Stok Yönetimi Nedir? Stok Çeşitleri Nelerdir?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı

e-ticaret
21.11.2018
0 dk okunma süresi

İşletmelerin doğru zamanda doğru miktarda mamul, yarı mamul veya hammaddeyi bulundurmasını sağlayan kontrol mekanizmasına stok yönetimi denir. Stok yönetimi yapılırken üretim veya satış planları esas alınır. Bu planlar doğrultusunda optimum stok miktarı belirlenerek ekstra maliyetten kaçınılır.

Stok takibi yapmak, KOBI'nin işlevini yürütebilmek ve satışını sağlamak için aldığı ya da satılacak ürünü üretmek için tükettiği malzemelerin düzenli bir şekilde tutulmasıdır. Bu tutulan kayıt amacı işletmenin karlılık oranını arttırmak için stok ve üretim maliyetlerini en aza indirecek stoklama seviyesini tutturmaktır. Bunun yanında talep hızını yükseltmek, etkin bir tedarikçi zinciri oluşturmak, devamlı ve düşük maliyetli alım sağlamak stok takibinin en önemli ve KOBI'ler için en gerekli durumdur.

Stok takip  ile alınan ürünler, satılan ürünler bilgisayar ekran özelinde izlenmektedir. İstendiği takdirde kağıt üzerine döküm alınabilmektedir. Ürüne ait bilgiler, cari hesap bilgileri tablo dökümü şeklinde alınabilmektedir. Özellikle günümüzdeki dijital süreçlerin gelişimiyle birlikte, stok takibini profesyonel ve güvenilir bir şekilde yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış bulunmaktayız. Bunu en ideal şekilde yapmanın yolu da stok takibine yönelik hazırlanmış yazılımları kullanmaktır. İster stok takip modülünde bulunan muhasebe programlarını değerlendirerek, ister stok takip yazılım programları kullanarak, işletmenize bu anlamda yatırım yapmayı ihmal etmeyin. KolayBi' desteği, etkili stok takibi yapmak için en önemli yardımcınız olacaktır. KolayBi', cari hesap takibi, banka entegrasyonu, Stok Yönetimi ve Takibi olmak üzere geniş bir seçenek yelpazesi sunar.

Stok Yönetimi Nedir
Şimdi 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

Stok Takibi'nin KOBİ'lere Avantajı

Başarılı bir işletme işletmenin kendi içerisindeki düzenin doğru bir şekilde sağlanması ile başlar. Gerek normal gerekse e-ticaret işletmeleri düzenli bir iş alanına sahip olmalı ve de sorunsuz bir şekilde akışı sağlayabilmelidir. İşletme kurmak kolaydır ancak sorunsuz bir işletme kurmak hiç de kolay değildir. Günümüzde işletmeler öncelikle pazarlamaya ağırlık vererek ürün satımını arttırmaya yönelmiş olsalar da kullanıcılar ile yaşanabilecek stok kaynaklı sorunlar sahip olunan itibarın kısa sürede bozulması en çok rastlanan durumdur. Bu nedenle profesyonel stok takibi önemlidir. KolayBi' ile bütün işlemlerini, stok takibi gerçekleştirmek için geç kalmadınız.

Stoklar kendi içinde hammadde, mamul ve yarı mamul stoku olmak üzere üçe ayrılır:

1) Ham Madde Stokları

Üretim yapan işletmeler için hammadde stoku çok önemlidir. Bir işletmede üretilen bir ürün başka bir işletme için hammadde yerine geçebilmektedir.

Hammadde stokunu etkileyen faktörler:

 • Mevsim
 • Planlar
 • Toptan alımdaki fırsatlar
 • Depo maliyeti
 • Hammaddenin ömrü

2) Yarı Mamul Stokları

Öncesinde üretim sürecine girmiş; ancak son haline ulaşmamış ürünlere yarı mamul denir. Çok aşamalı üretim modüllerinde, aşamalardan herhangi birinde çıkabilecek bir problem üretim sürecinin sonlanamaması anlamına gelebilir. Bu sebeple bu tarz üretim modüllerinde her bir aşama için stokta yarı mamul bekletilir. Böylece bir sorun çıksa bile stoktaki yarı mamuller kullanılarak üretim sonuçlandırılır.

 • Üretim modülünün aşamaları ve uzunluğu
 • Üretilecek ürün miktarı ve maliyetleri

Yarı Mamul stokunu etkileyen faktörler:

3) Mamul Stokları

Üretim sürecini bitirmiş, satışa ve teslimata hazır ürünlere mamul denir. Örneğin: buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, kıyafet...

Mamul stokunu etkileyen faktörler:

 • Satış hacmi
 • Depo imkanları
 • Mamulün stoka elverişliliği

Stok Yönetiminin Avantajları

 • Üretim, satın alma ve finansman birimleri arasında iş birliği sağlar.
 • Tedarik ve satış faaliyetlerini düzene sokar.
 • Ham madde ve mamul kaybı minimum seviyeye iner.
 • Üretim süreçlerinin yönetimi kolaylaşır. Ham madde veya ürün eksiliği yüzünden üretim aksamaz.
 • Mevsimlere göre stok miktarlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda optimum sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Stok Yönetiminin Dezavantajları

 • Stok bulundurmanın da bir maliyeti vardır. Bu nedenle masraflar artabilir.
 • Stoklara bağlanmış sebep nedeni ile para/nakit diğer kaynaklar için kullanılamaz.
 • Depolanan ürün -özellikle elektronikse- yerine yenisi çıktığında elde kalır.
 • Stoku tutulan ürünün fiyatı sabit değilse, zaman zaman fiyat değişikliklerine oranla kar veya zarar yaşanabilir.

KolayBi' Programında Stok Yönetimi

KolayBi' sayesinde stok yönetimi çok daha kolay! KolayBi' ön muhasebe programının sağladığı ayrıcalıklar:

 • Ürün ve hizmetlere benzersiz kodlar belirleme ve  depoda bulunan ürünlerle eşleştirme
 • Ürünlere başlangıç miktarı belirleme
 • Ürünler için kritik seviye belirleme (Bu sayede ürününüz kritik seviyeye düştüğünde KolayBi' sizi uyarsın.)
 • Ürünlere alış ve satış birimlerini belirleme
 • Ürünün satışında uygulanacak vergi oranını belirleme
 • Ürünün satışında uygulanacak indirim oranını belirleme

Hemen KolayBi'li olun, Stok Yönetiminizde ve bütün finansal süreçlerinizde KolayBi' Ön Muhasebe Uygulamasını 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

Stok Yönetimi Nedir? Stok Çeşitleri Nelerdir?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı