Stok Yönetimi Nedir? Stok Çeşitleri Nelerdir?

İşletmelerin doğru zamanda doğru miktarda mamul, yarı mamul veya hammaddeyi bulundurmasını sağlayan kontrol mekanizmasına stok yönetimi denir. Stok yönetimi yapılırken üretim veya satış planları esas alınır. Bu planlar doğrultusunda optimum stok miktarı belirlenerek ekstra maliyetten kaçınılır.

Stoklar kendi içinde hammadde, mamul ve yarı mamul stoku olmak üzere üçe ayrılır:

Ham Madde Stokları

Üretim yapan işletmeler için hammadde stoku çok önemlidir. Bir işletmede üretilen bir ürün başka bir işletme için hammadde yerine geçebilmektedir.

Hammadde stokunu etkileyen faktörler:

 • Mevsim
 • Planlar
 • Toptan alımdaki fırsatlar
 • Depo maliyeti
 • Hammaddenin ömrü

Yarı Mamul Stokları

Öncesinde üretim sürecine girmiş; ancak son haline ulaşmamış ürünlere yarı mamul denir. Çok aşamalı üretim modüllerinde, aşamalardan herhangi birinde çıkabilecek bir problem üretim sürecinin sonlanamaması anlamına gelebilir. Bu sebeple bu tarz üretim modüllerinde her bir aşama için stokta yarı mamul bekletilir. Böylece bir sorun çıksa bile stoktaki yarı mamuller kullanılarak üretim sonuçlandırılır.

 • Üretim modülünün aşamaları ve uzunluğu
 • Üretilecek ürün miktarı ve maliyetleri

Yarı Mamul stokunu etkileyen faktörler:

Mamul Stokları

Üretim sürecini bitirmiş, satışa ve teslimata hazır ürünlere mamul denir. Örneğin: buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, kıyafet…

Mamul stokunu etkileyen faktörler:

 • Satış hacmi
 • Depo imkanları
 • Mamulün stoka elverişliliği

Stok Yönetiminin Avantajları

 • Üretim, satın alma ve finansman birimleri arasında iş birliği sağlar.
 • Tedarik ve satış faaliyetlerini düzene sokar.
 • Ham madde ve mamul kaybı minimum seviyeye iner.
 • Üretim süreçlerinin yönetimi kolaylaşır. Ham madde veya ürün eksiliği yüzünden üretim aksamaz.
 • Mevsimlere göre stok miktarlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda optimum sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Stok Yönetiminin Dezavantajları

 • Stok bulundurmanın da bir maliyeti vardır. Bu nedenle masraflar artabilir.
 • Stoklara bağlanmış sebep nedeni ile para/nakit diğer kaynaklar için kullanılamaz.
 • Depolanan ürün -özellikle elektronikse- yerine yenisi çıktığında elde kalır.
 • Stoku tutulan ürünün fiyatı sabit değilse, zaman zaman fiyat değişikliklerine oranla kar veya zarar yaşanabilir.

KolayBi’ Programında Stok Yönetimi

KolayBi’ sayesinde stok yönetimi çok daha kolay! KolayBi’ ön muhasebe programının sağladığı ayrıcalıklar:

 • Ürün ve hizmetlere benzersiz kodlar belirleme ve  depoda bulunan ürünlerle eşleştirme
 • Ürünlere başlangıç miktarı belirleme
 • Ürünler için kritik seviye belirleme (Bu sayede ürününüz kritik seviyeye düştüğünde KolayBi’ sizi uyarsın.)
 • Ürünlere alış ve satış birimlerini belirleme
 • Ürünün satışında uygulanacak vergi oranını belirleme
 • Ürünün satışında uygulanacak indirim oranını belirleme

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.