Yurt Dışına e-Fatura Nasıl Kesilir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

yurtdışına e-fatura nasıl kesilir
e-fatura
Yayımlanma Tarihi:
September 23, 2022
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Yurt dışı ile yapılan ticari işlemlerin, alış satışların faturalandırılması ve belgelenmesi yurtiçi satışlarda olduğu gibi önemli bir zorunluluktur. Yurt dışında yapılan alım satım işlemlerinde genel olarak e-fatura sistemi tercih edilmektedir. Uygulanmaya koyulan tebliğe göre faturaların belirli tutardaki meblağları aşmaları durumunda e arşiv yurtdışı fatura kullanımı zorunludur. Bu miktarlar aşağıdaki gibidir:

 • Faturalar vergiler dahil 30 bin TL’yi aştığında.
 • Vergi mükellefleri için uygulanan fatura ve vergilerde 5 bin TL’nin üzerine çıktığında.

Tüm bu işleler e-belge üzerinden planlanabilmektedir.

Yurt dışına e-Arşiv Fatura kesilirken alıcı vergi kimlik numarasına, e-arşiv fatura yurtdışı vergi numarası olarak 10 adet 2 (2222222222) rakamı yazılmalıdır.

VUK Genel Tebliği (454 Sıra Numaralı) doğrultusunda e-faturaya kayıtlı olmayanların, yurtdışı e fatura zorunluluğu yoktur. Dolayısı ile yurtdışı satışlarda e fatura işlemlerinde mükellefler matbu fatura kullanımına devam edebilirler.

Yurt dışı ürün ihraç yapan kişilerin elektronik ihracat faturası hazırlaması önemlidir. İhracat e-fatura kesimi ihracat beyannamesi yolu ile iletilen mallar için yapılmaktadır. E-Arşiv portal yurtdışı fatura işlemleri bu şekilde sorunsuz yapılabilmektedir.

İhracat Faturası Nedir?

İhraç kayıtlı faturalar ülkede üretilen ürünlerin dünya pazarına çıkarken vergi indirimli satılmasını sağlayan fatura türüdür. Dolayısı ile vergi indiriminden faydalanmak için yapılmaktadır. İhracatı yapılacak ürünler 3065 sayılı KDV kanunu uyarınca kayıtla fatura halinde düzenlenebilmektedir. İhraç kaydı ile alınan ürünler KDV indirimi uygulanmadan teslim alınmaktadır.

E-Fatura mükellefi ihracat faturası gümrük çıkış beyannamesi ile elektronik ortamda verilmelidir. Bu faturalar yurt dışına yapılan ticaretlerde uygulanmaktadır.

Yurtdışına e-Arşiv İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

E-Arşiv ihracat faturası nasıl kesilir sorusunu maddelerle açıklayabiliriz. Yurtdışı e-fatura kesimi aşamasında izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • İlk olarak e- arşiv portala başvuru yapmanız gerekmektedir.
 • Bu başvuru işlemini elektronik başvuru ekranı üzerinden tamamlayabilirsiniz.
 • Ardından e-arşiv portal üzerinden bilgileriniz ile giriş yapmalısınız.

Siteye girdikten sonra uygulamanız gerekenler şu şekildedir:

 • Portalın sol kısmında yer alan “Belge İşlemleri” bölgesini açmalısınız.
 • Bu kısma ulaştıktan sonra fatura düzenleme ekranına gitmeniz gerekmektedir.
 • Bu sayfada ‘Fatura Bilgileri’ ile ilgili bir tablo açılacaktır.
 • Tabloda yer alan “Döviz-TL Kuru” ve “Fatura Tipi” ile ilgili istenen bilgileri yazmalısınız.

Bu bilgileri girdikten sonra ekranda “Alıcı Bilgileri” ile ilgili bölmeyi doldurmanız gerekmektedir. Burada istenen bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • VKN/TCKN numarası
 • Alıcının unvanı
 • Alıcının adı ve soyadı
 • Mal veya hizmete ilişkin bilgiler

Bu bilgileri doldurduktan sonra “Vergi Ekle” kısmında KDV eklemeksizin hazırlanacak olan faturada olmasını istediğiniz vergileri yazmalısınız.

Tüm bilgileri tamamladığınızdan emin olduğunuzda “Oluştur” yazan butona  tıklayabilirsiniz.

Böylece hazırladığınız faturayı kolayca kaydedebilirsiniz.

Kaydetmiş olduğunuz faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

Sonrasında hazırlamış olduğunuz faturaları alıcıya gönderebilirsiniz.

Yurt dışı fatura oluşturma işlemlerinde önemli birtakım farklılıklar vardır. Örneğin hazırlanılmış olan faturadan yurt dışında yararlanılıyorsa KDV’siz işlem yapılmaktadır. E-Belge hazırlama kısmında mali mühür ya da elektronik imza kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır. İnteraktif Vergi Dairesi’ne girmek için kullandığınız kodu ve şifreyi kullanarak e belge portalına giriş yapabilirsiniz.

Şifre için İnteraktif Vergi Dairesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

E-Fatura keserken yurt dışına mal ve hizmet ihracı iki ayrı kategoride ele alınır. Hizmet değil, mal ihracı yaparken “ihracat e-fatura” da kullanmanız gerekir.

İhracat e-faturası nasıl kesilir?

İhracat e-Fatura keserken, hazırlık aşmasını maddeler halinde aşağıdaki gibi inceleyebiliriz:

 1. İlk adımda ihracat e fatura portalı üzerinde e fatura bilgisi hazırlandıktan sonra Gelir İdare Başkanlığı’na iletilmelidir.
 2. Ulaşan faturaların kontrolleri gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı onay verdiği taktirde bilgiler Gümrük TPS’ ye gönderilir.
 3. Ardından TPS kontrolleri yapılır. Eğer bu aşamada da bir sorun yoksa 23 haneli TPS ID, GİB’ e sistem mesajı iletildikten sonra mükellefe iletilir.
 4. E fatura ile ilgili tüm onaylar verildiğinde 0886 kodu alınır. Ve bu kod beyannamede yapılan işlemlerde kullanılır.
 5. Beyanname işlemleri tamamlanır. Ve GİB’ e Kabul mesajı iletilir.

Eğer fatura ile ilgili bir sorun oluşursa iptal yanıtı gelebilir. Bu durumda e-fatura sitesine girilmelidir. Ardından iptal bilgisi GİB’ iletilir.

Yurtdışı İhracatında e-İrsaliye Hangi Durumlarda Zorunlu?

Yurt dışına yapılan mal sevklerinde e irsaliyelerin yapılması gereklidir. Özellikle e-irsaliyeye kayıtlı mükellefler tarafından yürütülen işlemlerde irsaliye düzenlemesi zorunludur. Hazırlanan irsaliyelerin direkt yurt dışındaki müşteri adına yazılması gerekmektedir. Bu noktada ihracat prosedürlerindeki e faturalardan ayrılmaktadır.

İhracat işlemleriyle ilgili ele aldığımız diğer blog içeriklerini okuyabilir, ihracat işlemleri, ihracat ve ihracat faturası hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.  

KolayBi’ ile Yurt Dışı (E-ihracat Faturası) Nasıl Düzenlenir?

Fatura oluşturabilmek için zorunlu cari ve ürün/hizmet oluşturma adımlarını yapmanız gerekmektedir.

1- Cari Oluşturma

Faturayı düzenleyeceğiniz firmanın (Cari) bilgileri girilmesi gerekmektedir.

KolayBi’ hesabınızda sol menüden “Cari Hesaplar” tıklayın. Ardından “Genel cariler” kısmından “Cari Oluştura” tıklayıp açılan zorunlu alanları doldurmanız gerekmektedir.

KolayBi' Cari oluşturma ve e-fatura kesme ekranı
 • Cari Türü: Zorunlu
 • Cari Adı: Zorunlu
 • Cari Tipi: Yurt dışı olarak (Mutlaka seçilmeli)
 • Vergi No: 10 tane 2 girilebilir (2222222222)
 • Vergi Dairesi: Yurtdışı olduğunu için yok
 • Telefon No: İsteğe Bağlı
 • E-Posta: İsteğe Bağlı
 • Adres: Zorunlu olup yurt dışı adresi olarak seçilmelidir.

Zorunlu adımları doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayınız. Oluşturduğunuz Cari KolayBi’ hesabınıza kaydedilir. (Tekrar kaydetmenize gerek kalmadan bir sonraki işlemlerinizde kullanabileceksiniz.

KolayBi' Cari oluşturma ve e-fatura kesme ekranı

Cari oluşturma işleminde alternatif yöntem  -> fatura oluşturma ekranında hızlı cari ekleme alanını kullanarak daha hızlı bir şekilde oluşturabilmektesiniz

2- Ürün/Hizmet Oluşturma

Faturanızda gözükmesi için Ürün/Hizmet bilgileri girilmesi gerekmektedir.

KolayBi' Ürün/Hizmet oluşturma ve e-fatura kesme ekranı

Zorunlu adımları doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayınız. Ürün veya Hizmet KolayBi’ hesabınıza kaydedilir. (Tekrar kaydetmenize gerek kalmadan bir sonraki işlemlerinizde kullanabileceksiniz.

 • Ürün/Hizmet Seçim: Zorunlu
 • Hizmet Kodu: Zorunlu
 • Hizmet Adı: Zorunlu
 • Hizmet Birimi: Zorunlu
 • Vergi: Zorunlu

KolayBi' Ürün/Hizmet oluşturma ve e-fatura kesme ekranı
Listeleme ekranında oluşturduğunuz ürün/hizmeti örnekte olduğu gibi görebileceksiniz.

Yurt Dışı E-ihracat Faturası Oluşturma

Cari ve Ürün/Hizmet oluşturduktan sonra sol menüde “Satış Yönetimi” kısmından “Satış Faturaları” kısmına tıklıyoruz. Ardından “Satış Faturası Oluştur” alanı tıklıyoruz.

1-Temel Bilgiler Alanı

KolayBi' Alış Satış fatura kesme ekranı
e-İhracat Faturası Oluşturma Ekranı
 • Öncelikle zorunlu alanlar olan cari seçimi, cari adresi alanlarını seçiyoruz.
 • Faturalarınız tarihini ve saatini ekranda düzenleyebilirsiniz.
 • Para birimini sistemden seçebilirsiniz. Ayrıca para birimi alanında döviz kuru otomatik gelmekte olup manuel müdahaleye açıktır.
 • Faturalarınıza açıklama eklemek istenirse ekranda sağ tarafta bulunan açıklama kısmını kullanabilirsiniz.
KolayBi' Cari oluşturma ve e-fatura kesme ekranı

Ürün Hizmet seçimi yapıyoruz. Ve zorunlu alanlar olan miktar, birim fiyatı ve KDV oranı belirliyoruz. Ardından Ürün /Hizmet Listesine eklenmek üzere, ürün ekle butonuna tıklıyoruz.

2) 2-5Bin E-Arşiv Fatura Bilgileri Alanı

Son adımda bilgilerimizi kontrol edip “Kaydet ve GİB’e Gönder” tıklıyoruz.
 

KolayBi' Uygulama Ekranı
Oluşturduğumuz faturayı Taslak(2K/5K)” olarak GIB’e göndere tıklıyoruz.
KolayBi' Fatura Gönderim Ekranı
Faturayı Gönder Seçeneğine Tıklıyoruz
KolayBi' işlem görüntüleme ekranı
Listeleme ekranında taslak olarak oluşturduğunuz faturayı görebilirsiniz.

Oluşturduğunuz faturaya tıklayınız açılan sayfada faturayı “Fatura İmzalama” işlemini kullanarak e-ihracat fatura sürecini tamamlamış olacaksınız.

KolayBi' Satış Faturası Ekranı
İlgili alanda faturayı silebilir veya taslak olarak ön izleme yapabilirsiniz.
Konu ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz video içeriğimize göz atabilirsiniz.
Konu ile ilgili sıkça sorulan sorular
E-ihracatta KDV’siz Fatura Nasıl Kesilir?

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından alınan karar ile birlikte, yurtdışına gönderimi yapılacak olan; gönderilen kan örnekleri, göndericisi şahıs olan hediye gönderileri ve iade gönderiler dışında kalan tüm gönderiler için, Maliye Bakanlığı onaylı e-Fatura veya e-Arşiv Fatura kesilmesi ve gönderilmesi gerekmektedir.

Mikro İhracatta KDV’li Fatura Kesilebilir mi?

Mikro ihracat yapılan e-ihracat faturaları kesinlikle KDV eklentisi yapılmadan hazırlanmalıdır. Maliye onaylı hazırlanan ya da e-arşiv fatura halinde gönderilmelidir.

Yurtdışına Kargo Şirketleri Aracılığı ile Gönderilen Malın Faturası E-Fatura mı Olmalı?

Yurt dışına yapılan kargo ürünler Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’nin etki alanı altında değildir. ETGB tüm ülkelerde kullanılmamasından dolayı e-fatura hazırlanması zorunlu tutulmamaktadır.

İhracatta Kimlerin E-Fatura Düzenlemesi Gerekiyor?

Ciroya göre değişkenlik göstermektedir. İhracat çalışmaları yapan tüm satıcılar e fatura hazırlamakla yükümlüdürler. Ülke genelinde yapılan mal satışlarında e fatura sistemine geçilmesinde olduğu gibi e ihracat fatura düzenlemesi de gerekli görülmektedir. Ve e ihracatta e ihracat fatura hazırlanılması zorunludur.

Yurt Dışına Kesilen e-Faturalarda VKN alanı Nasıl Doldurulmalı?

Alıcı vergi kimlik numarasının bilinmemesi durumunda VKN alanına 10 haneli 2222222222 numarası yazılarak işlem yapılmalıdır.

No items found.

Yurt Dışına e-Fatura Nasıl Kesilir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı