mtv ödeme

MTV Ödeme, Sorgulama ve Hesaplama

Motorlu Taşıtlar Vergisi yani bildiğimiz şekliyle MTV, araç sahiplerinin yılda iki kez ödemekle yükümlü olduğu vergi türüdür. Verginin konusu MTV Kanunu’nun 1. Maddesinde belirtildiği üzere “Havada, karada, denizde, göl ve nehirlerde insan, hayvan, eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır”. Vergiyi doğuran olay ise;

 • Karayolları Trafik Kanunu’na göre motorlu kara taşıtlarının Trafik Şube bürolarına kayıt ve tescili,
 • Hava araçlarının Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve tescili,
 • Motorlu deniz taşıtlarının liman ve belediye siciline kayıt ve tescilidir.

Bu ödemeleri yılın Ocak (1 Ocak-31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz-31 Temmuz) aylarında iki taksit şeklinde, Gelir İdaresi veznelerinden, websitesinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Ödenecek vergi, aracın yaşına, modeline, tipine, büyük araç olması durumunda azami ağırlığına, motor silindir hacmine ve iktisap tarihine göre hesaplanıyor. Bununla birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren indirimli MTV uygulaması ile otomobil, kaptıkaçtı, arazi araçları ve benzeri taşıtlar için MTV hesabı yapılırken kasko değerleri dikkate alınabiliyor. Bu kasko değerleri her ay Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından ilan ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı websitesinden buraya tıklayarak aracınızın vergisini hesaplayabilir ve ödeme gerçekleştirebilirsiniz. 

Hangi Araçlar için MTV Ödemek Zorunlu Değildir?

 • İl özel idareleri ve belediye taşıtları,
 • Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı konsolosluklara veya elçiliklere ait taşıtlar,
 • Engellilik durumları %90 veya daha fazla olan insanlar adına kayıtlı taşıtlar,
 • İflas idaresine devredilen taşıtlar veya bankaların iflas idaresine devredilen taşıtları.

Unutmamalıdır ki, bir araç trafiğe kayıt olmuş ise MTV ödememesi için hurdaya çıkması gerekmekte, hurdaya çıkması için ise MTV borcunun olmaması gerekmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödemezsem Ne Olur?

Verginin ilk taksidi ödenmediği takdirde, ikinci taksitte gecikme cezası ile birlikte ilk taksit tahsil edilir. İki taksidin de ödenmemesi durumunda Maliye Bakanlığı tarafından bir uyarı mektubu gönderilir. Buna rağmen ödeme yapılmazsa vergi dairesi tarafından banka hesaplarına haciz konulup ödenmesi gereken tutar tahsil edilir veya araç bağlanabilir.

KolayBi’Ofis ile ödeme planınızı hazırlayabilirsiniz. Kendi seçtiğiniz tarihte entegre ettiğiniz banka hesapları ile kolayca ödeme yapmanız için hatırlatma alabilirsiniz. KolayBi’Ofis ön muhasebe programını ücretsiz denemek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

14 Gün Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Gelir Vergisi Ne İşimize Yarar

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi; hukukta hak sahibi olan ve yetki izni olan kurumlaşmamış firmaların veya kişilerin gelirleri baz alınarak yansıyan vergi türüdür. Gelir, bir kurumsal kişinin bir takvim yılı içerisinde sahip olduğu kazanç tutarıdır. Gelir vergisi içerisinde giren gelir hareketler, “Gelir Vergisi Kanunu” ile kurumsallara belirtilmiştir. Buna göre ürün satışı, gayrimenkul getirisi, hisse senedi satış kazancı, kar payı geliri, mesleki faaliyetler sonucunda sahip olunan bütün gelirlerin tümü vergi kapsamı dahilinde gözükür.Gelir Vergisi hesaplama gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması sonucunda çıkan sonuçtur.

Gelir Vergisine Giren Kazançlar

 •  Ticari gelirler
 •  Ücretler
 •  Serbest meslek gelirleri
 •  Gayrimenkul sermaye kazancı
 •  Menkul sermaye kazancı
 •  Diğer kazançlar

Kimler Gelir Vergisi Ödemek Zorundadır?

Yukarıda yazılan şartları sağlayan kişiler ve kurumlar gelir vergisi mükellefi konumunda olur. Kişinin ikametgahının Türkiye’de bulunup bulunmayışı tam ve dar mükellef olmasını belirler. Türkiye’de ikamet eden kişiler ve kurumlar tam mükellef grubunda bulunurken, ülkemizde kalıcı olmayanlar yalnızca Türkiye’de kazandığı gelirler doğrultusunda vergi vermek zorundadır.

Tam mükellef olan kurumsallar;

 •  İkametgahı Türkiye’de yer alanlar,
 •  Bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla ikamet edenler,
 •  Bu mükelleflerin Türkiye içinde ve dışında kazandıkları ve iratların bütünü doğrultusunda vergi mükellefi olurlar.
Dar mükellef olan kurumsallar;
 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef sayılır ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi hesaplama, gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması sonucunda çıkan sonuçtur. Fakat gelir tutarı yükseldikçe doğru orantılı olarak vergi oranı artış gösterir. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl mükelleflere sunulur. Brüt ücretten, sigorta prim kesintisi, işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı çıkarıldıktan sonra vergi matrahının en kök hali bulunur. Bu matraha eş gelen oran doğrultusunda vergi hesaplanır. Varsa indirim ve istisnalar da vergi hesabında dikkate dikkate alınması gereken unsurlar içinde yer alır.


14 Gün Ücretsiz Dene


Ön Muhasebenin En Kolay Hali

14 Gün Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

vergi borcu yapılandırma işlemi

Vergi Borcu Yapılandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Vergi borcu yapılandırma sürekli yapılan bir işlem olmadığından devlet tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda dönemsel olarak borç yapılandırma işlemleri getirilebilmektedir. Bu nedenle kişilerin bu zamanlarda vergi borcu yapılandırması söz konusudur. Vergi borcu yapılandırma, yapılan düzenleme doğrultusunda tekrar taksitlendirme, faizlerin silinmesi gibi işlemleri içerebilmektedir. Bu sayede kişilerin hem borçları bitmekte hem de faiz gibi ek yüklerden kurtulabilmektedir. Vergilerinizi takip etmek artık KolayBi’Ofis ile çok daha kolay. Tıklayın ve hemen şimdi kullanmaya başlayın. 

Vergi borcu nasıl yapılandırılır?

Borç yapılandırma düzenlemesi ile vergi borçlarını, işçinin sigorta primini ve trafik cezasını ödemeyen, satın aldığı konutu değerinden düşük gösteren kişi ve şirketlere büyük kolaylıklar getiriliyor ve maddi anlamda rahatlamaları, sağlanıyor. Vergi borcu, ülkemizde pek çok kişinin ödemekte zorlandığı ödemeler arasındadır. Özellikle işinde ekonomik bir sıkıntı yaşayan kişiler, vergi borçlarını ödeme konusunda sorun yaşayabilmektedir. Bu tür durumlarda vergi borçları biriktiği için daha sonrasında ödemek de zorlaşmaktadır. Devlet tarafından bu tür durumlar için vatandaşları rahatlatmak ve borçların daha kolay bir yöntemle ödenebilmesi için vergi borcu yapılandırması getirilebilmektedir. Bu tür durumlarda vergi borcu olan kişiler yapılandırmadan yararlanarak borçlarını daha kolay ödeyebilir hale gelmektedir.

Her türlü vergi borcu yapılandırma kapsamında yer alıyor. Geride kalan son 5 yıl için Maliye’ye ödenmeyen borçları yapılandırmak için başvurulabiliyor. Bu yönetmelikte, taşıt sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi, kira geliri olanlar için Gayrimenkul Sermaye İradı ile her türlü Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi borçları gibi borçlar yapılandırılabilecek. Yine vergi borcu olan büyük holdinglere kadar tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri aftan yararlabilecek. Af kapsamına Emlak Vergisi’nin de dahil ediliyor.

SGK’ya işçi ve işveren sigorta primlerini yatırmayan işverenlere yönelik olarak sigorta prim borçları da af kapsamına alındı. Toplam 62 milyar lira civarında olan ödenmemiş prim borçları en baştan yapılandırılacak. Özellikle şirketlere ve spor kulüplerine yeni bir fırsat doğacak. Trafik cezaları da dahil olmak üzere devlete olan her türlü ödenmemiş para cezaları yeniden yapılandırılacak. Af kapsamına belediyelere olan su borçlarının da eklenmesi planlanıyor.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV mükelleflerine daha önce Maliye’ye olması gerekenin daha altında verdikleri beyannamelerini yükseltme fırsatı verilecek. Matrahlarını yükselten mükellefler Maliye’nin önümüzdeki dönemde yapacağı denetimlerden kurtulacak, arttırılan kısım için vergi incelemesi yapılmayacak. Elde ettikleri kazançlarını devlete bildirmeyen mükelleflere de af geliyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefleri elde ettikleri gelirleri için devlete beyanname vermemişse, af kanunuyla en baştan beyanname verme hakkı tanınacak. Verilen beyannamelere ceza ve faiz uygulanmayacak, enflasyon artışı kadar ilave para istenecek.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

vergi türleri hakkında bilinmesi gerekenler

Vergi Türleri Hakkında Bilmeniz Gereken Önemli Bilgiler

Vergiler, devletin şahıslardan ve bütün işletmelerden geri ödememek üzere karşılıksız aldığı paradır. Devlet bu paralar ile gider kalemi olarak belirlediği her türlü giderin finansmanını ve gelir dağılımını sağlar. Ayrıca devlet, vergiyi vergi daireleri yardımı ile toplar ve takibini sağlar. Vergi türleri başlıklar altında incelenecek olursa:

Katma değer vergisi, hemen hemen tüm harcamalar üzerinden alınan vergi türüdür. Vergiler kanunca zorunlu olmakla birlikte insanlar tarafından devlete ödenir. KDV birçok ülkede vardır ama yüzdelik oranları ülkeden ülkeye değişmektedir. Satılan alınan her türlü mal ve ya hizmetlerin hepsinden KDV alınır. Türkiye de KDV 1 Ocak 1985 den yürürlüğe konmuştur.

Şahıslardan alınan vergiler gelir vergisi olarak adlandırılırken, işletmelerden alınan vergi ise kurumlar vergisi olarak adlandırılır. Gelir vergisi, belirli gelirler elde eden kişilerin devlete vermek zorunda olduğu belli orandaki vergi türüdür. Gelir vergisi beyannameyle ödenir. 25 Mart’a kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. İki farklı şekilde verilir; bunlardan biri mart ayında diğeri ise temmuz ayında ödenir.

Stopaj, maaş ve ücret alanların borçlarının ödenmesinde gelir maaşı ya da ücreti alacak kişinin henüz eline geçmeden verginin kesilmesi anlamına gelmektedir. Stopaj hesaplanırken halka açık anonim şirketlerde oran yüzde 10, diğerlerinde ise yüzde 20 dir. Tüm vergiler gibi bu vergide de oranlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Stopaj vergi türleri içinde yer almazken, vergi alma yöntemlerinden biridir.

Beyan usulü vergi, beyan veya beyanname usulü vergi de vergi miktarı tespit edilir ve vergi dairesine bildirilir. Geç veya eksik beyan edilirse bunun cezası uygulanır bazı durumlarda ise vergi cezaları kesilir. Vergi mükellefi tarafından ya da bir 3. kişi tarafından da verilebilir.
Vergi yönetiminizi daha iyi yapabilmek için KolayBi’Ofis kullanın.

Muhtasar Ne Demek?

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Vergi asıl borçludan değil vergi sorumlusundan talep edilir. Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesinden önceden bildirilmiş olur. Bu 3 aylık dönemler şu şekildedir; ekim, kasım, aralık dönemi için 23 Ocak; ocak, şubat, mart dönemi için 23 Nisan; nisan, mayıs, haziran dönemi için 23 Temmuz; temmuz, ağustos, eylül dönemi için 23 Ekim akşamına kadar bu beyanname verilir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

KolayBi'yi 14 gün boyunca
ücretsiz deneyin!

Devam ettiğinizde kullanım koşullarını
kabul etmiş sayılırsınız.