Komandit Şirket Nedir ? Komandit Şirket Nasıl Kurulur ?

Komandit şirket, ticari faaliyet gösteren bir işletmeyi, iki veya ikiden fazla kişinin bir sözleşme esasında müşterek olarak aynı ticari unvan altında işletme amacı ile kurulan şirkettir.

İçerik Üreticisi
Ömer Yılmaz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Komandit şirket, ticari faaliyet gösteren bir işletmeyi, iki veya ikiden fazla kişinin bir sözleşme esasında müşterek olarak aynı ticari unvan altında işletme amacı ile kurulan şirkettir. Diğer yandan komandit şirket, tüzel kişiliğe sahip olan ve hak ehliyeti olan fakat bu hak ehliyeti tüzel işletme konusu ile sınırlı olan işletmedir. Komandit şirkette şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamıştır fakat bir kısım ortakların sorumlulukları bir miktar sınırlandırılmıştır.

Komandit şirketler:

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

İki tür komandit şirket vardır, bunlar: Adi komandit şirketler ve sermaye paylara bölünen komandit şirketledir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 243. maddesinde de belirtilen komanditer şirketler için sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandit, sorumluluğu sınırlı olan ortaklara ise komanditer denir. Komanditer ortak, gerçek veya tüzel kişi olabilir ancak komandite ortak, yalnızca gerçek kişilerden oluşur. Komandit şirketlerde anonim şirketlerde olduğu gibi yönetim ve denetim kurulları bulunmakta; ortak sayıları beşten az olamamakta ve ortaklardan en az biri komandite ortak olma zorunluluğu bulunmaktadır. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

Adi Komandit Şirket Nedir?

Adi komandit şirket, ticari unvan adı altında işletme amacı güdülerek kurulan ve şirketin alacaklılarına karşı ortaklardan birinin veya birkaçının sorumluluğu sınırlı, diğer ortakların ise sorumluluğu belli bir sermayeyle sınırlandırılmış şirkettir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortakları arasında bulunan kişilerin bir veya birden fazlasının şirket alacaklılarına karşı kolektif bir şirket ortağı olduğu ve diğer ortakların ise anonim şirket pay sahibi olduğu komandit şirket türüdür.

Komandit Şirketlerin Özellikleri Nedir? 

Komandit şirketler:

Komandit Şirketlerin Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Komandit şirket kurmak için firmaların belirli evraklar ile komandit şirket açma başvurusu yapması gerekir. Komandit şirket kuruluş aşamasında firmalardan istenen belgeler şunlardır:

Komandit şirket kuruluşunda ticaret sicil memurluğuna verilecek belgeler şunlardır:

Komandit Şirket Kuruluş Aşamasında Kanuni Defter Nedir?

Ek olarak komandit şirketin kuruluş aşamasında kanunidefterlerin tamamlanması gerekir. Kanuni defterler, komandit şirketintutmasının zorunlu olduğu defterdir. Bu defterleri kırtasiyeden teminedebilirsiniz ve noterden tasdik etmelisiniz. İstenen kanuni defterleraşağıdaki gibidir:

Komandit Şirket Kurulumu Esnasında Vergi Dairesine Hangi Belgeler Verilmeli?

Komandit şirket kurulumu esnasında vergi dairesine verilecek olan belgeler ise şunlardır;

Bu belgeler tamamlandıktan sonra komandit şirket kurmak için müracaat edilebilir. Ardından firmanız için yazar kasa levhası alma, ticari odası kaydı, sanayi odası kaydı, esnaf ve sanatkârlar odası kaydı gibi oda kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekir. Hangi odaya kaydolacağınız iş faaliyetinize göre değişiklik göstereceği için bunu kuruluş aşamasında kuruluş işlemlerinizi tamamlayacak muhasebeciniz ile görüşmeniz oldukça önemlidir. Oda kayıtlarını tamamlayan firmalar SGK işlemlerini tamamlamalı ve sonrasında işe giriş bildirgelerini vermelidir.

Konuyla bağlantılı diğer içeriklerimiz:

•Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

•Şahıs Şirketi Nedir?

•Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

•Limited Şirket mi, Şahıs Şirketi mi Kurmalıyım?

•Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

•Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Ömer Yılmaz
Mali Müşavir