Tahsilat Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Nakit yönetiminin zorlaştığı, rekabetin gün geçtikçe arttığı şu günlerde firmalar için ayakta kalmak gittikçe zorlaşıyor. Doğru stratejiler üretilebildiği takdirde firmanın pazardaki rekabet gücü de artıyor. Alacak yönetimi firmanın finansal durumu için önemlidir. Peki tahsilat yönetimi nedir? Nasıl yapılmalıdır?

Tahsilat Yönetimi

Alacak yönetimi ne kadar planlıysa nakit akışı da o kadar hızlı olmaktadır. Tahsilat yönetimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

 • Hız
 • Verim
 • Planlılık

Bu hususlar göz önüne alındığında nakit yönetimi kolaylaşacaktır.

Tahsilatın gerçekleşemediği durumlarda işletmelerde maddi sıkıntılar meydana gelmektedir. Bu maddi sıkıntılara bağlı olarak da kredi ve borç ödemelerinde gecikmeler yaşanabilir ve bu bağlamda hem müşterilerle hem de bankalarla olan ilişkiler zedelenebilir.

Finansal bir sorun firmanın sadece dış ilişkileri etkilemekle kalmaz, firmanın kendi departmanları arasındaki işleyişi de büyük ölçüde etkiler.  İşletme bir bütün olarak göze alındığında bir taraftaki problem başka bir yeri de etkileyebilir. Bu sebeple finans departmanının alacak konusunda büyük bir sorumluluğu vardır. Finans departmanındaki yöneticilerin doğru ve etkili bir politika izlemeleri önem arz etmektedir. Tahsilatı yapılacak alacaklar belirlenmeli ve takipte kalınmalıdır. Bu doğrultuda nakit akışını hızlandıracak planlar yapılmalı ve bu planlar sırasıyla hayata geçirilmelidir. Bu sayede şirketin finansal durumunda gerekli iyileştirmeler yapılabilmektedir. KolayBi’ uygulamasıyla tahsilat yönetimi artık daha kolay!

Etkili Tahsilat Yönetimi

Tahsilat yönetimi planları yapılırken şu hususlar dikkate alınmalıdır:
 1. · Müşteri segmentleri ve değişen dünyada müşteri profili ve var olan müşterilerin analizi,
 2.   Satış görüşmesinde müşterinin tahsilat şartlarını anlaması,
 3.   Potansiyel tahsilat hamleleri,
 4. · Müşteri kaybı yaşanmaksızın alacak çözümleri
 5. · Pazarlama portresinde satış ve alacak
 6. · Tahsilatta yeni teknikler ve tahsilatta sosyal medya
 7. · Müşterinin satış şartlarını algılaması ve tatmini
 8. · Tahsilatla ilgili hukuki düzenlemeler
 9. · Tahsilatta yaşanabilecek gecikmelerinin mali tablolar üzerindeki etkisi
 10. · Geciken tahsilatta kıymetli evrak ve vade yapılandırması
 11. · Gecikmiş alacakların takibi ve hukuksal çözüm yolları
 • Oluşturulan planlara uygun adımlar atılmalı ve alacak tekniklerinden haberdar olunmalıdır.
 • Etkili bir tahsilat için öncelikle alacaklar belirlenmelidir. Burada öncelik geçmiş alacaklarda olmalıdır ve ciddiye alınarak takip edilmelidir.
 • Müşteriyi kaybetmeye sebebiyet vermeyecek şekilde alacakların takibi yapılmalıdır. En hızlı şekilde tahsil edilebilmesi için gerekli olan takip gerçekleştirilmelidir.
 • Müşterilerin ödeme davranışları incelenmeli ve o davranışlara yönelik alacak politikaları izlenmelidir. Müşterilerin davranışlarını saptamak için önceki borçlarını zamanında ödeyip ödemediklerine bakılabilir.
 • Alacak amacıyla yapılan görüşmelerde uygun teknikler uygulanmalıdır.

14 Gün Ücretsiz Dene


Ön muhasebenizin yönetimini en kolaya indirin..

14 Gün Ücretsiz Dene


İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.