İhraç Kayıtlı Fatura Nedir? İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilir ?

Pelin Çaltılıoğlu

KolayBi' Product Marketing

elinde bir liste ve kalem tutan kişinin yakın çekim eli
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
September 7, 2021
Güncelleme Tarihi:
0 dk okunma süresi

İhraç kayıtlı faturalar, yerli üretim mallarını küresel pazarda satmak isteyenler için bazı vergi indirimlerinden yararlanma imkânı sunmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3065 sayılı 11-c maddesine göre ülke dışında döviz karşılığı satış yapılması şartıyla üreticiden alınan mallar için KDV ödemesi yapılmamaktadır. Ülke içinde alımı yapılırken KDV ödediğimiz ürünler varsa da ihracat işinde olduğunuzu göstererek devlet kurumlarından vergi iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu işlemleri ekseriyetle ürünü alıp satan kişi ya da kurumlar gerçekleştirmektedir. Bu durumda bu firmalar, üreticiden kendilerine KDV harici fatura kesmesini talep eder. Eğer ürün satışı yapılan bu kurum/kuruluşlar, ihracat yapacaksa üretici olarak 3065 sayılı KDV kanununa dayanarak ihraç kayıtlı fatura kesebilir.

Diğer bir deyişle, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından gönderilen mallara ait KDV, ihracatçı firma tarafından imalatçıya ödenmez. İmalatçı, ihracat eden firmadan tahsil edemediği KDV’yi, Vergi Dairesi’nin düzenlemeleri çerçevesinde nakit veya mahsup yoluyla iade almaktadır. İmalatçı, malı kendisi ihracat ederse iade listesinde hammadde alımlarından ortaya çıkan KDV’si yer alacaktı. Söz konusu malın doğrudan imalatçı olarak ihraç edildiğinde KDV’ler hammadde tedariki üzerinden hazırlandığından, yüklenilen KDV tutarı daha düşük olacaktır. İmalatçı olarak ihraç kayıtlı satışta hesaplanmayan KDV tutarı kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. İhracatçı firma ise, mal alımı aşamasında KDV ödemeyerek avantaj sağlamaktadır. Bu doğrultuda malın ihraç kayıtlı satışının yapılması, vergisel anlamda hem satan firma hem de ihracatçı açısından avantaj sağlayabilecektir.

Hangi Firmalar İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir? 

İhraç kayıtlı satışların yapılabilmesi için öncellikle imalatçı konumunda olunması gereklidir. Sanatçı ve Ticaret Bakanlığının zorunlu tuttuğu ölçütleri mevcuttur. Bu ölçütlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

  • Sanayi siciline kayıt yaptırılması,
  • Gıda işletmesi, çiftçi kayıt belgesi ve işletme kayıt belgelerinin olması,
  • Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi meslek odalarına kayıt yaptırılması,
  • Belirtilen sayıda çalışan işçiye sahip olması,
  • Kapasite Raporu ve  üretim alt yapısının tamamının sağlanması şeklindedir.

Yukarıda bir kısmı belirtilen kuralların bakanlığın sitesinde yazan kuralların tamamının uygulanması halinde, faturada “İhraç edilmek şartıyla satışı yapıldığından KDV tahsil edilmemiştir.” cümlesi bulunacaktır. Böylelikle imalatçı firma katma değer vergisinden muaf tutulacaktır. Kuralların tamamına uyulmadığı takdirde firma KDV vergi indiriminden yararlanamamakta ve ihraç kayıtlı satışı yapamamaktadır.

İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Düzenlenmelidir?

İhraç kayıtlı fatura örneği aşağıdaki görselde belirtilmiştir.

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir? İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilir ?

İhraç kayıtlı düzenlenen faturada hangi ifade yer almalı?

İhraç kaydıyla düzenlenen faturaya “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükmüne göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ifadesi yer verilmelidir.

İhraç Kayıtlı Fatura Ne Zaman Düzenlenmelidir?

İhraç kayıtlı faturanın, ihraç teslim tarihinden önceki bir günde düzenlenmesi gerekir. İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tarihinin; ihracatçı fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması durumunda, VUK’daki fatura düzenleme sürelerine uyulması kaydıyla tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir.

VUK’un 231/5. Maddesine göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar, hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

Bu durumlar haricinde ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturaların, fiili ihraç tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde işlemin ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartlar açısından yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit edilmesi şartıyla terkin ve/veya iade işlemleri sonuçlandırılır.,

Konu ile alakalı içerikler:

Yurtdışına e-fatura nasıl kesilir?

Mikro İhracat Nedir? Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

e-İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

No items found.

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir? İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilir ?

Pelin Çaltılıoğlu

KolayBi' Product Marketing