Firma ve şirketlerin üretimde kullanmak, satmak ya da belli bir ihtiyacı karşılamak için elinde tuttuğu ürünler topluluğuna stok denir. Stokta bulunan ürünlerin idare edilme yöntemine de stok yönetimi denir. Stoklar yönetimi arz talep ilkesi ile yönetilir. Talepleri karşılamak için stok tutulur ve talep olduğunda piyasaya sunulmaktadır. Toplu alınan ürünlerde tedarik maliyetleri düşük olduğu için stok yapılabilir. Stok takibinizi kolaylıkla yapabileceğiniz KolayBi’Ofis uygulamasını ücretsiz deneyin.

Stok yönetiminin avantajları; Üretimin ve tedarikin sürekli olmasını sağlar. Üretimde tedarikli olunması üretimin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır. Ürün ve malzeme de kayıplar bu sayede en aza indirilmektedir. Stok ürünler uygun zamanda kullanıldıklarında faydalı olurlar. İşletmelerde stok yönetimi önemli bir kavramdır. Maliyetleri aza indirmek ve ihtiyaç duyulan ürünleri gerektiği zaman sağlamak bir işletmenin görevidir. Stok yönetiminde gereksiz ürünlerin alımı önlenmiş olur ve ek masraflardan böylelikle işletme kurtulmuş olur. Planlama ve kontrollerin yapılarak eksik olan ürünlerin tedarik edilmesi sağlanmaktadır.

Stok yönetimi kapsamında firma satış ve finansal alanlardaki riskleri de düşünmek zorundadır. Stok yönetimindeki uygulanan ilkeler işletmenin maliyetlerini korumaya yöneliktir. Üretim ve satın almada gereksiz stoktan kaçınmak finansman bölümleri ile işbirliği sağlamak gereklidir. Satışların zamanında ve mevsiminde yapılmasını sağlayan düzenli stok planı ve stok yönetimi gereksiz zamanda yapılan stoku önlemekte ve gereksiz finansal yapı maliyetinin önüne geçerek işletmenin zarar etmesini önlemekte ve tasarruf etmesini sağlayacak önlemler arasında yer alır. İşletme stoklarını yerinde ve zamanında hazır tutarsa sonradan ortaya çıkacak zararlardan da kurtulmuş olur.

Stok Yönetimi Örneği

Yazın dondurmaya daha çok rağbet olurken işletme de bulunmaması başka rakip firmanın kar yapmasına neden olur ve işletme bu durumda tedarikli olmadığı için yeterince satış ve hizmet sağlayamaz. Kar yapamayan bir işletmede gerçek olmayan kar üzerinden vergi alınmasını engellemek stok yönetimi kontrolü ile sağlanır. İşletmenin için de yapılan üretimlerin maliyetleri yüksek oluyorsa başka bir firmanın üretim koşullarından faydalanmak maliyetlerine en uygun olanı seçmek işletme için fayda sağlayacaktır.

İşletmede satış ve arz talebi düşük olan ürünlerde promosyon ve indirim yoluna gidilip tekrar değerlendirilmesi olası zararların azalmasını sağlayan tedbirlerdendir. Buna örnek olarak yazlık ürünlerin sezon sonunda ya da kışlık giyim ürünlerinin sezon sonunda indirimli olarak satışa sürülmesi örnek olarak gösterilebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

KolayBi'yi 14 gün boyunca
ücretsiz deneyin!

Devam ettiğinizde kullanım koşullarını
kabul etmiş sayılırsınız.