Tahakkuk fişi nedir ? Tahakkuk fişi nasıl alınır?

Tahakkuk fişi, vergi mükelleflerine yönelik bilgilendirmeler için verilmektedir. Yani tahakkuk fişi ile verginin ödenmesi gerektiği belirtilir. Diğer bir deyişle, borçlu olan kimseye tahakkuk fişi verilmektedir.

İçerik Üreticisi
Ömer Yılmaz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Tahakkuk kelimesi TDK’ye göre ‘gerçekleşme, yerine gelme' anlamına gelmektedir. Vergi tahakkuku terimi ise tarh ve tebliğ edilmiş durumdaki bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi halidir. Vergi tahakkuku durumu söz konusu olduğunda tarih ve tebliğ edilen vergi miktarı, borçluya tahakkuk fişi ile birlikte gönderilir. Yapılan beyan kapsamında alınan vergiler, tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir.

Tahakkuk fişi, vergi mükelleflerine yönelik bilgilendirmeler için verilmektedir. Yani tahakkuk fişi ile verginin ödenmesi gerektiği belirtilir. Diğer bir deyişle, borçlu olan kimseye tahakkuk fişi verilmektedir.  Tahakkuk fişi, ödenmesi gereken verginin son tarih aralığında olduğunu belirtir ve vergi mükellefine verilir. Tebliğ edilen vergi borcunun ödenmesi gerektiği ve gerekli bilgiler, tahakkuk fişinde yazılı olarak beyan edilir.

Tahakkuk fişi ile mükellefe vergi ödeme emri gönderilmektedir. Mükellefin borca bir itirazı olmaması durumunda işlem, vergi mükellefine çeşitli belgeler vasıtası ile bildirilir. Bu bakımdan tahakkuk fişi, bu verginin ödenmesi gerektiğini belirten bir belge olma özelliğini taşır. Eğer vergi mükellefi borcunu ödemezse haciz süreci başlatılabilir.

Tahakkuk Fişinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Bir tahakkuk fişinde bulunmasızorunlu bilgiler şunlardır:

Tahakkuk Fişi Ne İşe Yarar?

Tahakkuk fişi, vergi kanunlarında belirtilen beyan üzerine alınan vergilerin tarh ile tahakkuk ettirilmesini sağlar. Vergi daireleri tarafından beyanname alınmasıyla tahakkuk fişi de tanzim edilebilir. Bu tanzim edilen tahakkuk fişinin bir nüshası vergi mükellefine; diğer bir nüshası da beyannameyi mükellef adına tutan vergi dairesine tevdi edilmektedir. Böylece bu adımlarla vergi tahakkuk edilmektedir. Ek olarak, vergi tahakkuk fişinin vergi mükellefine verilen nüshası, beyanname makbuzu olarak da kullanılır.

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Tahakkuk fişi vergi dairesitarafından düzenlenmektedir. Tahakkuk fişi iki nüsha olarak çıkarılır; nüshasıvergi mükellefine diğer nüshası ise mükellef adına vergi dairesine verilir.

Bazıdurumlarda vergi mükellefine gönderilen tahakkuk fişi, vergi beyannamesiniveren kişi tarafından teslim alınamayabilir. Bu durumda vergiye ait olantahakkuk işlemi durmaz veya aksamaz. Akabinde tahakkuk fişi, vergi mükellefininadresine posta yolu ile gönderilmektedir.

KDV Tahakkuk Kaydı Nedir?

İşletmeler, müşterileri gibi KDV öderve müşterilerinden de KDV tahsil ederler. Bu işleme KDV tahakkukkaydı denir.

KDV Kanunu, işletmelere müşterilerinden tahsil ettikleri KDV’nin kalanını, ödedikleri tutardan düşüldükten sonra ödemelerini emreder. Mahsup kaydına göre her ayın sonunda ödeme yapılması gerekmektedir. Bir ay içinde alınan KDV ve ödenen KDV tutarları muhasebe kayıtları ile birbirinden çıkarılır.

Ömer Yılmaz
Mali Müşavir