2022 yılı e-Fatura e-Arşiv geçiş zorunluluğu nedir? Ayrıntıları Nelerdir?

e-Fatura Arviş Geçiş Sürecindeki Değişiklikler V.U.K Genel Tebliği (Sıra No 509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 535) Yayınlandı.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Uzun bir süredir taslak halinde onaya alınmayı bekleyen e-Fatura, e-Arşiv konularındaki değişiklik tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 535) Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yapılan bu değişiklikler kapsamında başta e-Fatura, e-Arşiv ve e-irsaliye belge türlerinde, elektronik belge kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına geçme zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri düşürülerek, sektörel bazda yeni iş grupları da kapsama dahil edildi.

Kararın tam içeriği, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL ‘yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 2.000 TL yi ) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak e-belge düzenlenme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Bu şekilde düzenlenmemesi halinde 353.maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.

Bunun yanı sıra, e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL‘yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için 2.000 TL) aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu oldu.

e-Fatura Arviş Geçiş Sürecindeki Değişiklikler

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde yer alan “aracıları.” ibaresi “aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya devam eden hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.” Şeklinde değiştirilmiş ve kısma “mükelleflerin,” ibaresi “mükellefler ile ihtiyari olarak uygulamaya dahil olan mükelleflerin, birbirlerine” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “düzenleyecekleri” ibaresi “düzenlemeleri ve almaları gereken” şeklinde değiştirilmiştir.

Ek olarak ciro limitleri baz alınarak çeşitli işletme ve meslek gruplarına e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirilirken; otel işletmeleri, e-Ticaret pazaryeri satıcıları ve internet üzerinden sağlanan satış hizmeti yapan işletmeler de kapsama dahil edildi. Ayrıntıları sizler için araştırdık;

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yapılan değişiklikler;

•            Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçişte, yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmüştür.

•            Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,

•            Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,

•            Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi. Ek olarak, 2022 yılı içinde zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına geçen mükelleflerin, Ocak 2023 yılı itibariyle e-Defter uygulamasına da geçmeleri zorunlu hale getirildi.

e-Dönüşüm sürecinde Vergi Usul Kanunu 353. maddesi kapsamında elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e Bilet belgelerinin, kâğıt olarak düzenlenmesi, gönderilmesi ve alınması halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Yayımlanan tebliğde anlaşıldığı üzere, e-Fatura, E-Arşiv gibi e-Belge türlerine geçişte sektörel kapsam genişletişmiş ve birçok  iş kolu e-Belge kapsamına alınarak Türkiye'de e-Dönüşüm olgusnusun önü açılıyor.

Uygulamanın başlangıcı olarak belirlenen 1 Mart 2022 itibariyle tebliğin açıkladığı şekilde e-fatura uygulamasına geçişi takip eden yılı takip eden Temmuz ayının ilk gününe kadar tamalanması gerekiyor. Yoğunluğa takılmadan, kolayca bu sistemlere entegre olmak isteyen sektör ve iş gruplarını bir an önce bu uygulamalara geçmeye davet etmekteyiz.

KolayBi' etkili e-Dönüşüm çözümleriyle yanınızda: Yorucu kargo süreçlerini dert etmeyin. e-Fatura göndermek için ofiste olmanıza gerek yok! İnternetin olduğu her yerden, ister bilgisayarınızdan isterseniz mobil cihazlarınızdan e-Faturalarınızı kolayca iletin, tahsilatlarınızı hızlandırın verimliliğinizi arttırın. Sağladığımız e-Fatura ve e-Arşiv hizmetiyle hızı ve verimliliği yakından deneyin.  Hızlıca sisteme dahil olun, KolayBi'yi ücretsiz deneyin.

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı