Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
İş Geliştirme
Yayımlanma Tarihi:
January 3, 2018
Güncelleme Tarihi:
23/3/2023
0 dk

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Nasıl Sağlanır?

Günümüzde dünya genelindeki işletmelerin yaklaşık %80'i aile şirketleri şeklindedir. Türkiye'de ise özellikle KOBİ sektöründe aile şirketlerinin oranı oldukça yüksektir. Aile şirketleri, hem avantajları hem de dezavantajları nedeniyle farklı bir yapıya sahiptir.

Bu nedenle, aile şirketlerinde kurumsallaşma önemli bir konudur. Kurumsallaşma, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan ve gelecek nesillere devredilebilir hale getiren bir süreçtir. Bu yazıda, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın nasıl sağlanabileceği, aile şirketinin ne olduğu, aile şirketlerinin zayıf ve güçlü yanları gibi farklı konular hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Aile şirketleri Türkiye ve dünya ekonomisinde büyük yer kaplamaktadır. Şartlara uyum gösterebilen ve doğru stratejik kararlar alabilen aile şirketleri ülke ekonomisinin geleceği için önemli rol oynamakta.

Aynı aileden veya akraba olan kişilerin çeşitli kademelerde görev aldığı, yöneticilik yaptığı ve çoğunluk hisselerine sahip olduğu şirketlere aile şirketi deniyor; bu pozisyon ve hisseler de nesilden nesile aktarılabiliyor.

Aile şirketi yönetmenin birçok açıdan avantaja sahip olduğu söylenebilir: Hızlı karar alabilen ve aile değerleri doğrultusunda özveri ile çalışan şirketler büyüme çalışmalarında daha başarılı olabilmektedirler. Aynı zamanda topluma doğru aktarılabilen aile imajı ile markalaşmak ve bilinirliği arttırmak mümkün.

Şirketinizi ve ofis işlerinizi KolayBi' ile yönetin!

Aile Şirketi Nedir?

Aile şirketi, aile fertleri tarafından kontrol edilen ve yönetilen bir şirkettir. Bu şirketlerin çoğu küçük ve orta ölçeklidir. Çoğunlukla aile üyeleri tarafından kurulur ve yönetilir. Aile şirketleri, aile üyelerinin varislerine kadar devam edebilir. Ancak, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği, kurumsallaşmanın sağlanmasıyla mümkündür.

Kurumsallık Nedir?

Kurumsallık, bir şirketin profesyonel bir yapıya kavuşmasıdır. Bu yapı, şirketin stratejik planlaması, finansal yönetimi, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, kurumsal yönetişim, yasal uyum ve raporlama gibi konularda profesyonel bir yaklaşım benimsemesini gerektirir. Kurumsal bir yapıya sahip olan şirketler, sürdürülebilirliği artırır ve büyüme potansiyellerini yükseltirler.

Kurumsallaşma, bir işletmenin işleyiş kültürüne ve bağımsız yönetim biçimine sahip olabilmesi, bunu sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi olarak açıklanabilir.

Bir şirketin & kurumun herhangi bir kişiye bağımlı olmadan işlerini sürdürmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapıya geçişi sağlamasının önünü açan olguların bir araya getirilmesi ve gerçekleştirilmesiyle birlikte oluşan değer sürecidir.

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirliği Artıracak Önlemler Nelerdir?

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği, hem işletme hem de aile için önemli bir konudur. İşletmenin sürdürülebilirliği, gelecekteki büyüme ve başarı için kritik bir faktördür. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği, aile bireylerinin işletmeyle ilgili kaygılarının yanı sıra, uzun vadeli planlama, kurumsallaşma, yönetişim ve liderlik gibi faktörlere de bağlıdır.

Aile şirketlerinde sürdürülebilirliği artırmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

● Planlama: Aile şirketleri için uzun vadeli bir planlama yapılması gereklidir. Şirketin gelecekteki hedeflerini belirlemek için uzun vadeli bir planlama yapılması ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımların atılması önemlidir.

● Dış Kaynak Kullanımı: Aile şirketleri için dış kaynak kullanımı önemlidir. İşletmenin büyümesi ve gelişmesi için dış kaynak kullanımı ile şirketin kaynaklarını daha verimli kullanarak sürdürülebilirliği artırabilirsiniz.

● İş Süreçlerinin Geliştirilmesi: Aile şirketlerinde iş süreçlerinin geliştirilmesi, şirketin performansını artırabilir. Bu, işletme verimliliğini artırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli adımları atmak anlamına gelir.

● Personel Yönetimi: Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için personel yönetimi çok önemlidir. İyi bir personel yönetimi, çalışanların işlerini iyi yapmalarını sağlar ve şirketin verimliliğini artırır. Ayrıca, çalışanların işe olan tutkularını korumak, şirket kültürünü geliştirmek ve çalışanların yeteneklerini geliştirmek için yatırım yapmak da önemlidir.

● Finansal Yönetim: Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için finansal yönetim önemlidir. Şirketin finansal durumunu takip etmek, nakit akışını yönetmek ve yatırımların getirisini takip etmek gereklidir. Ayrıca, borçların yönetimi ve risk yönetimi de finansal yönetimin bir parçasıdır.

● Yönetişim Yapısının Kurulması: Aile şirketlerinde yönetişim yapısının kurulması, şirketin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Bu, şirketin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları arasındaki ilişkileri düzenleyen bir yapıdır. Yönetişim yapısının kurulması, karar alma süreçlerinin netleştirilmesi, sorumlulukların paylaşılması ve şirketin sürdürülebilirliğini sağlayacak kararların alınması için gereklidir.

Aile Şirketlerinin Zayıf ve Güçlü Noktaları Nelerdir?

Aile şirketleri, işletme dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ancak, diğer işletmeler gibi aile şirketlerinin de zayıf ve güçlü yönleri vardır. Bu yönler, işletmenin sürdürülebilirliğini etkileyebilir ve başarısını belirleyebilir. Aile şirketlerinin güçlü ve zayıf noktaları şu şekildedir:

Güçlü Noktalar

● Aile Bağları: Aile şirketleri, güçlü aile bağları sayesinde işletmenin uzun vadeli planlamasını ve gelecekteki hedeflerini belirleyebilir.

● Esneklik: Aile şirketleri, esnek olabilen yapısı sayesinde hızlı kararlar alabilir ve bu kararları hızla uygulayabilirler. Bu, değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.

● Kültür ve Değerler: Aile şirketlerinin kültürü ve değerleri, işletmenin başarısı için önemlidir. Bu değerler, çalışanların motivasyonunu artırabilir ve işletmenin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Zayıf Noktalar

● Kişisel İlişkiler: Aile şirketlerinde kişisel ilişkilerin kuralların üzerinde olması, karar alma sürecinde etkilidir. Bu nedenle, aile şirketlerindeki kişisel ilişkiler, işletmenin verimliliğini düşürebilir.

● İkinci ve Üçüncü Nesil Yöneticiler: İkinci ve üçüncü nesil yöneticiler, şirketin kuruluşundaki heyecanı ve işletme kültürünü koruyamayabilirler. Bu nedenle, aile şirketlerinde yönetim değişiklikleri sık sık yaşanır.

● Profesyonel Yönetim: Aile şirketlerinde profesyonel yönetim, aile üyeleri tarafından tercih edilmeyebilir. Bu, şirketin sürdürülebilirliğini ve büyümesini engelleyebilir.

Aile Anayasası Nedir?

Aile anayasası, aile şirketlerinin uzun vadeli planlarını belirlemek ve kararlarını netleştirmek için kullanılan bir araçtır. Bu belge, aile üyeleri arasındaki ilişkileri düzenler ve işletmenin gelecekteki yönetimini belirler. Aile anayasası, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini artırır ve gelecek nesillere aktarılacak olan değerleri ve kültürü korur.

Aile Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Aile şirketlerinin özellikleri şu şekildedir:

● Aile kontrolü: Aile şirketleri, aileler tarafından kontrol edilir. Bu nedenle, aile üyeleri arasındaki kişisel ilişkiler, işletmenin yönetimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

● İşletme Kültürü: Aile şirketleri, işletme kültürü ve değerlerine sahiptir. Bu kültür ve değerler, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemlidir.

● Esneklik: Aile şirketleri, esnek bir yapıya sahiptirler. Bu, değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.

● Gelecek Planlaması: Aile şirketleri, uzun vadeli planlar yaparlar ve gelecek nesillere aktarılacak değerleri ve kültürü korumak için çalışırlar.

Aile şirketleri, birçok güçlü ve zayıf noktaya sahiptir. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için kurumsallaşma, profesyonel yönetim, işletme kültürü, gelecek planlaması, finansal yönetim ve araştırma ve planlama yapılması gerekmektedir. Ayrıca, aile anayasası ve yönetişim yapıları oluşturulmalı ve işletmenin yönetimine dışarıdan profesyonel destek alınmalıdır. Bu sayede aile şirketleri, uzun vadeli planlarına uygun olarak büyüyebilir ve başarılı olabilirler.

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için atılabilecek adımların yanı sıra, işletme sahiplerinin kendilerini ve çalışanlarını geliştirmeleri de önemlidir. Yönetim, liderlik, finansal yönetim ve pazarlama gibi konularda kendini sürekli geliştirmek, aile şirketlerinin başarısını artırır.

Aile Şirketleri Bünyesinde Kurumsallaşma Nasıl Sağlanır?

Kurumsallaşma, bir işletmenin yönetim ve operasyon ekiplerinden, onların faaliyet ve becerilerinden bağımsız hale gelerek yürütülebilmesi ve geliştirilmesi anlamına gelmektedir. İşletmede önemli roller üstlenen kişilerin yokluğunda işlerin aksamaması işletmelerin kurumsallığıyla doğru orantılıdır.

Kurumsal işletmelerde görev tanımları kesin bir şekilde ifade edilmiş ve çalışanlar tarafından bu tanımlara uyulmaktadır. Stratejik planlamasını iyi yapan; günümüz şartlarına kolay uyum sağlayıp geleceği gören ve doğru kararlar veren şirketler kurumsallaşmaya her gün bir adım daha yakındır. Planlama süreçlerinde en önemli noktalardan biri de küçük detayları mutlaka göz önünde bulundurmaktır.

Kurumsallaşmayı hedefleyen aile şirketleri, görev tanımlarını kesin olarak belirlemeli, iş süreçlerinde mutlaka objektif olmalı, iş akışlarını dokümanlarla takip etmeli ve çeşitli kural ve yönergeler hazırlamalı, duygusallıktan mutlaka kaçınmalıdırlar.

Aile şirketleri, işletmelerini sonraki kuşaklara aktarabilmeyi ve devamlılık sağlayabilmeyi hedeflemektedirler. Bu sebeple “sürdürülebilirlik” aile şirketleri için çok önemli bir kavramdır.

Şirketinizi en kolay şekilde yönetmek ve sürdürülebilirliğinizi arttırmak için KolayBi' uygulamasını ücretsiz deneyin.

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecine Neler Yapılmalıdır?

Kurumsallaşmanın yolu da sürdürülebilirlikten geçmekte; sürdürülebilirliğini arttıran işletmeler hızla büyüme ve başarı sağlayabilmektedirler. Sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen aile şirketleri, mutlaka şirket ana sözleşmesi ile uyumlu bir aile anayasası oluşturmalı, yönetim kurulu ve idari kurulları yapılandırmalıdır.

Finansal dönüşüm ve raporlamalar düzenli olarak yapılmalı, iş süreçleri değerlendirilip iyileştirmeler yapılmalıdır. Denetim kurulu aile şirketlerinin en önemli yapılarından biridir; objektiflik aile şirketlerinde esas olmalıdır. Bunların yanı sıra, marka stratejisi oluşturan, insan kaynakları politikalarını belirleyen ve büyüme stratejilerini oluşturan aile şirketleri kurumsal şirketlere dönüşebilir ve sürdürülebilir başarıya ulaşabilirler.

Aile şirketinizi yönetirken ihtyacınız olan ön muhasebe çözümleri KolayBi' Ön Muhasebe Programında!

Şirketinizi kurduktan sonra sürdürülebilirliği ve finansal operasyonları yönetmek oldukça elzemdir. Ofis işlerinizi optimize ederken ihtiyaç duyacağınız ön muhasebe süreçleri, finans takibi, e-fatura işlemlerinizde ilk 14 gün ücretsiz deneyebileceğiniz KolayBi' Ön Muhasebe Programı her an yanınızda.,

Konuyla alakalı diğer blog içeriklerimiz

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Komandit Şirket Nedir ? Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

No items found.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı