin yani ödeme süresinin daha uzun olmasıdır. Fakat süre ne kadar uzun olursa ödenecek toplam borç da artış gösterecektir. 

 • Ev kredi faiz hesaplama için tacir yöntemi ve sabit oran yöntemi olacak şekilde iki tür faiz türü mevcuttur. 
 • Tacir yönteminde değişen piyasa koşullarına göre faiz oranları yükselebilir. Dolayısıyla krediyi çekenin aylık ödemesi de artmaktadır.
 • Sabit oran yönteminde ise kredinin çekildiği tarihteki faiz oranları kredi vadesi boyunca geçerliliğini korumaktadır. Örneğin 120 ay vadeyle yüzde 1,5 faiz oranıyla kredi çekmiş bir kişi 120 ay boyunca 1,5 faiz üzerinden yani sabit şekilde ödeme yapmaktadır. 
 • Genelde bankalar tarafından sabit oran yöntemi tercih edilmektedir ancak diğer yönteme göre kesintiler ve faiz oranları daha yüksek olmaktadır.
 • İki yöntem için de faiz ödemesi = anapara x faiz x vade şeklinde hesaplama yapılmaktadır.

Taşıt Kredisi Faizi Nasıl Hesaplanır?

Taşıt kredisi sıfır veya ikinci el araç almak isteyenler için bankalar tarafından verilen kredilerdir. Bu krediler genel olarak düşük vade sayısına sahiptir ve bankalara göre değişmekle birlikte en çok 36 aya kadar verilebilir. Kredi faiz oranları da yine bankalara göre değişir. 

Taşıt kredisinin hesaplanmasında konut kredisinde kullanılan formül kullanılır. Bu kapsamda taşıt kredi faiz hesaplama için anapara x faiz x vade formülü kullanılmaktadır. Sıfır araçlar ile ikinci el araçlar için verilecek kredi tutar oranının da değiştiğini göz önünde tutmalısınız. 

İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İhtiyaç kredisi faizleri konut ve taşıt kredilerine göre daha yüksektir. Çünkü konut ve taşıt kredilerinde banka alınan menkule ipotek koymakta ve taksit ödemesi yapılmadığında söz konusu menkule el koyabilir. İhtiyaç kredisi ise kişinin kendi yasal durumunu temin göstererek çektiği ve genelde belirli sınırı olan kredilerdir. 

İhtiyaç kredi faiz hesaplama da yine anapara x faiz x vade şeklinde yapılır. Burada önemli olan kişinin kredi notu ve krediyi ödeme süresidir. Aynı şekilde yıllık kredi faiz hesaplama yapılacaksa faiz oranının sabit tutar üzerinden sunulup sunulmadığına da dikkat edilmelidir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir

Ticari Kredi Nedir? Türleri Nedir? Nasıl Alınır?

Findeks Raporu Nedir? Kredi Notu Nasıl Öğrenilir?

e-Tahsilat Nedir? Tahsilat Yönetimi Nasıl Yapılır?

İskonto Nedir? İskonto Nasıl Hesaplanır?

No items found.

Kredi Faizi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Simge Gürel

İçerik Yazarı