Tevkifat Hesaplama Nedir ? Tevkifat Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Tevkifat Hesaplama Nedir ?

Tevkifat, maddi(para) konudaki kesintiler anlamına gelmektedir. Tevkifatın normal ya da irsaliyeli faturadan hiçbir farkı yoktur. Devlet, KDV’yi tek başına satıcıdan almak yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürüp ödemeyi garantilemektedir. Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere iki çeşit tevkifat vardır. Gelir Vergisi Tevkifatı, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan gelir türleri üzerinden Bakanlar Kurulu’nun belirlediği oranlarda yapılan kesintidir. Gelir Vergisi Tevkifatı oranları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yer alır. KDV Tevkifatı ise Kanunda belirli malların alım ve satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan kimi zaman tamamı kimi zaman da kanunda belirlenmiş oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifatlı fatura ise fatura üzerindeki verginin alıcı ve satıcı arasında paylaşılmasıdır. Tevkifatlı fatura, normal ya da irsaliyeli faturayla aynı niteliklere sahiptir.

Tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek iki taraftan da vergi alınmasıdır. Gelir vergisi tevkifatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen gelir çeşitleri üzerinden bu yasadaki kesintilerdir.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura, hesaplanan KDV miktarının satıcı ve alıcı arasında bölüştürülmesi ve ikisinden de alınmasıdır. Böylece KDV sorumluluğu yarı yarıya hem alıcıda hem de satıcıda olmaktadır. Örneğin, 1000 TL tutarlı bir satış faturasında, faturaya %18 oranında KDV eklendiğinde ve faturanın KDV tutarı 180 TL olmakta ve genel toplam ise 1180 TL olur. Böylece satışı olarak 180TL katma değer vergisi ödenmemektedir. Eğer tevkifat ver ise ve kullanılan tevkifat oranı 5/10 ise 180TL’lik KDV tutarıının 5/10’u yani yarısı 90₺ eder. Bu durumda 90₺’lik bu kısım tevkif edilir ve ödenmesi konusundaki sorumluluk bizden alıcıya geçer. Artık 90₺’lik sorumluluk bizim, kalan 90₺’lik sorumluluk da alıcınındır.Faturanın genel toplamı, bizim için 1180₺’den 1090₺’ye inecektir. 

Tevkifat oranı önceden tanımlıdır ve 5/10, 9/10 gibi oranlar kullanılabilir. Eğer alıcı tevkifatlı satış faturası düzenlenmesini talep ederse tevkifat oranını da belirtebilir. Bu süreçte mali müşavire danışılabilir.

Tevkifat hesabı için https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/KDV-Tevkifat-Hesaplama veya https://kdv-tevkifati.hesaplama.net/ sitelerinden yararlanabilirsiniz.

Tevkifatı Kimler Yapar?

 • Genel bütçe içinde yer alan; daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri,
 • Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler yapmaktadır.

Tevkifat Hangi İşlemlerde Uygulanır?

Tevkifatlı fatura, her ürün ve hizmet satışında uygulanmamaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen işlemler için tevkifat uygulanabilir. Tevkifat uygulanabilen hizmetleri:

 • Belirli yapım işleri ve bunlara ait mühendislik – mimarlık hizmetleri,
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Özel güvenlik hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tamirat, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Yemek servisi,
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmetleri, şeklinde sıralanabilir.

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.