Tahsilat Nedir? Tahsilat Yönetimi Nasıl Yapılır?

Tahsilat bir işletme için döngü niteliğindedir. Tahsilat gerçekleşmediği durumda mali sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Nakit yönetiminin zorlaştığı, rekabetin gün geçtikçe arttığı şu günlerde firmalar için ayakta kalmak gittikçe zorlaşıyor. Doğru stratejiler üretilebildiği takdirde firmanın pazardaki rekabet gücü de artıyor. Alacak yönetimi firmanın finansal durumu için önemlidir. Peki tahsilat yönetimi nedir? Nasıl yapılmalıdır?

Tahsilat Yönetimi

Alacak yönetimi ne kadar planlıysa nakit akışı da o kadar hızlı olmaktadır. Tahsilat yönetimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

Bu hususlar göz önüne alındığında nakit yönetimi kolaylaşacaktır.

Tahsilatın gerçekleşemediği durumlarda işletmelerde maddi sıkıntılar meydana gelmektedir. Bu maddi sıkıntılara bağlı olarak da kredi ve borç ödemelerinde gecikmeler yaşanabilir ve bu bağlamda hem müşterilerle hem de bankalarla olan ilişkiler zedelenebilir.

Finansal bir sorun firmanın sadece dış ilişkileri etkilemekle kalmaz, firmanın kendi departmanları arasındaki işleyişi de büyük ölçüde etkiler.  İşletme bir bütün olarak göze alındığında bir taraftaki problem başka bir yeri de etkileyebilir. Bu sebeple finans departmanının alacak konusunda büyük bir sorumluluğu vardır. Finans departmanındaki yöneticilerin doğru ve etkili bir politika izlemeleri önem arz etmektedir. Tahsilatı yapılacak alacaklar belirlenmeli ve takipte kalınmalıdır. Bu doğrultuda nakit akışını hızlandıracak planlar yapılmalı ve bu planlar sırasıyla hayata geçirilmelidir. Bu sayede şirketin finansal durumunda gerekli iyileştirmeler yapılabilmektedir. KolayBi’ uygulamasıyla tahsilat yönetimi artık daha kolay!

İlgili içerik: e-Tahsilat Nedir? Nasıl Yapılır?

Tahsilat Yönetimi Nasıl Yapılır?
Şimdi 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

Etkili Tahsilat Yönetimi

Tahsilat yönetimi planları yapılırken şu hususlar dikkate alınmalıdır:

 1. · Müşteri segmentleri ve değişen dünyada müşteri profili ve var olan müşterilerin analizi,
 2.   Satış görüşmesinde müşterinin tahsilat şartlarını anlaması,
 3.   Potansiyel tahsilat hamleleri,
 4. · Müşteri kaybı yaşanmaksızın alacak çözümleri
 5. · Pazarlama portresinde satış ve alacak
 6. · Tahsilatta yeni teknikler ve tahsilatta sosyal medya
 7. · Müşterinin satış şartlarını algılaması ve tatmini
 8. · Tahsilatla ilgili hukuki düzenlemeler
 9. · Tahsilatta yaşanabilecek gecikmelerinin mali tablolar üzerindeki etkisi
 10. · Geciken tahsilatta kıymetli evrak ve vade yapılandırması
 11. · Gecikmiş alacakların takibi ve hukuksal çözüm yolları

Tahsilat Yönetimi Yapacakların İzlemesi Gerekenler Adımlar

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı