Tebligat Nedir? E-Tebligat Nasıl Sorgulanır?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

Tebligat Nedir?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
September 29, 2021
Güncelleme Tarihi:
17/4/2024
0 dk

Tebligat Nedir?

Tebligat kelimesi Arapça kökenlidir ve kelime anlamı olarak “iletim, bildirim veya ulaştırma” kullanılır. Tebliğ etmek kelimesinden türetilen tebligat, resmi kurumlar veya kişiler tarafından resmi bir işlemle alakalı gönderilen evrak anlamına gelmektedir.

TDK’ya göre tebligat kelimesinin anlamı, bildirimdir. Hukuki açıdan kullanılan tebligat terimi ise mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları veya icra müdürlükleri ile vergi daireleri ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından yapılan resmi işlemlerin muhatabına iletilmesini ifade eder.

Tebligat zarfının ön kısmında resmi evrakın hangi resmi kurum tarafından, kime, niçin gönderildiği ve konusu yazmaktadır. Eğer gönderilen evrakların içeriği bir hakkın yerine getirilmesi için bir süre içeriyorsa veya itiraz hakkı gibi kanuni hakların kullanılması için bir süre belirtiyorsa bu sürelerin başlangıcı, evrakın muhataba tebliğ edildiği tarihtir.

tebligat sorgulaması yaoan bir kişi

e-Tebligat Nedir?

E-Tebligat (elektronik tebligat), tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen tebligatın elektronik adreslere tebliğ edilmesini sağlar. Bu tebliğ, fiziki ortamda yapıla tebligat ile aynı işleve sahiptir.

E-Tebligat başvurusu yapabilmek için internet üzerinden bir başvuru formu doldurulmalıdır. Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler, e-Tebligat başvurusu yapabilmektedir. Başvuru formu, Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde bulunmaktadır. E-Tebligat Başvurusu formuna linkten ulaşabilirsiniz.  

Elektronik platformda tebliğ almak zorunda olanlar, 7201 sayılı kanunun 7.maddesinin A bendinde sayılmıştır. Bunlar;

 • 5018 sayılı kanunun 1,2,3 ve 4 no.lu cetvellerinde bulunan kamu idareleri,
 • İlgili kanunda bahis geçen mahalli idareler,
 • Özel kanunlar ile kurulmuş diğer kamu kurumları,
 • KİT’ler bağlı ortaklıklar, müesseseler ve işletmeler,
 • Sermayesinin yarısından fazla kısmı kamuya ihtisas edilmiş ortaklıklar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (barolar vb.),
 • Özel hukuk tüzel kişileri,
 • Noterler,
 • Avukatlar,

Ara bulucu ve bilirkişiler vb. şeklindedir.  

Tebligat Türleri Nelerdir?

Tebligat türleri; açık tebligat, kapalı tebligat, 35. maddeye göre tebligat, elektronik tebligat, ilanen tebligat, doğrudan tebligat olmak üzere çeşitli yapılarda iletilmektedir.

Açık Tebligat Nedir? 

Açık tebligat türü, bir resmi belgenin ilgili kişiye veya kuruma açıkça iletilen tebligat türüdür. Açık tebligat türünde, duruşma günü, duruşma saati, ihtar gibi bilgiler kişi veya kuruma tebliğ edilir.

Kapalı Tebligat Nedir?

Celpli tebligat olarak da bilinen kapalı tebligat türünü açık tebligattan ayıran özellik, tebligat içerisinde yer alan ek belgelerdir. Bu belgeler; duruşma günü ile ilgili ise, gün ve saat bilgisi, keşif bilgisi ye alır.

İlanen Tebligat Nedir?

İlanen tebligat türü, kamuya ait kurum ve kuruluşlarının ödeme emirleri, mahkeme kararları ve idari yaptırım kararları ile diğer tebliğlerin adresi bilinmeyen kişilere ve kamuoyuna basın yoluyla duyurulmasıdır.

35. Maddeye Göre Tebligat Nedir?

Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebligat gönderilmiş kişi, adresini değiştirdiği takdirde, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan ilgili merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

E-Tebligat Sistemi Nedir?

E-Tebligat sistemi, kağıt ortamında tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesidir.  E-Tebligat ile uygulamaların elektronik olarak yürütülmesiyle işlemlerin hem hızlı hem de kolay bir şekilde uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

Elektronik ile fiziki olarak gerçekleştirilen tebligat aynı sonucu doğurmaktadır. 2016 yılında yürürlüğe giren e-Tebligat sisteminin elektronik olarak uygulanmaya başlaması kağıt, zaman ve enerji tasarrufu sağlamasının yanında elektronik olarak gerçekleştiği içinde  e-Tebligat ücretsizdir. Kişisel bilgilerin korunmasını sağlarken elektronik sistemde gerçekleştiği için bir nevi arşiv niteliği sağlar.

E-Tebligat sistemi;
 • Kurumlar vergisi mükellefleri
 • Ticari kazanç mükellefleri
 • Zirai kazanç mükellefleri
 • Serbest meslek kazancı mükelleflerinin zorunlu olup, kendilerine E-Tebligat yapılmasını isteyenlerde bu sistemden yararlanabilirler.

E- Tebligat başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı adresinden yapabilirsiniz.

Tebligat Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler

 • Tebligat alındıktan sonra mutlaka incelenmelidir. Tebliğin ne ile ilgili olduğu saptanmalıdır. Bu sayede uygulanması gereken prosedürler için harekete geçilebilir. Tebligat adresinize değil de, muhtarlığa gelmişse, ilgili muhtarlıktan almak gerekmektedir. Tebligata en kısa sürede ulaşmak, hak düşürücü süreleri kaçırmamanızı sağlar.
 • Tebligatı ve içerisindeki belgeleri saklamak önemlidir. Bu sayede ilgili kuruma ibraz sürecinde zaman kazanırken, bilgi ve iletişim eksikliğinin önüne geçilmiş olur.
 • Tarafınıza gelen bir tebliği daha iyi anlamak ve hızlıca harekete geçmek için, ilgili avukatlarla iletişime geçmek de dava sürecini daha iyi kavramak açısından yardımcı olabilmektedir.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin Kullanımı

E-Tebligat sistemi 2016 yılında Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanlığı, Noterler, Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu ve kurumlar tarafından yapılacak olan tebligatlar  e-tebligat sistemi üzerinden iletilecektir. İhtarname, adınıza açılan davalar, bu sistem tarafından iletilmektedir.

5018 sayılı kanuna göre;

 • Kanuna göre belirlenen mahalli idareler
 • Özel kanunla kurulmuş kamu ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar
 • Kefalet sandıkları
 • Sermayesinin%50‘sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 • Kanunla kurulanlarda dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri
 • Noterler, baro levhasına yazılı avukatlar
 • Sicile kayıtlı ara bulucular ve bilirkişiler
 • İcra Müdürlükleri

Bu kişi ve kurumların Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kullanması zorunludur. Gerçek kişiler UETS’e kayıt yaptırmak zorunda değildir. UETS, ücretsizdir. Aktivasyon yapmak gerekmektedir.

Tebligat Sorgulaması Nereden Yapılmaktadır?

Tarafınıza yapılan tebliğleri sorgulayabileceğiniz çeşitli kanallar bulunmaktadır. Bunlardan ilki PTT UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sistemidir. Ayrıca e-Devlet Tebligat Görüntüleme bağlantısı aracılığıyla vergi dairesi aracılığıyla tarafınıza iletilen e-tebligatları sorgulayabilirsiniz. Yine e-Devlet üzerinden tarafınıza iletilen SGK e-Tebligat sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. Bu mahkemelerce veya ilgili kurumlarca tarafınıza iletilen tebligatları sorgulayabilirsiniz.

Tebligatlarınızı KolayBi' Link ile Görüntüleyin

KolayBi' Link aracılığıyla tarafınıza iletilen e-Tebligatları görüntüleyebilir, işletmenize iletilen e-tebligat türlerini sorgulayabilirsiniz. Mali müşavirler için geliştirilen mükellef takip platformu KolayBi' Link ile zaman ve veri tasarrufu sağlayabilir, mükelleflerinizin tüm bilgilerini tek ekran üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi 14 gün ücretsiz deneyebilir, memnun kalırsanız abone olabilirsiniz.

E-Tebligat Sistemi Aktivasyonu Nasıl Yapılır ?

E-Tebligat Sistemi Aktivasyonunu yapmak için;

 • e-Tebligat giriş adresine girerek, daha önce giriş yapmadıysanız  E-Tebligat sistemine giriş için kendinize şifre almanız gerekmektedir.
 • Şifreyi TC kimlik numarası ve telefon numaranızla şifrenizi alabilirsiniz.
 • Sisteme E- Devlet, e-imza, Mobil imza olmak üzere üç farklı yerden giriş yapabilirsiniz.
 • Açılan sayfa size gönderilen tebligatların gönderileceği sayfa. Ama daha aktivasyon yapılmadığı için size gönderilen tebligatları göremezsiniz.
 • Bunun için sağ üst köşede duran ‘Profilim’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
 • Açılan sayfada eksik olan bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.
 • Bilgilerinizi doldurduktan sonra sayfanın üst kısmında elektronik e- tebligat adresiniz oluşuyor.
 • Son olarak sayfada yer alan kaydet tuşuna basmanız gerekiyor.

PTT Tebligat Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

PTT tebligat sorgulama işlemi, hem PTT’nin resmi sitesi üzerinden hem de e-Devlet portalı üzerinden yapılabilir. İnternet üzerinden ilgili barkodu girerek tebligat sorgulama yapabilirsiniz. Böylelikle size mahkemeler veya resmi kurumlar aracılığıyla gönderilen belgelerin nerede olduğu, barkod numarası yazılarak internet üzerinden sorgulanabilecektir.

PTT üzerinden barkod ile gönderi sorgulayabilmek için: Gönderi Takip Adresine,

E-devlet üzerinden barkod ile gönderi sorgulayabilmek için: e-Devlet bağlantısı adresine,

e-Devlet Üzerinden e-Tebligat sorgulama : e-Devlet e-tebligat görüntüleme adresine girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tebligat Kanunu Nedir?

Tebligat Kanunu, 7201 sayılı kanundur ve 19.02.1959 tarihinde 10139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebligat Kanunu; usulsüz tebliğ ve tebliğlerin hangi mercilere, kimlere yapılabileceği gibi önemli konulara açıklık getirmiştir.

Tebligat Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda sayılan tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile köy hükmi şahsiyetlerinin, baroların ve noterlerin yaptıkları tebliğ işlemlerinde uygulamaları gereken bir kanundur.

Bu saydığımız kurum ve kuruluşların yaptıkları iş ve işlemlerin usulüne uygun bir şekilde ilgilisine duyurulmaması durumunda hüküm ifade etmesi mümkün değildir.

Bu yüzden bu durum, tebliği çıkaran ve alan merci olarak tüm kurum ve kuruluşları, tebliği alan sıfatıyla da ayrıca tüm toplumu ilgilendirmektedir. Kanun şeklinde olması sebebiyle şekil şartlarından herhangi birinin yerine getirilmemesi durumunda usulüne uymadan yapılan tüm tebligatlar, hüküm ifade etmemekte, kamu zararı ve kişilerin mağduriyeti ortaya çıkabilmekte, pek çok mevzuatla da ilgili ve ilişkili olmaktadır.

e-Tebligat ile Alakalı Sıkça Sorulan Sorular

Tebligat Adresi Ne Demektir?

E-Tebligat adresi, PTT tarafından gerçek kişiler için kimlik bilgileri; tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri esas alınarak tek ve benzersiz şekilde oluşturulmaktadır. E-Tebligat adresi, UETS’ ye kaydedilen tebligat adresidir ve ücretli değildir. 

Tebliğ Nasıl Yapılır?

Tebligatın nasıl yapılacağı, 7201 Sayılı Kanunun 1. ve 2. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddelere göre tebliğ, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya yetkili/görevli memurlar tarafından yapılmakta; istisna veya acil durumlarda bizzat memur aracılığıyla da yapılmaktadır.

Kimlere Tebliğ Yapılabilir?

Aynı şekilde tebligatın kimlere yapılabileceği, 7201 Sayılı Kanunda belirtilmiştir. Normal şartlar içerisinde tebliğ, bizzat muhataba yapılmalıdır. Tebliğ, muhatabın kural olarak bilinen en son adresine yapılmalıdır.

Eğer tebliğ muhatabın en son kayıtlı adresine gönderildiğinde ulaşmadıysa ve bu adresin tebliğe elverişli olmadığı anlaşılırsa muhatabın mernis adresine yapılması gerekmektedir. İlgilinin kabul etmesi halinde tebliğ her yerde yapılabilir.

21/2 Tebligat Nedir?

Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesinde “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır.

İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” ibaresi yer almaktadır. Bu ibareye göre uygulamada 21/2 tebligat olarak bilinen tebligat usulü, muhatabın adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması halidir. 21/2 tebligat usulü doğru biçimde uygulanmadığı takdirde usulsüz tebligat hali söz konusu olacaktır. Bu yüzden somut olayda 21/2 tebligat şartlarının irdelenmesi oldukça önemlidir.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Kimler İçin Zorunludur?    

İcra Müdürlüğü, Noterler, Baro levhasına kayıtlı avukatlar, bilirkişiler olmak üzere birçok meslek sahibi kişilerin kullanması zorunludur.    

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

İnternet Vergi Dairesi Nedir? Hangi İşlemler Yapılabilir?

Vergi Dilimi Nedir? 2023 Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Dropshipping Nedir? Stoksuz e-Ticaret Nasıl Yapılır?

No items found.

Tebligat Nedir? E-Tebligat Nasıl Sorgulanır?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı