Konkordato Nedir? Konkordato'nun Hukuksal Karşılığı Nedir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Konkordato Nedir?
Hukuk
Yayımlanma Tarihi:
October 1, 2018
Güncelleme Tarihi:
28/4/2023
0 dk

Konkordato, pandemi döneminde çok sık duymaya başladığımız bir terim haline geldi. Özellikle finansal olarak sıkıntı çeken şirketler tarafından yapılan konkordato ilanı, şirketin iflasını önlemek için başvurulan bir yoldur. Bu yazımızda bu kavram ile ilgili merak edilen nedir, neden ilan edilir ve şartları nelerdir gibi soruları sizler için cevaplandırdık.  

Konkordato ne demektir?

Konkordato, borçlarını ödemekte zorlanan ve finansal sıkıntılar çeken şirketlerin, alacaklıları ile yaptığı, mahkemece onaylanan anlaşmalardır. Alacaklılar ile konkordatoisteyen firmalar borçlarını tekrar yapılandırırlar. Bu, finansal sıkıntı içindeki firmalara toparlanma imkanı sunar.  

Bir firmanın bu yol ile borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için, firmanın konkordato talebi alacaklıların en az yarısı tarafından kabul edilmelidir. Alacaklıların firmanın talebini kabul etmesinin ardından, isteğinin mahkemece tasdik edilmesi gerekir.

Eğer mahkeme tarafından istek tasdik edilmezse, ilanın bir bağlayıcılığı olmaz. Gerekli şartları sağlayan ve talepleri mahkemece tasdik edilen firmalara konkordato komiseri tayin edilir. Bu komiser, konkordato süreci boyunca mahkemeye raporlar sunar, firmanın mali durumu hakkında alacaklıları ve hak talep edenleri bilgilendirir ve talep edildiğinde mahkemeye görüş bildirir.  

Neden Konkordato İlan Edilir?

Konkordato, borçlarını ödeyemeyecek durumda olan ve finansal dengesi bozulmuş olan firmaların borçlarını yeniden yapılandırması ve böylece toparlanma imkanına sahip olmaları için ilan edilir. Firma alacaklıları ile borçlarını tekrar yapılandırır. Böylece hem firma borçlarını daha rahat ödeme imkanı bulur hem de alacaklılar alacaklarını tahsil edebilir.

Konkordato Nedir
KolayBi' 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneme!

İflas Erteleme ve Konkordato Arasındaki Farklar

İflas erteleme ve konkordato arasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse;

 • Konkordato için alacaklıların en az yarısının talebi kabul etmesi gerekir, ancak iflas ertelemede mahkeme alacaklının kabul etmesine gerek duymaz. İflas erteleme de alacaklı borcundan vazgeçmez.
 • Konkordato ilanı için, firmanın borçlarını ödeyemeyecek durumda olması gerekir. İflas ertelemesi içinse firmanın borçlarının, alacaklarından daha fazla olması şarttır.
 • Konkordato ilan eden firmalar, süreç sonunda borçlarından tamamen kurtulur.
 • Konkordato süreci, iflas ertelemeden daha kısa sürer. İflas erteleme 5 yıla kadar uzayabilirken, konkordato 23 ay içinde tamamlanır.
 • Konkordato mühleti boyunca faiz işlemez, ancak iflas erteleme de faiz işlemeye devam eder.
 • İflas ertelemeyi sadece sermaye şirketleri yapabilir. Konkordatoyu sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve kooperatifler ilan edebilir.

İlgili içerik: Kayyum Nedir? Hangi Durumlarda Kayyum Atanır?

Konkordato Süresi, Geçici Mühlet ve Kesin Mühlet

Konkordato süreci, alacaklı veya borçlu tarafından, şirketin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru ile başlar. Bu süreç 4 kısımdan oluşur: Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Alacaklıların Toplanması ve mahkemenin konkordato tasdiki yapması.

 • Geçici Mühlet, eğer eksik belge yoksa, Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru sonrasında başlar. Talep halinde geçici mühlet 2 aylığına uzatılabilir. Geçici mühlet kararı ilgili kurumlara bildirilir ve mahkeme tarafından geçici konkordato komiseri atanır. Geçici komiser, projenin başarılı olup olamayacağını inceler
 • Kesin mühlet, hazırlanan proje mahkeme tarafından başarılı olabilecek bir proje olarak kabul edilirse başlar. Kesin mühlet 1 yıllık bir süreyi kapsar, gerektiği takdirde 6 aylığına uzatılabilir.
 • Alacaklıların toplanması, komiser tarafından yapılan bir davetle gerçekleşir. Bu davette alacaklılar ile hazırlanan proje tartışılır. Projenin bağlayıcı olması için ilgili alacaklıların en az yarısının projeyi onaylaması gerekir.
 • Konkordato tasdiki, mahkemece projenin incelenmesi ve onaylanmasıdır. Bu kapsamda komiser mahkemece dinlenir, alacaklıların almaktan vazgeçtiği borçlar ve kalan borçların ödeme süresi belirtilir.  

Konkordato Tasdik Şartları

Talebin mahkemece tasdik edilmesi için bazı konkordato şartları yerine getirilmelidir. Bunlar;

 • Planın, alacaklıların en az yarısı tarafından onaylanması.
 • Ödeme için teklif edilen miktarın, firma tarafından karşılanabilir olması,
 • Proje tasdik edilmeden önce, tasdik sürecindeki yargılama masraflarının ve konkordato tasdik edilirse alacaklılara ödenecek olan tutardan alınacak olan harcın mahkeme veznesine depo edilmesi,
 • Adi konkordato durumunda, firma tarafından teklif edilen miktarın, firmanın iflası durumunda alacaklının alacağı miktardan fazla olması  gibi şartlardır.  

Konkordato Tasdik Talebinin Reddi

Yukarıdaki şartların sağlanamaması durumunda mahkeme konkordato tasdik talebinin reddi kararını verebilir. Bu durumda eğer borçlu firma için doğrudan doğruya iflas şartlarından biri mevcutsa, mahkeme iflas kararına kendiliğinden karar verir.

Konkordato ne demek?

Konkordato, finansal zorluklar çeken firmaların, borçlarını daha rahat ödemek için alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan anlaşmalardır.

Konkordato nasıl ilan edilir?

Konkordato ilanı için şirketin konkordato planlaması yapması, gerekli dilekçe ve mali belgeleri Asliye Ticaret Mahkemesine sunması gerekmekte. 

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?  

Konkordato başvurusu, alacaklı veya borçlunun dilekçe ve gerekli belgelerle, şirketin bulunduğu bölgedeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvurması şeklinde yapılır.

Konkordato sürecinde yetkili mahkeme hangisidir?

Konkordato sürecinde yetkili mahkeme, şirketin bulunduğu ve kayıtlı olduğu bölgedeki Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Konkordato süresi ne kadardır?

Konkordato süresi en fazla 23 aylık bir süreyi kapsar. Konkordato talebi ve belgelerin ibrazı ile başlayan geçici mühlet 3 ay sürer, talep olursa 2 aylığına uzatılabilir. Eğer mahkeme konkordato talebini tasdik ederse, kesin mühlet başlar. Kesin mühlet 1 yıl sürer, gerektiği takdirde 6 ay uzatılabilir.

Konkordato mühleti ne kadardır?

Konkordato geçici mühleti 3 ay sürer, talep edilirse 2 ay uzatılabilir. Yani, geçici mühlet en fazla 5 ay sürebilir. Kesin mühletse 1 yıl boyunca sürer, talep olursa 6 aylığına uzatılabilir. Geçici ve kesin mühlet toplamda en fazla 23 ay sürer.

Konkordato talebi reddedilirse ne olur?

Konkordato tasdik talebinin reddedilmesi halinde mahkeme, eğer borçlu firma için doğrudan doğruya iflas şartlarından biri mevcutsa, iflas kararına kendiliğinden karar verir.

Konkordato İçin Başvuran Şirketin Malları Satılabilir mi?

 Geçici ve kesin mühlet süreçlerinde firmanın tasarruf hakkı sınırlıdır, bu yüzden şirketler mallarını satamazlar.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Cari Oran Nedir ? Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır?

e-Fatura mükellefi ne demek? e-Fatura mükellef sorgulama nedir?

B2B Nedir? B2B e-Ticaret siteleri için dijital stratejiler nelerdir?

No items found.

Konkordato Nedir? Konkordato'nun Hukuksal Karşılığı Nedir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı