Şahıs Şirketi Nedir , Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur ?

Reading Time: 3 minutes

Şahıs şirketi, tek kişi veya az ortaklı kurulabilen bir şirket türüdür. Limited veya anonim şirketlere kıyasla şahıs şirketi, daha küçük ölçeklidir ve kurulma aşaması daha kolaydır. Ortaklı bir şahıs şirketinde, ortakların hepsinin onayı olmadan ortaklık payının başkalarına satılması veya devredilmesi mümkün değildir. Tüzel kişilik ile kurulan şahıs şirketinde tüm sorumluluklar, şirketi kuran şahsa aittir. Ortaklı kurulmuş şahıs şirketlerinde tüm otaklar, hissedarın ayrılması için onay verse de ayrılan ortağın sorumlulukları bir müddet devam edebilir. Hızlı ve pratik bir şekilde kurulması sebebiyle şahıs şirketi, daha çok tercih edilmektedir. Şahıs şirketini diğer şirket türlerinden ayıran bir nokta da: Diğer şirket türlerinde hissedarların koyduğu sermaye kadar şirketin borcundan sorumlu tutulur fakat şahıs şirketinde ortaklar tüm mal varlığı ile borçtan sorumludur. Şahıs şirketleri; karmaşık olmayan şahsi yönetim şekli ve şirket sahibinin her türlü kararı kendi alabilmesiyle şirket sahibine birçok kolaylık sağlar.

Öte yandan şahıs şirketinin dezavantajı olarak kazancın artmasıyla vergi oranlarının da artması söylenebilir. İşletme ölçeği büyüdükçe, kâr kolaylıkla işletme sermayesine eklenemez. Bu yönüyle şahıs şirketleri, küçük boyutlardaki işletmeler için daha uygundur.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra ilgili kurumlar ile paylaşılmalıdır. Bu belgeleri, ister şirket sahipleri ister muhasebeci veya mali müşavirler vekâlet ederek ilgili vergi dairesine teslim edebilir. Belgeler eksiksiz veya sorunsuz bir şekilde teslim edildikten sonra 2 gün içerisinde şirket açılma talebi sonuçlanacaktır. Sonrasında vergi dairesinin gerçekleştirdiği yoklama sürecinden geçmek gerekir. Takiben yazar kasa levhası ve vergi levhası alınabilir.

Vergi levhasını aldıktan sonra fatura irsaliye, gider pusulası belgelerini alabilir; e-İmza ve e-Fatura başvuruları yapabilirsiniz. Bir sonraki adımda ise sicil gazetesine ilan verip ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmalısınız. Daha sonra SGK ve BAĞ-KUR başvuruları yapılır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

2021 yılı için şahıs şirketi kurma sürecinde teslim etmeniz gereken evraklar şunlardır:

 • Başvuru formu. (Başvuru formunu vergi dairesinden ya da internet üzerinden temin edebilirsiniz. Bu formda istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız oldukça önemlidir.)
 • Nüfus cüzdanı sureti (2 adet)
 • Şirket sahibinin vesikalık fotoğrafı (2 adet)
 • Noterden alınacak imza beyannamesi (2 adet)
 • İkametgâh belgesi (2 adet)- Kira kontratı ya da tapu fotokopisi.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurulurken belge hazırlanma ile uğraşmak istemezseniz bir mali müşavir veya muhasebeci ile anlaşabilirsiniz. Mali müşavir veya muhasebeci, noter üzerinden vekâlet verdiğiniz takdirde tüm işlemleri sizin yerinize takip edebilir. Süreci şirket sahipleri üstlendiği takdirde e-Devlet üzerinden ve vergi dairesine giderek de şahıs şirketi kurabilirsiniz.

2021 yılı için şahıs şirketi kurma maliyeti:

 • 2 adet nüfus cüzdanı sureti
 • İşe başlama formu (e-Devlet üzerinden doldurulabilir)
 • İşyerine ait kira sözleşmesi veya mülk kişiye aitse tapu
 • 2 adet ikametgâh adresi (e-Devlet üzerinden ücretsiz alınabilir)
 • 2 adet İmza beyannamesi (İmza beyannamesi herhangi bir noterden alınabilir. Ücreti ortalama 100 TL’dir)
 • Vergi dairesi damga vergisi (50 TL)

Bu belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Bildirimin ardından çıkacak olan formu eksiksiz doldurarak, telefonunuza gelen SMS onayından sonra başvurunuz tamamlanmış olur. Adresinize gelecek olan yoklama memuru, tamamladığınız evrakları kontrol edecektir. Sonraki aşamadaki masraflar ise ihtiyaca bağlı olarak şu şekildedir;

 • Mali müşavir işyeri açılış bedeli (500-700 TL)
 • Yazarkasa -lazımsa- (1000-1500 TL)
 • Kaşe (20 TL)

Şahıs Şirketinin Aylık Sabit Giderleri Nelerdir?

Bir şahıs şirketi, aylık sabit olarak:

 • İşyerinin kiralanması halinde aylık tutarının %20’sini stopaj olarak ödemesi,
 • BAĞ-KUR’a aylık 1.055 TL ödemesi,
 • Her beyanname verildiği takdirde ortalama 100 TL civarında damga vergisi ödemesi,
 • Ve muhasebe ücreti ödemesi gerekir.

Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Ödemekle Yükümlüdür?

Şahıs şirketleri:

 • KDV (aylık)
 • Stopaj (3 aylık)
 • Geçici vergi (3 aylık)
 • Gelir vergisi (yılda bir defa) ödemekle mükelleftir.

e-Ticaret İçin Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

e-Ticaret ile uğraşmak amacıyla kurulacak şahıs şirketlerinin, yukarıda anlattığımız şirket kuruluş adımlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Vergi levhanızı ve imza sirkülerinizle birlikte pazaryerlerine başvuru yapabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, şirketinizin faaliyet kodu bölümüne e-Ticaret için NACE Kodu: “47.91.14 – Radyo, Televizyon, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret” kodunu eklemeniz gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!