Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Anonim Şirket Nedir?
Girişimcilik
Yayımlanma Tarihi:
August 6, 2017
Güncelleme Tarihi:
4/12/2023
0 dk

Anonim şirket nedir? Yapısı Nasıldır? İş dünyasının köşe taşlarından biri olan bu şirket yapısını KolayBi' Blog okuyucuları için yazdık.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket bir sermaye şirketidir. Her türlü sektörde ileriye dönük büyük hedefleriyle kurulan ve ekonomik faaliyetlerde bulunan, çoğunluk esasına uygun olarak yönetilebilen, hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetleri çıkarabilen şirket türüdür.

Belli bir unvanı, esas sermayesi bulunan bu sermayenin paylara bölündüğü, ayrıca sadece borçlarından dolayı mal varlığı ile ortak olanların sorumluluğunun bulunduğu, ortaklar tarafından taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlandırılmış olan şirket yapısıdır.

Anonim şirket yasal olarak yükümlülükler taşıyan ve bu taşıdıkları sorumlulukları yerine getirmenin bazı prosedürleri de bulunmaktadır. Örneğin genel kurul en az yılda bir kez düzenlenmesi gerekmektedir.

Anonim şirket hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Genel kurul tüm ortakların bir araya gelerek karar aldıkları ve bu kararların kesin olduğu en önemli karar verme organıdır. Olağan genel kurul düzenlendiği gibi olağanüstü genel kurul da gerekli görülen durumlarda toplanmaktadır.

Genel Kurulun Yetki Alanları

 • Şirket ana sözleşmesinde gerekli görülen değişikliği yapılması
 • Şirketin gerekli görülen durumlarda feshine karar verilmesi
 • Şirket yönetim organlarının seçimi, değişikliği ve organların iptal edilmesi
 • Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin ihracına karar verilmesi
 • Yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin denetlenmesi
 • Bilanço, kar ve zarar hesaplarının kontrolü ve onaylanması için ortaklara sunumu
 • Gerekli görülen durumlarda alınan tasfiye kararı için tasfiye memurlarının seçimi veya değiştirilmesi
 • Şirketin genel olarak denetiminin yapılması

Anonim Şirketlerin Ortak Sayılarına ve Özelliklerine Göre Çeşitleri

 • Holdingler
 • Halka açık anonim şirketler
 • Aile anonim şirketleri
 • Çok uluslu (Global) anonim şirketler
 • Özel yasalarla kurulan anonim şirketler

Anonim Şirket yapısı gereği bazı yönetim organlarını organize etmesi gerekmektedir.

 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu
 • Genel müdür ve birim müdürleri
 • Denetçiler

Anonim şirketler diğer şirketler gibi finansal verilerini ve şirkete ait verileri kayda almak için bazı defterler tutmak ile yükümlüdürler. Yükümlü oldukları defterler hususunda sorumlulukları bulunmakta ve yasalar ile denetlenmektedir.

Anonim Şirketlerin Tutmak ile Yükümlü Oldukları Defterler

 1. Yevmiye defteri
 2. Büyük defter
 3. Envanter ve bilanço defteri
 4. Genel kurul karar defteri
 5. Yönetim Kurulu karar defteri
 6. Pay sahipleri defteri
 7. Pay defteri
 8. Tahvil defteri

Kimler Anonim Şirket Kurabilir?

Önceden çok ortaklı kurulması gereken anonim şirketler artık gerçek ya da tüzel kişiler tarafından da kurabilir. Anonim şirketlerde minimum sermayenin 250.000 TL olması gerekir.

Anonim şirket bir sermaye şirketidir. Her türlü sektörde ileriye dönük büyük hedefleriyle kurulan ve ekonomik faaliyetlerde bulunan, çoğunluk esasına uygun olarak yönetilebilen, hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetleri çıkarabilen şirket türüdür.

Belli bir unvanı, esas sermayesi bulunan bu sermayenin paylara bölündüğü, ayrıca sadece borçlarından dolayı mal varlığı ile ortak olanların sorumluluğunun bulunduğu, ortaklar tarafından taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlandırılmış olan şirket yapısıdır.

Anonim şirket yasal olarak yükümlülükler taşıyan ve bu taşıdıkları sorumlulukları yerine getirmenin bazı prosedürleri de bulunmaktadır. Örneğin genel kurul en az yılda bir kez düzenlenmesi gerekmektedir.

Anonim şirket hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Genel kurul tüm ortakların bir araya gelerek karar aldıkları ve bu kararların kesin olduğu en önemli karar verme organıdır. Olağan genel kurul düzenlendiği gibi olağanüstü genel kurul da gerekli görülen durumlarda toplanmaktadır.

Genel Kurulun Yetki Alanları

 • Şirket ana sözleşmesinde gerekli görülen değişikliği yapılması
 • Şirketin gerekli görülen durumlarda feshine karar verilmesi
 • Şirket yönetim organlarının seçimi, değişikliği ve organların iptal edilmesi
 • Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin ihracına karar verilmesi
 • Yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin denetlenmesi
 • Bilanço, kar ve zarar hesaplarının kontrolü ve onaylanması için ortaklara sunumu
 • Gerekli görülen durumlarda alınan tasfiye kararı için tasfiye memurlarının seçimi veya değiştirilmesi
 • Şirketin genel olarak denetiminin yapılması
KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

Anonim Şirketlerin Ortak Sayılarına ve Özelliklerine Göre Çeşitleri

 • Holdingler
 • Halka açık anonim şirketler
 • Aile anonim şirketleri
 • Çok uluslu (Global) anonim şirketler
 • Özel yasalarla kurulan anonim şirketler

Anonim Şirket yapısı gereği bazı yönetim organlarını organize etmesi gerekmektedir.

 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu
 • Genel müdür ve birim müdürleri
 • Denetçiler

Anonim şirketler diğer şirketler gibi finansal verilerini ve şirkete ait verileri kayda almak için bazı defterler tutmak ile yükümlüdürler. Yükümlü oldukları defterler hususunda sorumlulukları bulunmakta ve yasalar ile denetlenmektedir.

Anonim Şirketlerin Tutmak ile Yükümlü Oldukları Defterler

 1. Yevmiye defteri
 2. Büyük defter
 3. Envanter ve bilanço defteri
 4. Genel kurul karar defteri
 5. Yönetim Kurulu karar defteri
 6. Pay sahipleri defteri
 7. Pay defteri
 8. Tahvil defteri

Kimler Anonim Şirket Kurabilir?

Önceden çok ortaklı kurulması gereken anonim şirketler artık gerçek ya da tüzel kişiler tarafından da kurabilir. Anonim şirketlerde minimum sermayenin 250.000 TL olması gerekir. Anonim şirketlerde pay sahipleri 250’yi geçerse SPK Yönetmeliğine (Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmeliği) tabi olurlar.

Konuyla ilgili blog içeriklerimiz: 

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Şahıs Şirketi Nedir?

Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

Şirket Ana Sözleşmesi Nedir?

No items found.

Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı