Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Şahıs Şirketi Kurmak,
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
September 23, 2021
Güncelleme Tarihi:
27/11/2023
0 dk

Şahıs şirketi, tek bir kişiye ait ticari bir işletmedir. Kolay kuruluşu ve yönetimiyle girişimciler için ideal bir seçenek sunar. Şahıs şirketi hakkında merak edilen tüm cevapları KolayBi' Blog okuyucularımız için derledik.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, tek kişi veya az ortaklı kurulabilen bir şirket türüdür. Limited veya anonim şirketlere kıyasla şahıs şirketi, daha küçük ölçeklidir ve kurulma aşaması daha kolaydır. Ortaklı bir şahıs şirketinde, ortakların hepsinin onayı olmadan ortaklık payının başkalarına satılması veya devredilmesi mümkün değildir.

Tüzel kişilik ile kurulan şahıs şirketinde tüm sorumluluklar, şirketi kuran şahsa aittir. Ortaklı kurulmuş şahıs şirketlerinde tüm otaklar, hissedarın ayrılması için onay verse de ayrılan ortağın sorumlulukları bir müddet devam edebilir.

Hızlı ve pratik bir şekilde kurulması sebebiyle şahıs şirketi, daha çok tercih edilmektedir. Şahıs şirketini diğer şirket türlerinden ayıran bir nokta da: Diğer şirket türlerinde hissedarların koyduğu sermaye kadar şirketin borcundan sorumlu tutulur fakat şahıs şirketinde ortaklar tüm mal varlığı ile borçtan sorumludur. ,

Şahıs şirketleri; karmaşık olmayan şahsi yönetim şekli ve şirket sahibinin her türlü kararı kendi alabilmesiyle şirket sahibine birçok kolaylık sağlar.

Öte yandan şahıs şirketinin dezavantajı olarak kazancın artmasıyla vergi oranlarının da artması söylenebilir. İşletme ölçeği büyüdükçe, kâr kolaylıkla işletme sermayesine eklenemez. Bu yönüyle şahıs şirketleri, küçük boyutlardaki işletmeler için daha uygundur.

bavul tutan yakın çekim el görüntüsü

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra ilgili kurumlar ile paylaşılmalıdır. Bu belgeleri, ister şirket sahipleri ister muhasebeci veya mali müşavirler vekâlet ederek ilgili vergi dairesine teslim edebilir. Belgeler eksiksiz veya sorunsuzbir şekilde teslim edildikten sonra 2 gün içerisinde şirket açılma talebi sonuçlanacaktır. Sonrasında vergi dairesinin gerçekleştirdiği yoklama sürecinden geçmek gerekir. Takiben yazar kasa levhası ve vergi levhası alınabilir.

Vergi levhasınıaldıktan sonra fatura irsaliye, gider pusulası belgelerini alabilir; e-İmza vee-Fatura başvuruları yapabilirsiniz. Bir sonraki adımda ise sicil gazetesineilan verip ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmalısınız. Daha sonra SGK ve BAĞ-KUR başvuruları yapılır.

Şahıs Şirketi Kurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

2023 yılıiçin şahıs şirketi kurma sürecinde teslim etmeniz gereken evraklar şunlardır:

 • Başvuru formu. (Başvuru formunu vergi dairesinden yada internet üzerinden temin edebilirsiniz. Bu formda istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız oldukça önemlidir)
 • Nüfus cüzdanı sureti (2 adet)
 • Şirket sahibinin vesikalık fotoğrafı (2 adet)
 • Noterden alınacak imza beyannamesi (2 adet)
 • İkametgâh belgesi (2 adet)

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurulurken belge hazırlanma ile uğraşmak istemezseniz bir mali müşavir veya muhasebeci ile anlaşabilirsiniz. Mali müşavir veya muhasebeci, noter üzerinden vekâlet verdiğiniz takdirde tüm işlemleri sizin yerinize takip edebilir. Süreci şirket sahipleri üstlendiği takdirde e-Devlet üzerinden ve vergi dairesine giderek de şahıs şirketi kurabilirsiniz.

2023 yılı için şahıs şirketi kurma maliyeti:

 • 2 adet nüfus cüzdanı sureti
 • İşe başlama formu (e-Devlet üzerinden doldurulabilir)
 • İşyerine ait kira sözleşmesi veya mülk kişiye aitse tapu
 • 2 adet ikametgâh adresi (e-Devlet üzerinden ücretsiz alınabilir)
 • 2 adet İmza beyannamesi (İmza beyannamesi herhangi bir noterden alınabilir. Ücreti ortalama 100 TL’dir)
 • Vergi dairesi damga vergisi (50 TL)

Bu belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden onlineolarak başvuru yapılabilir. Bildirimin ardından çıkacak olan formu eksiksizdoldurarak, telefonunuza gelen SMS onayından sonra başvurunuz tamamlanmış olur. Adresinize gelecek olan yoklama memuru, tamamladığınız evrakları kontrol edecektir. Sonraki aşamadaki masraflar ise ihtiyaca bağlı olarak şu şekildedir;

 • Mali müşavir işyeri açılış bedeli (500-900 TL)
 • Yazarkasa -gerekliyse- (1000-1500 TL)
 • Kaşe (20 TL)
 • Şahıs İmza Beyannamesi için Noter Onayı: (270-400 TL)
 • Muhasebeci Vekaleti için Noter Onayı: (480-530 TL)

Şahıs Şirketinin Aylık Sabit Giderleri Nelerdir?

Bir şahıs şirketi, aylık sabit olarak:

 • İşyerinin kiralanması halinde aylık tutarının %20’sini stopaj olarak ödemesi,
 • BAĞ-KUR’aaylık 1.055 TL ödemesi,
 • Herbeyanname verildiği takdirde ortalama 100 TL civarında damga vergisi ödemesi,
 • Her ay ödenmesi zorunlu olan KDV beyannamesi için 87,30 TL damga vergisi,
 • Üç ayda bir ödenmesi gereken muhtasar beyanname için 103,50 TL,
 • Yılık olarak ödenmesi gereken gelir vergisi beyannamesi için 132,30 TL damga vergisi,
 • Muhasebe ücreti ödemesi gerekir.

Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Ödemekle Yükümlüdür?

Şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu vergiler bulunmaktadır. Şahıs şirketinin sahibi, kişisel gelirini şirket geliri olarak beyan eder ve bu gelir üzerinden gelir vergisi öder. Ayrıca, şirketin elde ettiği kâr üzerinden kurumlar vergisi ödeme yükümlülüğü de bulunabilir. Şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu veriler:

 • KDV (aylık)
 • Stopaj (3 aylık)
 • Geçici vergi (3 aylık)
 • Gelir vergisi (yılda bir defa) ödemekle mükelleftir.

Şahıs Şirketlerinin Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sayfasında sunulan Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 2023 yılı itibariyle vergi dilimleri aşağıdakiki tabloda sunulmuştur. Her dilimin farklı oranı bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

● 70.000 TL kadar %15,

● 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası olması halinde %20,

● 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası olması halide %27,

● 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500, fazlası olması halinde %35,

● 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası olması halinde %40

İlgili içerik: Vergi Dilimi Nedir? 2023 Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

e-Ticaret için Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

e-Ticaret ile uğraşmak amacıyla kurulacak şahıs şirketlerinin, yukarıdaanlattığımız şirket kuruluş adımlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Vergilevhanızı ve imza sirkülerinizle birlikte pazaryerlerine başvuru yapabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, şirketinizin faaliyet kodu bölümüne e-Ticaret için NACE Kodu: "47.91.14 - Radyo, Televizyon, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret" kodunu eklemeniz gerekmektedir.

Şirketinizi yönetmenin en kolay yolu!

Şahıs Şirketinizin ön muhasebe süreçlerini KolayBi' ile yönetebilirsiniz. Kullanıcı dostu paneliyle ister mobil ister masaüstü cihazlarınızdan ön muhasebe ve finans takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ön muhasebe işlemlerine KolayBi’ çözüm bulan tüm şirketler gibi siz de hangi işlemi nasıl yapabileceğinizi hemen öğrenin.

Konuyla ilgili diğer blog içeriklerimiz:

• Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

• Şirket Vergi Borcu Nasıl Sorgulanır?

• Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi?

No items found.

Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı