Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Yabancılar Türkiye'de Nasıl Şirket Kurabilir?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
April 15, 2022
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Türkiye’de ticaret yapmak, şirket/işyeri açmak isteyen yabancılar nasıl bir yol izlemelidir? İçeriğimizde bu konuya değinirken, süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ele alacağız.

Yabancı yatırımcılara Türkiye'de işyeri açma, şirket kurma ve ticaret yapma alanında devlet desteği gittikçe artmaktadır. Büyük üretim olanakları ve geniş bir pazara sahip Türkiye, dünyanın birçok yerine yapılacak ticarette jeopolitik avantajlar sunmaktadır. Coğrafi konumu ve geniş ulaşım ağı olanaklarıyla Türkiye; iş gücü, teknik üretim araçları ve ticaret altyapısı ile yabancı yatırımcıların ilgi odağıdır.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de küçük büyük veya orta ölçekli yatırımlarla ticari faaliyetlerde bulunabilirler. Türkiye’de limited veya anonim şirket kuran yabancılar, birçok teşvik uygulamalarından yararlanabilmektedir. Türkiye’de yatırım yaban yabancı uyruklu kişiler, ailesi için de oturum alabilmekte ve çocuklarının eğitimlerini Türkiye okullarında öğrenim görmelerine olanak sağlayabilirler.

Konuyla ilgili olarak, Yabancı uyruklu kişiler için Türkiye'de nasıl çalışma izni alındığını anlattığımız Türkiye'de Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır? blog içeriğimizi okuyarak konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir mi?

Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancıların merak ettiği yabancılar Türkiye’de nasıl şirket kurabilir sorusudur. Ancak bu sorunun cevabını ise 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu vermektedir. Bu kanunun amaç ve kapsamında ise temelde; yabancı iş adamları için yatırım serbestisi, ticarette eşit muamele ve yabancı yatırımcıların özendirilmesi esasları üzerinde durularak çeşitli teşvik ve haklar üzerinde durulmuştur.

Türkiye’de şirket kuran yabancılar, 4875 sayılı Yabancı Yatırımcılar Kanunu’na tabii olduktan sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine de tabii olurlar. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirlenen değişiklikler kapsamında, yabancılar Türkiye’de tüm şirket türlerini kurabilmektedirler. Buna göre yabancıların Türkiye’de kurabilecekleri şirketler;

 • Adi Şirket
 • Komandit Şirket
 • Kolektif Şirket
 • Adi Komandit Şirket
 • Kooperatif Şirket
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Türkiye’de şirket/işyeri açmak isteyen yabancı şahısların Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaparak çalışma izni almaları zorunludur. Hem yerli hem yabancı kişilerin Türkiye’de şirket kurmaları için izlenen yol temelde aynıdır. Şirket kurma yolculuğuna, MERSİS üzerine tanımlanan bilgilerle internet üzerinden başlanır.

Yabancı kişiler için Türkiye’de şirket açmak için sadece yabancılara verilen geçici ikamet oturumları yeterli değildir. Şirket açmak isteyen yabancıların 5 yıldır Türkiye’de ikamet ettiklerini kanıtlamaları ardından, serbest çalışma iznine de başvurarak şahıs şirketi kurabilirler. Bunun haricinde gerekli olan belgeler ve izlenecek yol;

 • Noter tasdikli pasaport
 • Faaliyet Belgesi (Mevcut Durum ve İmza Yetkilileri)
 • İmza beyannameleri
 • Şirket müdürlerinin nüfuz cüzdan suretleri
 • Tescil Talep Dilekçesi
 • Ana Sözleşme
 • Kira Sözleşmesi (şirketin adres bilgisi için zorunludur)
 • Şirket kuruluş bildirim formu
 • Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi
 • İşyerinin Ticaret Odası/Esnaf odası sicil gazetesine yayınlanması
 • İşyeri Vergi Numarası Alınması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılacak değerlendirme neticesinde talebi uygun bulunarak çalışma izni verilen yabancılar, bu izin belgeleriyle birlikte işyerinin bulunduğu belediyeye giderek başvuru yapmaları, işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep etmeleri zorunludur.

Türkiye’de Şirket/İşyeri Açan Yabancılar Nelere Dikkat Etmelidir?

Türkiye’de şirket açmak isteyen yabancılar, çalıştırmak istedikleri kişilerin çalışma iznine tabii olmaları gerekirken, kurulan yabancı şirket içerisinde çalışan demografisine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Türkiye’de kurulan yabancı bir şirket içerisinde, %100 oranda yabancı çalıştırılamaz. Bu oranın hesaplanmasında, öncelik Türk vatandaşlarının istihdam edilmesi olduğundan, firmalar Türk çalışan sayısının en fazla 5/1 i kadar yabancı istihdam edebilirler.

Türkiye’de kurulmuş bir şirkette, 1 yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmanın, en az 5 Türk vatandaşı çalıştırması gerekmektedir. Bunun haricinde, yabancı bir şirketi vergilendirme işlemleri, yerli şirketlerle aynıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili süreçlerle ilgilenmek, çalışanların buna tabi olmasını sağlamak çok önemli olmakla birlikte sigorta giriş çıkışlarının takibini sağlamak çok önemlidir.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kişisel verilerin korunması çok önemli bir meseledir. İş süreçlerinde elde edilen verilen başka kişilerden, kurumlardan elde edilmiş olabilir.

Bu verilerin korunası Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) etrafında korunmaktadır. İş geliştirme ve ticari süreçlerde elde edilen verilerin Verbis sistemine kayıt edilmesi zorunludur. Aksi taktirde ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır.  

Türkiye'de kurulan yabancı şirketler için, büyük-küçük veya orta ölçekli fark etmeksizin, ön muhasebe takibinin titizlikle yapılması çok önemlidir.

Belli cirolara sahip şirketlerin e-Fatura e-Arşiv sürecine geçmelerinin zorunlu olduğu ve bu ciro haddinin günden güne düşürüldüğü hesaba katıldığında, e-Dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde giren Türkiye'de KolayBi' Ön Muhasebe Uygulamasını kullanan şirketler, uzun vadede büyüme süreçlerini sağlamlaştırırken, her türlü e-Belge işlemlerinde hızlı ve kolay kullanım avantajını elde ederek, zaman tasarrufu yapabilir ve şirketlerini büyütmeye odaklanırlar.

KolayBi' Ön Muhasebe Uygulamasını 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

Konuyla ilgili diğer blog içeriklerimiz: 

•Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

•Şahıs Şirketi Nedir?

•Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

No items found.

Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı