Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Sermaye şirketi, gerçek veya tüzel kişilerin belirli miktarda varlıkla ortak oldukları girişim olarak tanımlanmaktadır.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Sermaye Şirketi Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketi, gerçek veya tüzel kişilerin belirli miktarda varlıkla ortak oldukları girişim olarak tanımlanmaktadır. Sermaye şirketlerinin itibarı; sermayesi ve yönetimine bağlıdır ve ortakların şirketteki paylarının kişisel olmadığı bir şirket türüdür. 3 çeşit sermaye şirketi bulunur, bunlar; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş (hisseli şirketler) şeklindedir.

Sermaye şirketleri, şirket gücünü tamamen sermaye yönetiminden almaktadır. Bu yüzden ortaklar, birinci planda yer almamaktadır. Şirketin mal varlığı, şirketin alacaklarına karşı bir güvence oluşturur. Sermaye şirketlerine ait yasal düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu’nda geniş çaplı olarak yer almaktadır. Bu kanunda belirtilen sermaye şirketlerinde, ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sermaye şirketlerinde ortaklardan birinin ayrılması ile ortaklıklar bozulmamaktadır. Öte yandan sermaye şirketlerinde ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel değildir. Bu paylar, başkasına satılabilir veya devredilebilir.

Sermaye şirketlerinde sermayeye ortak olmak ile şirketin yönetimiyle ilgilenmek birbirinden ayrıdır. Ortakların ikinci planda kalmaları ve asıl olanın şirkete getirilen sermaye olması sebebiyle bu tür ortaklıklara sermaye şirketi denmektedir.

Sermaye Şirketinin Türleri Nelerdir?

Sermayeşirketleri; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş(hisseli) olmak üzere 3’e ayrılır.

Anonim Şirketler: Anonim şirketler, şirket türleriarasında en çok tercih edilen şirket modelidir. Anonim şirketinin kurulmasıiçin belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Diğer şirketlere nazarandaha yüksek maliyet gerektirir. Anonim şirketlerde:

Anonimşirketlerinde ortakların şirket üzerindeki sorumluluğu, sermayedeki paylar iledoğru orantılıdır. Anonim şirketi, sermayesinin belirli bir kısmını halkınkatılımına arz edebilir ve bu şekilde sermayenin daha geniş ve değerli bir halegetirilmesi sağlanabilir. Anonim şirketlerde her ay KDV Beyannamesi ve DamgaVergisi Beyannamesi; 3 ayda 1 de Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi göstermekzorunludur.

Limited Şirketler: Türk Ticaret Kanunu’na göre limitedşirketler tek ortak ile kurulabilir. Limited şirketi kurmak için gerekli şartlar:

Konuyla alakalı içerik: Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Eğer bir yabancı yatırımcının limited şirket kurması durumunda, çalışma izni içinyabancı yatırımcı girişimiyle kurulabilir. Limited şirketin sermayesinin en az 100 bin TL olması gerekmektedir. Limited şirketleri, kârının %20’si oranında devlete vergi vermekle yükümlüdür.

Sermayesi Paylara Bölünmüş (Hisseli) Şirketler: Bu şirketlerde kolektif bir ortaklık yapısı söz konusudur. Komandite olaraktanımlanan sorumlu ortakların sahip olduğu sermaye payı dışında, paylardanhisse sahibi olan ortaklar komandite ortakların yetki ve sorumluluklarındansorumludur. Bu tür şirkette kolektif şirket ortakları gibi sorumlu olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları gibi sorumluolanlara “komanditer” ortak denir.

Sermaye Şirketleri Nasıl Kurulur?

3 çeşit sermaye şirketinin olduğundan bahsettik. Bu şirketlerin kuruluş süreciaşağıdaki gibidir.

Sermaye şirketlerinin kuruluşunda istenilen evraklar ilgili ticaret sicil müdürlüklerine teslim edilerek kuruluş süreci için müracaat işlemleri gerçekleştirilir.

Sermaye Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Sermaye şirketleri genel itibariyle:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı