Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Pelin Çaltılıoğlu

KolayBi' Product Marketing

İş Geliştirme
3.1.2018
0 dk okunma süresi

Aile şirketleri Türkiye ve dünya ekonomisinde büyük yer kaplamaktadır. Şartlara uyum gösterebilen ve doğru stratejik kararlar alabilen aile şirketleri ülke ekonomisinin geleceği için önemli rol oynamakta. Aynı aileden veya akraba olan kişilerin çeşitli kademelerde görev aldığı, yöneticilik yaptığı ve çoğunluk hisselerine sahip olduğu şirketlere aile şirketi deniyor; bu pozisyon ve hisseler de nesilden nesile aktarılabiliyor. Aile şirketi yönetmenin birçok açıdan avantaja sahip olduğu söylenebilir: Hızlı karar alabilen ve aile değerleri doğrultusunda özveri ile çalışan şirketler büyüme çalışmalarında daha başarılı olabilmektedirler. Aynı zamanda topluma doğru aktarılabilen aile imajı ile markalaşmak ve bilinirliği arttırmak mümkün.

Şirketinizi ve ofis işlerinizi KolayBi' ile yönetin!

Kurumsallaşma Nedir?

Kurumsallaşma, bir işletmenin işleyiş kültürüne ve bağımsız yönetim biçimine sahip olabilmesi, bunu sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi olarak açıklanabilir. Bir şirketin & kurumun herhangi bir kişiye bağımlı olmadan işlerini sürdürmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapıya geçişi sağlamasının önünü açan olguların bir araya getirilmesi ve gerçekleştirilmesiyle birlikte oluşan değer sürecidir.

Aile Şirketleri Bünyesinde Kurumsallaşma Nasıl Sağlanır?

Kurumsallaşma, bir işletmenin yönetim ve operasyon ekiplerinden, onların faaliyet ve becerilerinden bağımsız hale gelerek yürütülebilmesi ve geliştirilmesi anlamına gelmektedir. İşletmede önemli roller üstlenen kişilerin yokluğunda işlerin aksamaması işletmelerin kurumsallığıyla doğru orantılıdır. Kurumsal işletmelerde görev tanımları kesin bir şekilde ifade edilmiş ve çalışanlar tarafından bu tanımlara uyulmaktadır. Stratejik planlamasını iyi yapan; günümüz şartlarına kolay uyum sağlayıp geleceği gören ve doğru kararlar veren şirketler kurumsallaşmaya her gün bir adım daha yakındır. Planlama süreçlerinde en önemli noktalardan biri de küçük detayları mutlaka göz önünde bulundurmaktır. Kurumsallaşmayı hedefleyen aile şirketleri, görev tanımlarını kesin olarak belirlemeli, iş süreçlerinde mutlaka objektif olmalı, iş akışlarını dokümanlarla takip etmeli ve çeşitli kural ve yönergeler hazırlamalı, duygusallıktan mutlaka kaçınmalıdırlar.

Aile şirketleri, işletmelerini sonraki kuşaklara aktarabilmeyi ve devamlılık sağlayabilmeyi hedeflemektedirler. Bu sebeple “sürdürülebilirlik” aile şirketleri için çok önemli bir kavramdır.

Şirketinizi en kolay şekilde yönetmek ve sürdürülebilirliğinizi arttırmak için KolayBi' uygulamasını ücretsiz deneyin.

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecine Neler Yapılmalıdır?

Kurumsallaşmanın yolu da sürdürülebilirlikten geçmekte; sürdürülebilirliğini arttıran işletmeler hızla büyüme ve başarı sağlayabilmektedirler.

Sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen aile şirketleri, mutlaka şirket ana sözleşmesi ile uyumlu bir aile anayasası oluşturmalı, yönetim kurulu ve idari kurulları yapılandırmalıdır. Finansal dönüşüm ve raporlamalar düzenli olarak yapılmalı, iş süreçleri değerlendirilip iyileştirmeler yapılmalıdır. Denetim kurulu aile şirketlerinin en önemli yapılarından biridir; objektiflik aile şirketlerinde esas olmalıdır. Bunların yanı sıra, marka stratejisi oluşturan, insan kaynakları politikalarını belirleyen ve büyüme stratejilerini oluşturan aile şirketleri kurumsal şirketlere dönüşebilir ve sürdürülebilir başarıya ulaşabilirler.

Konuyla alakalı diğer blog içeriklerimiz

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Komandit Şirket Nedir ? Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Pelin Çaltılıoğlu

KolayBi' Product Marketing