İstisna Fatura Nedir? KDV'siz Fatura Nasıl Kesilir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

İstisna Fatura Nedir?
e-fatura
Yayımlanma Tarihi:
September 6, 2022
Güncelleme Tarihi:
0 dk

İstisna fatura, KDV muafiyetli fatura türüdür. Özellikle yurt dışına mal ve hizmet satan işletmelerin yararlandığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ürün hizmet kategorilerine göre belirlenmiş faturaya istisna fatura denmektedir.

KDV Muafiyeti olan satışlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aldığı kararla istisna faturası olarak uygulanmaya başlandı. Uygulamadan önce, bu faturalar satış faturası olarak yürürlükteydi. Her türlü ürün/ hizmet için KDV tutarı belirtilmesi, vergisel bir zorunluluktur. Ancak bunun hariç tutulduğu durumlar da olabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) içerisinde oluşturulan faturalarda KDV’siz fatura tipi de bulunmaktadır. Bu fatura tipi istisna faturadır.

Ürün ve hizmet alışverişini belge altına alma işlemi olan fatura, her işletme için kullanımı zorunlu bir belgedir. Ürün, hizmet satışı sonrasında alıcı ve satıcı arasında gerçekleştirilen bu işlem, çeşitli vergisel oranlara tabiidir ve Gelir İdaresi Başkanlığı tasarrufundadır. İnternet teknolojilerinin yaygınlık kazanmasıyla birlikte, geleneksel fatura ve belgeler yerini e-belge türlerine bırakarak e-dönüşüm sistemlerinin gelişiminin önünü açtı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen istisna fatura, ithalat ve ihracat yapan işletmeleri yakından ilgilendirmektedir. İhraç kayıtlı fatura türünde olduğu gibi, ihracat gerçekleştiren bir firma, yurt dışına satış gerçekleştireceğinden, yerli üretim mallarının yurt dışında satışı ve temsili söz konusu olduğu için birtakım haklardan yararlanabilmekteler.

İstisna Fatura Nasıl Kesilir?

İstisna fatura tipini, diğer fatura türlerinden ayıran özelliği, fatura tipini ‘’istisna’’ olarak seçerek devam etmektir.

Fatura bilgilerinde 0 KDV ile girilen ürün veya hizmetin GİB standartları etrafında belirlenen kodu girilerek açılan ekranda KDV muafiyet sebepleri ile ilgili bilgiler girilmelidir. Bunun için, KDV Kanunu ile ilgili ürün veya hizmet ihracı sırasında, istisna kapsamında sayılan teslimlerden biri ise ‘’istisna fatura tipi seçilerek 0 KDV’li fatura oluşturulmalı ve istisna türüne göre ilgili kod seçilmelidir. İlgili kodlar GİB tarafından belirlenmiştir.

İstisna Fatura Neden Kullanılmaktadır?

Ürün/hizmet satışı sonrası, zorunlu şekilde ibraz edilmek üzere kesilmesi gereken KDV tutarının KDV muafiyetli ihraç kayıtlı satışlarda GİB’in sağladığı uygun kodlar ile ‘’istisna fatura’’ olarak kesilmektedir.

GİB ve ilgili otoriteler, yurtdışına ihraç edilen ürün ve hizmetin, ülkenin itibarını artıracağı için birtakım haklardan yararlanmalarına olanak tanımaktadır. Bu kapsamda, ihracat gerçekleştiren işletmeler veya hizmet/ürünün doğrudan üreticisi Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunularak ilgili KDV tutarını tahsil edilebilir. Bu şekilde, yurtdışına ürün ve hizmet ihraç eden işletmeler herhangi bir KDV kaybı yaşamadan 0 KDV’li ihracat gerçekleştiriyor ve üretim bedeline karşılığı bu tutarı ilgili otoritelerden tanzim edebiliyor.

Bununla birlikte;

• Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamalarında istisna uygulanmaktadır.

• Taşımacılık İstisnası; Tersane işletmesi gibi uluslararası karasularında imal ve inşa faaliyetleri yürüten firmaların düzenlediği teslim veya hizmet faturalarında da KDV hesaplanmayacaktır.

• Diplomatik İstisna; yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

• İthalat İstisnası; 3065 sayılı Kanunun 16. maddesiyle, ithal yolu ile gelen mal ve hizmetlerden bir kısmı KDV’den istisna edilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışına e-Fatura Kesilebilir mi?

Evet, ancak yurtdışına mal gönderirken ayrı hizmet ihracatı kapsamında ayrı faturalar kesilmektedir. Yurtdışına ürün satan bir şahıs/firma e-ihracat faturası kesebilmektedir.

Tax Free Fatura Nedir?

Yurt dışında yaşayanların, ülkede bulundukları süre içerisinde satın almış oldukları ürünleri kendileriyle beraber götürmeleri beraberinde, ülkeden ayrılmadan önce genellikle havalimanlarında satın almış oldukları ürünlerin KDV'lerini tanzim ettikleri belgedir.

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

İhraç kayıtlı faturalar, yerli üretim mallarını küresel pazarda satmak isteyenler için bazı vergi indirimlerinden yararlanma imkânı sunan uygulamadır.

No items found.

İstisna Fatura Nedir? KDV'siz Fatura Nasıl Kesilir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı