SGK e-Bildirge Nedir? Nasıl Verilir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

SGK e-Bildirge Nedir
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
September 9, 2017
Güncelleme Tarihi:
24/6/2023
0 dk

e-Bildirge işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini elektronik ortam aracılığıyla bildirmelerine olanak sağlayan bir portal olarak tanımlanabilmektedir. e-Bildirge kavramını, blog okuyucularımız için ele aldık.

SGK e-Bildirge Nedir?

E-Bildirge işveren kurum, kuruluş ya da kişilerin, bünyesinde bulunan işçilerine ait sigorta prim belgelerini elektronik ortam üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı  ile ödeyebilmeleri için oluşturulan elektronik bir ortamdır.

E-Bildirge uygulaması ile birlikte, işçilerin ve işveren kurumların Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine giderek yaptıkları işlemlerin büyük bir kısmı, elektronik ortamda da gerçekleştirilebilmektedir.

KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

Muhtasar Beyanname ve SGK Aylık Bildirgesi Birlikte mi Verilmektedir?

2017 yılında Resmi Gazetede yayımlanan ve 01/01/2018' de uygulanmaya konulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 'ne göre,vergi dairelerine verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesiyle oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin verilmesine dair yöntem ve esaslar belirlenmiştir.

Çalışanı olan mükellefler için;

Kararla birlike, işçi çalıştıran mükellefler prim beyannamelerini 3 aylık olarak veremeyecekler. Karara istinaden, çalıştırdıkları işçilerin sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık olarak beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Çalışanı olmayan mükellefler için;

Yanında içşi çalıştırmayan mükellefler ise, Muhtasar ve Prim Beyannamesini 3 Aylık olarak vermeye devam edeceklerdir. Böylece, içşi çalıştırmayan mükellefler yaptıkları ödelmeleri tahakkuk ettikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 günü saat 24.00'a kadar göndecerek ve hesaplanan vergi ve sigorta primleri, beyannamenin verildiği ayın 26. gününe kadar ödeyeceklerdir.

Konu ile ilgili içeriğimiz: Muhtasar Beyanname Nedir ? Ne Zaman Verilir?

E-Bildirge ile Hangi İşlemleri Yapabilirim?

E-Bildirge işlemi işe aşağıdaki işlemlere ulaşılabilmektedir;

 • Şifre Değiştirme İşlemleri
 • Müfredat Kartı
 • Ödeme İşlemleri
 • Geçmiş Dönem Borçları
 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi
 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Kontrole Gönderme
 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi XML Dosya Transferi
 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Onay Ekranına Geçiş
 • Geçmiş Dönem Onaylanmış Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi

İşveren E-Bildirge İşlemleri

İş yerlerinde ve üzerinde sigortalı çalışan, çalıştıran özel ve resmi iş yeri işverenleri, aylık prim ve hizmet belgelerini bu yöntem ile göndermek zorundadırlar.

 • İşveren Borç Ödeme ve Görüntüleme İşlemleri
 • TC Kimlik Numarası İle Sigortalı Sorgulama
 • 5458 Ön Hazırlık ve Yeniden Yapılandırma İşlemleri
 • ‘’E-Borcu Yoktur’’ Belgesi Hazırlama

Hizmet Belgesi ve Aylık Prim Nedir?

Sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile birlikte diğer bilgilerine ilişkin bugüne kadar ayrı alınmış olan,

 • Aylık sigorta primleri bildirgesi,
 • Aylık sosyal güvenlik destek prim bordrosu,
 • Dört aylık sigorta primleri bordrosunun tek şeklinde birleştirilmiş hali hizmet belgesi ve aylık prim olarak tanımlanmakta.

İlgili içerik: E-Bordro Nedir? Nereden Alınır?

E-Bildirge Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-bildirge şifreleri internet üzerinden alınabilecek olsa da işverenlerin daha önce olduğu gibi bu şifre için gerekli evraklarla birlikte ilgili SGM ünitesine başvuru yapması lazımdı. Eski sistemle aradaki fark ise şifrenin zarf ile teslim alınma zorunluluğunun ortadan kalkmış olması.

Yani İstanbul’da ikamet eden ancak Adana’da işyeri dosyası tescil ettirecek bir işverenin işyeri tescil evrakları ile beraber e-bildirge şifresi ile dosyaları göndermesi yeterli olacak. Şifreyi elden alma zorunluluğu olmayacak, e-devlet şifresi ile giriş yaparak ilgili işyerine tanımlı şifre internet üzerinden alınabilecek.

E-Bildirge Girişi Nasıl Yapılır?

SGK resmi web sayfasından sisteme giriş yapabilmek için kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifrenizi eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir.

Eğer ki bunları bilmiyorsanız bağlı bulunduğunuz SGK İl Müdürlüğüne gidip başvuru formu doldurup teslim ediniz. Şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. Oluşturulan şifre sizin güvenliğiniz açısından önemlidir. Belirli aralıklarla şifrenizi değiştirmeniz sizin yararınıza olacaktır.

İşe Giriş Bildirgesi Nedir ? SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Alınır? blog içeriğimiz ile konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sisteme Giriş

E-bildirge internet uygulamasına giriş yapılabilmesi için SSK şubeleri aracılığı ile yapılan başvuru sonucunda, kullanıcılara sağlanmış olan kullanıcı kimlik ve şifrelerinin SGK' nın resmi web adresindeki e-bildirge giriş sayfasına girilmesi gerekmektedir.

E-Bildirim Düzeltmeleri Nasıl Yapılır?

Brüt tutarları yanlış hesaplanmış ve bunu daha sonra fark edip düzeltme yapmak isteyebilirsiniz işten çıkış durumu söz konusudur fakat siz bunun bilgilendirmesini e-bildirge ekranında yapmayı unutmuş olabilirsiniz.

Farkında olmadan yapılan bu hataları düzeltmek için ilk önce sosyal güvenlik kurumu iptal bildirimi yapmamız gerekmektedir.

Hizmet Belgesi ve Aylık Prim Nedir?

Sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile birlikte diğer bilgilerine ilişkin bugüne kadar ayrı alınmış olan,

 • Aylık sigorta primleri bildirgesi
 • Aylık sosyal güvenlik destek prim bordrosu
 • Dört aylık sigorta primleri bordrosu’nun tek şeklinde birleştirilmiş hali hizmet belgesi ve aylık prim olarak tanımlanmaktadır

E-Bildirgede Hangi İşlemleri Yapabilirim?

 • Aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri
 • Sigortalı hesap fişleri işlemleri
 • Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini
 • “e-Borcu Yoktur”, belgesi hazırlama
 • 5458 yeniden yapılandırma ön hazırlık işlemleri
 • Kullanıcı işlemleri, işveren borç görüntüleme/ödeme işlemleri
 • T.C. kimlik numarasından sigortalı sorgulama

Başvuru için Gerekli Belgeler

1- İmza sirküleri ya da noterden vekaletname;

a. Eğer kurumunuz adına kurum imza yetkilisi başvuru yapacaksa; mutlaka yanınızda imza sirkülerini ve bir adet fotokopisini bulundurunuz
b. Başvuruyu mali müşavirimiz aracılığı ile yapıyorsak; şirket yetkilisi bu şifreyi alması için mali müşavirine noter den vekaletname vererek yetkilendirme yapabilir.
2- SKK tarafından sunulan dört sayfalık formu indirerek bütün sayfaları doldurun kaşe ve imzanız ile onaylayınız.

Konuyla ilgili diğer blog içeriklerimiz:

APHB SGK Sigorta Türü Nedir? 506 APHB Ne Demektir?

SGK'ya Nasıl e-Fatura Kesilir? SGK e-Fatura Tipleri Nelerdir?

İş kazası bildirimi nedir? Nasıl Yapılır?

Prime Esas Kazanç Nedir? Nasıl Hesaplanır?

No items found.

SGK e-Bildirge Nedir? Nasıl Verilir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir