Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi, tek kişi veya az ortaklı kurulabilen bir şirket türüdür. Daha küçük ölçeklidir ve kurulma aşaması daha kolaydır. Detaylar içeriğimizde

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Şahıs şirketi, tek kişi veya az ortaklı kurulabilen bir şirket türüdür. Limited veya anonim şirketlere kıyasla şahıs şirketi, daha küçük ölçeklidir ve kurulma aşaması daha kolaydır. Ortaklı bir şahıs şirketinde, ortakların hepsinin onayı olmadan ortaklık payının başkalarına satılması veya devredilmesi mümkün değildir. Tüzel kişilik ile kurulan şahıs şirketinde tüm sorumluluklar, şirketi kuran şahsa aittir. Ortaklı kurulmuş şahıs şirketlerinde tüm otaklar, hissedarın ayrılması için onay verse de ayrılan ortağın sorumlulukları bir müddet devam edebilir. Hızlı ve pratik bir şekilde kurulması sebebiyle şahıs şirketi, daha çok tercih edilmektedir. Şahıs şirketini diğer şirket türlerinden ayıran bir nokta da: Diğer şirket türlerinde hissedarların koyduğu sermaye kadar şirketin borcundan sorumlu tutulur fakat şahıs şirketinde ortaklar tüm mal varlığı ile borçtan sorumludur. Şahıs şirketleri; karmaşık olmayan şahsi yönetim şekli ve şirket sahibinin her türlü kararı kendi alabilmesiyle şirket sahibine birçok kolaylık sağlar.

Öte yandan şahıs şirketinin dezavantajı olarak kazancın artmasıyla vergi oranlarının da artması söylenebilir. İşletme ölçeği büyüdükçe, kâr kolaylıkla işletme sermayesine eklenemez. Bu yönüyle şahıs şirketleri, küçük boyutlardaki işletmeler için daha uygundur.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Gereklibelgeler hazırlandıktan sonra ilgili kurumlar ile paylaşılmalıdır. Bubelgeleri, ister şirket sahipleri ister muhasebeci veya mali müşavirler vekâletederek ilgili vergi dairesine teslim edebilir. Belgeler eksiksiz veya sorunsuzbir şekilde teslim edildikten sonra 2 gün içerisinde şirket açılma talebisonuçlanacaktır. Sonrasında vergi dairesinin gerçekleştirdiği yoklamasürecinden geçmek gerekir. Takiben yazar kasa levhası ve vergi levhasıalınabilir.

Vergi levhasınıaldıktan sonra fatura irsaliye, gider pusulası belgelerini alabilir; e-İmza vee-Fatura başvuruları yapabilirsiniz. Bir sonraki adımda ise sicil gazetesineilan verip ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmalısınız. Daha sonra SGK ve BAĞ-KURbaşvuruları yapılır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

2021 yılıiçin şahıs şirketi kurma sürecinde teslim etmeniz gereken evraklar şunlardır:

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurulurken belge hazırlanma ile uğraşmak istemezseniz birmali müşavir veya muhasebeci ile anlaşabilirsiniz. Mali müşavir veyamuhasebeci, noter üzerinden vekâlet verdiğiniz takdirde tüm işlemleri sizinyerinize takip edebilir. Süreci şirket sahipleri üstlendiği takdirde e-Devletüzerinden ve vergi dairesine giderek de şahıs şirketi kurabilirsiniz.

2021 yılı için şahıs şirketi kurma maliyeti:

Bu belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden onlineolarak başvuru yapılabilir. Bildirimin ardından çıkacak olan formu eksiksizdoldurarak, telefonunuza gelen SMS onayından sonra başvurunuz tamamlanmış olur.Adresinize gelecek olan yoklama memuru, tamamladığınız evrakları kontroledecektir. Sonraki aşamadaki masraflar ise ihtiyaca bağlı olarak şu şekildedir;

Şahıs Şirketinin Aylık Sabit Giderleri Nelerdir?

Bir şahısşirketi, aylık sabit olarak:

Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Ödemekle Yükümlüdür?

Şahısşirketleri:

e-Ticaret için Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

e-Ticaret ile uğraşmak amacıyla kurulacak şahıs şirketlerinin, yukarıdaanlattığımız şirket kuruluş adımlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Vergilevhanızı ve imza sirkülerinizle birlikte pazaryerlerine başvuru yapabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, şirketinizin faaliyet kodu bölümüne e-Ticaret için NACE Kodu: "47.91.14 - Radyo, Televizyon, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret" kodunu eklemeniz gerekmektedir.

Şahıs Şirketinizin ön muhasebe süreçlerini KolayBi' ile yönetebilirsiniz. Kullanıcı dostu paneliyle ister mobil ister masaüstü cihazlarınızdan ön muhasebe ve finans takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ön muhasebe işlemlerine KolayBi’ çözüm bulan tüm şirketler gibi siz de hangi işlemi nasıl yapabileceğinizi hemen öğrenin.

Konuyla ilgili diğer blog içeriklerimiz:

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Limited Şirket mi, Şahıs Şirketi mi Kurmalıyım?

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı