Şirket Kapatma ve Tasfiye Nedir?

Reading Time: 2 minutes

Şirket kapatma işlemlerine tasfiye denir ve sonlanana kadar şirketin unvanının önüne bu kelime eklenir. Tasfiye sonunda, şirketin bütün resmi kayıtları ortadan kalkar ve faaliyetleri tamamen sonlandırılır. Tasfiyeli ve tasfiyesiz kapatma şeklinde iki ana gruba ayırmak mümkündür.

Tasfiyeli ve Tasfiyesiz Şirket Kapatmak

Şahıs şirketlerinin kapatılması daha kolaydır ancak ortaklı şirketlerde ortaklar kurulu kararı veya ana sözleşmedeki kapatma şartlarının gerçekleşmesi, kapatma işlemi için yeterlidir. Ticaret işlerini bırakma veya işi bırakma belgesi Ticaret sicil müdürlüğüne verilir. Feshedilme veya tasfiye belgesi de verilir.
Tasfiye, bildirim belgesinin tarihi ile başlar. Bütün alacaklar ve mal beyanı, Ticaret Sicil Memurluğuna verilir. Ticaret Sicil Gazetesinde, tasfiye isteği yayınlanır. Bir yıl boyunca tasfiye amaçlı olarak, şirketler varlığını sürdürür.

Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Tasfiyesiz şirket kapatma işlemleri, mahkemelik durumlarla başlar. Mahkeme, haklı nedenler sunulduğu taktirde tasfiyesiz şirket kapatma işlemini gerçekleştirebilir. Ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, mali yetersizlik ve benzeri durumlar, mahkeme kararı ile tasfiyesiz şirket kapatmaya neden olacaktır. Bir yılık süreçte borçların kapatılamaması, kapatma işlemlerini uzatır. Bütün bu mahkeme kararları için, ortakların mahkemece kusursuz olmaları gerekir. Ticari sicil, Ticaret Sicil Memurluğunun kaydı silmesi ile biter. Ortak sayısının düşmesi de, tasfiyenin nedenlerindendir. Tasfiye boyunca borçlar ödenir, demirbaşlar satılır.

Vergi dairesine ise, tasfiye memurları ve adres bilgilerinin de bulunduğu, işi bırakma dilekçesi verilir. İmza sirküleri, sicil tasdikli ortak kurul kararı, alacaklı davet ilanı ( üç defa yayınlanmalı), tasfiyeyi giriş bilançosu ve sicil gazetesi. Bu belgelerle de ekte sunulmalıdır. Bütün beyannameler, tasfiye sonuçlanana kadar verilmelidir. Tasfiye için ayrı ara dönem defter tasdiki yapılmalıdır. Tasfiyeye girildiğini bütün alakalı resmi dairelere bildirilmelidir. Bütün bu süreçler önemlidir. Şirket kapatma, işlemlerinin uygun bir şekilde yapılması için belirlenmiş kurallardır.

Görüldüğü üzere şirket kapatma, belirli bir periyotta yapılmaktadır. Bu nedenle, şahıs işlemlerine göre daha tatminkardır. Şirket kapatma işlemleri esnasında, tasfiye sürdüğü sürece beyannameler verilmeye devam etmektedir. Bu konuda yapılacak ihmal, ileride karşınıza çıkabilir. Özellikle beyannameler şirket tasfiyesi işlemleri bitiminden bir yıl sonra verilir. Yani geçen yılın bildirim ve beyannameleri, bu yıl verilir. Bu nedenle, tasfiye işlemleri bittikten sonra, aksaklık çıkmaması için, beyannameler takip edilmelidir.

Şirketinizin sürdürülebilirliğini arttıran ofis yönetimi için KolayBi’ uygulamasını ücretsiz denemek için tıklayın.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ertuğrul Karakaş
İçerik Üretcisi
Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!