Çalışanların Motivasyonu İçin 5 Öneri

Çalışanların Motivasyonu için 5 Öneri

Çalışanların motivasyonu sağlayamamaları günümüzde işletmeler için devam etmekte olan bir sorundur. Özellikle çalışanların mutluluğunu benimseyen ve destekleyen bir genel işletme stratejisinin bir parçası olarak vurgulanan çalışma alanlarında denetçiler ve yöneticiler meşakkatli bir yoldan geçerler.

Çalışanlarınızdan zorlu ve uzun zamanlı bir işi yapmalarını istediğinizde mutlaka bu işi tamamlama yolunda bazı engeller ve güçlükler ile baş etmeye çalışacaklardır. Bu noktada bariyerlerin çalışan motivasyonu için ölümcül olabileceği kesindir. Bundan dolayı engelleri tespit etmek ve çözümlemek konusunda proaktif davranmalısınız. 

Çalışanların motivasyonunu arttırmanız için verebileceğimiz 5 öneriye geçelim;

1-Çalışanlarınızın Başarısını Tebrik Edin

Çalışanların motivasyonu için elde ettikleri başarılar sonucunda takdir edilmek ister. Yaptığı başarıların görüldüğünü ve önemsendiğini hisseden ve düşünen çalışanlar, daha iyi işler çıkarmak için çabalamak isteyecektir.

İletişim Çalışan Motivasyonu

2-Net, Tutarlı ve Sık İletişim Kurmaya Çalışın

 İletişim işyerinin olduğu kadar herhangi bir ilişkinin de ayrılmaz bir parçadır. Çalışanların motivasyonu için sık iletişim halinde olan yöneticiler çalışanlarından ne beklediklerini daha iyi anlatırlar ve personeller kendilerinden beklentileri konusunda daha net bilgiye sahip olurlar. Bunların olması da çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir.

Samimi Çalışan Motivasyonu

3-İçerik Paylaşımı Yapmak ve İlgi Göstermek

Potansiyel bir çalışan motivasyonu için gereken, çalışanın yaptığı işin önemlilik derecesinin yüksek olduğunu ve finansal bir getiri dışında birileri ya da bir şeyler için de önem yarattığını hissetmesi son derece önemli bir durumdur. Bu sebep ile, çalışanlarınızın motivasyonunu sağlamak için, yapmalarını istediğiniz işler hakkında onlarla sürekli bir içerik paylaşımı içerisinde olmalısınız. Ekip olarak neler yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Yaptığınız işlerden kimler, ne şekilde fayda görüyor? İnce nokta şudur ki, çalışanlarınız yaptıkları işler ilgi gördükçe motivasyonları ve çalışma performansları yüksek olacaktır.

Mutlu-Çalışan Motivasyonu

4-Sosyal Hayatında Vakit Geçirmesine Olanak Tanıyın

Özellikle işinizde verim sağlamak istiyorsanız, çalışanınızın sosyal hayatını da önemsemeniz gerekmektedir. Sosyal hayatında iyi bir gidişat sergileyen ve işinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemediğini fark eden çalışan, daha olumlu bir ilerleyiş sergiler. Sinema – konser bileti, iki kişilik yemek ya da mini bir tatil.

5-Gelişim Olanakları Sunun

Çalışanların motivasyonu için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için eğitim olanakları sunmanız çalışanlarınıza kendilerine değer verildiğini hissettirecektir.


İlginizi Çekebilecek Diğer İçeriklerimiz;

dijital dönüşüm

Dijital Dönüşüm ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Önemi

Son yıllarda teknolojik gelişmelerin daha da hızlanmasıyla dijital dönüşüm her geçen gün daha önemli bir kavram haline gelmeye başladı. İşletmeler için de sürdürülebilirliklerini arttırmak için, ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak önem taşıyor. İşletmenizi dijital ortama taşımak ve işletmenizin sürdürülebilirliğini arttırmak için KolayBi’Ofis’i ücretsiz deneyin.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler durumu fırsata çevirmelidir. Dijitalleşme konusunda kendilerini geliştirdikçe, değişen pazar koşullarında rekabet güçleri artacaktır.  Bu dönüşümün dışında kalan KOBİ’ler ise ekonominin dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya gelebilmektedir. Dijital dönüşüm insan kaynaklarından finansa, ürün döngüsünden operasyon süreçlerine, satış ve pazarlamadan, üretime; işletmelerin tüm bölümlerinde önemini hissettirmektedir.  Ancak bu dönüşüm bölümlerin tümüne organik bir şekilde yayılırsa işletmeyi başarıya ulaştıracağını göstermektedir.


14 Gün Ücretsiz Dene


Sizde NKolayOfis sahibi olun

14 Gün Ücretsiz Dene

İşletmeler Dijital Dönüşüm İçin Neler Yapmalı?

Teknolojinin dijital dönüşümün çok önemli bir parçası olmasıyla birlikte, işletmelerin çalışanlarının teknoloji okuryazarlığı ve dijital dönüşüme ayak uydurabilmeleri  önem taşımaktadır. İşletmelerde dijital dönüşüm stratejileri belirlenirken teknoloji odaklı yatırım planlamalarının yanı sıra çalışanlara da dijitalleşme kültürünü aşılayacak çalışmalar yapılmalıdır, bu sayede dijitalleşme çalışmalarından en fazla verim alınabilmektedir.

KOBİ’ler dijitalleşme süreçlerinde günümüz müşteri kitlelerini göz önünde bulundurarak, kullanıcı deneyimine uygun, yüksek performanslı, tüm cihazlar ile uyumlu bir web sitesine mutlaka sahip olmalıdır.  Bu sayede müşteriye ulaşabilme potansiyelleri ve hızları artabilir. Satış ve pazarlama kanalları dolayısıyla ekonomik açıdan gelişme gösterebilirler. Bunun yanı sıra, sosyal medya kanallarında aktif olmak, müşteri kitlelerine hitap eden paylaşımlar yapmak ayrıca büyük katkı sağlayacaktır.

Müşteri kitlelerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmanın yanı sıra, kendi iş süreçlerini takip etmek için KOBİ’ler dijital gelişmelerden yararlanmalı, bu gelişmeleri işletmelerinin yararına olacak şekilde kullanmalıdır. Günümüzde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin en önemli eksikliklerinden biri finansal sürdürülebilirliklerini verimli bir şekilde takip edememektir. Cari takibi, nakit akışı takibi gibi en temel süreçlerin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için geleneksel yöntemlerden çok, zaman kazanılmasını ve süreçleri kolaylaştırmayı sağlayan uygulamaları kullanmak işletmelerin yararına olacaktır. KolayBi’Ofis uygulamasını ücretsiz denemek için tıklayın.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

insan kaynakları görev tanımı

İnsan Kaynakları Yönetimi Görev Tanımı

İnsan kaynakları biriminin bir çok farklı iş yapmasından dolayı görev tanımı yapılmasından ziyade neler yaptığını anlamamız bizim görev tanımı daha iyi analiz etmemizi sağlayacaktır.

İnsan kaynakları yönetimi, kısa adı İK olarak da bilinen işletmelerde personel ile ilgili olan her türlü sorunun çözümü ve işletmenin personel devamlılığını sağlayan birimdir. Personel yönetiminizi NKolayOfis’le kolayca yapabilirsiniz, ücretsiz denemek için tıklayın.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Görev Tanımı

 1. İş gücü Planlaması: Bir kuruluşun personel ihtiyacının belirlenmesi ve buna yönelik planlama yapmak.
 2. Bulma: İşletmenin ihtiyaç duyduğu personelin bulunması için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve motivasyona sahip adayların bulunması ve işletmeye başvurmalarının sağlanması için harcanan süredir.
 3. Personelin Seçimi: İşletmedeki boş kadroların uygun adayların seçilerek doldurulması.
 4. İşe Alıştırma: İşe yeni alınan personelin adaptasyon sürecinin daha kısa sürede atlatması için gerekli olan oryantasyonların yapılması.
 5. Görevde Yükselme: Bir personelin, yapmakta olduğu işe oranla daha büyük sorumluluk gerektiren daha prestijli olan ve ücret artışı sağlayan başka bir göreve atanmasıdır.
 6. Yer Değiştirme: Görev sorumluluğu ve ücretinde hiçbir değişiklik olmadan çalışan personelin başka bir işe geçirilmesidir.
 7. İşten Ayrılma: Çalışanların işlerine son verilmesi ve sürecin yönetilmesi, gerekli bildirimlerin yapılması.
 8. Personelin Eğitimi ve Geliştirilmesi: Çalışanların belirli bir hedef doğrultusunda bilgi ve beceri elde etmeleri için yapılan eylemdir.
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Takibi: Ülkemizde de zorunlu olan, çalışanların sağlığının korunması ve güvenli çalışma ortamını oluşturulmasıdır.
 10. Disiplin: İşletmedeki belirli konulara yönelik çalışan davranışlarını kurallar ile sınırlama ya da öz denetim kurmadır.
 11. Sağlanan Hizmet ve Yararlar Düzenlenmesi: İş tehlikelerine karşı çalışanların korunması; çalışanların daha iyi şartlar altında çalışması için gerekli olan iş elbisesi, kişisel eşya dolapları, dinlenme alanları, yemekhane gibi olanakların sağlanması; yardım sandığı, sigorta gibi mali güvencelerin ortaya konulması; boş zamanları değerlendirilmesine yönelik etkinlikler oluşturmak.
 12. Sendikal İlişkilerin Yürütülmesi: Sendikalar yönetimin davranışlarını kısıtlar, tüm çalışanlara eşit davranılır, çalışan politikaları ve uygulamaları geliştirir, çalışanlar haklarını korumaya yönelik girişimlerde bulunur. Bu çalışmalar sendika ile şirket içinde bulunan insan kaynakları birimi arasında gelişir.
 13. İş Gören Değerlemesi: Çalışanların iş yerindeki performansına dayalı değerlendirmede bulunmak, işin gerektirdikleri ile kişilerin kabiliyet ve becerilerinin uyumlu olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen eylemlerdir.
 14. İş Değerlemesi: işin yapısını göre işin yapısını oluşturmada kullanılacak yöntemlerdir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

insan kaynakları yonetimi hakkında

İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İnsan kaynakları yönetimi; bir işletmeye gereken insan kaynağının sağlanmasından sorumludur ki buna işe alım süreçleri de dahildir.

Bu kaynağın eksikliklerinin ortadan kaldırılması için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, ve yönetilmesi için her türlü süreci belirleme görevini üstlenen çok yönlü bir iş birimidir.

Her ne kadar birçok kişi insan kaynakları birimi için firmalarda işe alma işini yapan kişi ya da birim gözüyle baksa da aslında insan kaynakları yönetimi bu görevinin yanında firma içindeki insan kaynağının yönetilmesi, organize edilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesi gibi görevleri de üstlenmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sorumlulukları

İnsan kaynakları yönetimi birçok fonksiyondan sorumludur, bu sorumluluklar

 • İşe alım,
 • Bordrolama,
 • Eğitim,
 • Kariyer yönetimi olarak özetlenebilir.

Bu durumu şöyle özetlemek gerekirse, aslında işe alım görüşmelerinde bir pozisyonunuz vardır; ilan açarsınız ve başvuruları alır, adaylarla görüşürsünüz. Uygun olan adayların  seçimlerini yaparak yerleştirilmelerini sağlarsınız.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

 • İşletmelerin hem ulusal hem de uluslararası rekabet koşulları altında varlıklarını devamlılığı için etkili ve verimli bir şeklide faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • İleriyi görebilmek,
 • Yaratıcı olmak,
 • Teknolojiyi yakalamak,
 • Girdi maliyetlerini azaltmak,
 • İşletmede personel sürekliliğini sağlamak.

İnsan kaynakları departmanınızda finansal verilerinizi ve tüm işlerinizi yönetmek için KolayBi’yi kullanabilirsiniz, ücretsiz denemek için tıklayın.

İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanının İşletmedeki Görevleri

Politika Yaratma ve Oluşturma:Sorunlara çözüm bulmak ya da sonradan ortaya çıkabileceği düşünülen sorunlara karşı önlem almak için yeni politikalar önermek ve oluşturmak.
Danışmanlık: İnsan kaynakları yöneticilerinin görevleri içinde olan ve en önemlilerinden birisi de farklı departmanda olan yöneticilere danışmanlık yapmak oluşturur.
Hizmet: Personelle ilgili her türlü sorunun çözülmesi ve işlemlerin yürütülmesi temel görevdir.
Denetim: İşletmenin tüm bölümlerinde uygulanan personel politikalarını takip edilmesi ve denetiminin yapılması.
İşe Alım Süreci: İşletmenin personel ihtiyacına karşın politika üretmek ve organize etmek.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

KolayBi'yi 14 gün boyunca
ücretsiz deneyin!

Devam ettiğinizde kullanım koşullarını
kabul etmiş sayılırsınız.