Tellaliye Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Tellaliye Sözleşmesi Nedir? Tellaliye Sözleşmesi İçeriği
Hukuk
Yayımlanma Tarihi:
October 15, 2021
Güncelleme Tarihi:
29/8/2023
0 dk

Tellaliye Sözleşmesi Nedir? 

Tellaliye sözleşmesi, taraflar arasında aracılık yapmak amacıyla iş sahibi ile imzalanan sözleşmedir. Tellaliye kelimesi Arapça kökenlidir ve sözlük anlamı, bir satışta tellala verilen ücret veya yüzdeliktir. Tellaliye sözleşmesi, aracılık yapanlar ile kuruluşlar arasında imzalanır. Bu sözleşmenin amacı, taraflar arasında aracılık yapmaktır. 

Tapuda tellaliye işlemine başvuran kişiler, bu sözleşme ile gerçek hak sahibinin verdiği yetkiye ve onun imzasına göre yapıldığının tespit edilmesi halinde emlak danışmanlarının işi takip edebilmelerine imkân tanımış olur.

Tellaliye sözleşmesinin geçerliliği olması için bu sözleşmenin noter önünde yapılması veya Emlak Komisyoncuları Odası’na kayıtlı üyelerin vermekte olduğu tellaliye sözleşmesinin kullanılması gerekir.

Tellaliye sözleşmesinin 3 ana başlığı vardır, bunlar;

 • Taraflar,
 • Sözleşmenin konusu ve
 • Sözleşmenin şartları şeklindedir.
masa üzerinde bulunan bilgisayarlar ve gülümseyen kadın görseli

Tellaliye Sözleşmesinin İçeriğinde Neler Olmalıdır?

Bir tellaliye sözleşmesinin içeriğinde; tarafların kimlikleri, tarafların imzası, sözleşmenin konusu, aracılık hizmeti süresi, aracılık hizmeti süresinin uzatımı, sınırları, çalışma koşulları, hizmet bedelinin miktarı, ödenme zamanı ve koşulları, hizmetin yerine getirilmesi için gereken masrafları, bu masrafların kim tarafından ne zaman ve ne kadar ödeyeceği ile aracılık hizmeti almasına rağmen iş sahibinin asıl sözleşmeden vazgeçmesi durumunda hizmet bedelinin ödenip ödenmeyeceği gibi konular bulunmalıdır.

Taraflar arasında anlaşmaya varıldıktan sonra aracılık hizmeti verecek kişi ile beraber sözleşme doldurulur. Tellaliye harç ödemesi ve harç oranı ile ilgili yasal hükümler, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında belirtilmiştir.

İlgili içerik: İkale sözleşmesi nedir? Şartları Nelerdir?

Tellaliye Harcı Nedir ve Kimler Öder?

Tellaliye sözleşmesi hazırlanırken ödenecek harç ve maliyetler ise her dönem  Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilir. Belediye Gelirler Kanunu'nca tellallık harcını, mal ve mahsulleri satan tüzel veya gerçek kişiler öder. Kanuna göre harcın ödenmesi doğrultusunda tellaliye harcı mükellefleri, gerçek veya tüzel kişilerdir.

Harç, belediyeler tarafından yetkilendirilen kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir. Harcı ödeyecek kişiler herhangi bir satış yapma esnasında belediye veya bölgesindeki belediye temsilciliklerine haber vermek zorundadır. Haber verilmeden satış işlemi gerçekleştirilirse tellal harcı %50 oranında artırılarak tahsil edilir.

Tellaliye Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Sözleşme yapacak olan tarafların birbirleriyle anlaşarak ortak anlaşma metni hazırlamaları gerekmektedir. Bu anlaşma; satıcı, alıcı ve ve anlaşmaya aracılık edecek kişi arasında gerçekleşmektedir. Taraflar anlaşmaya vardıktan sonra, sözleşme içerisinde yer alacak maddeler belirlenmelidir.

Tellaliye sözleşmesinin, noter huzurunda tamamlanması gerekmektedir. Aracının (Tellal) görevini yerine getirebilmesi için, önceden belirlenmiş bir teminat tutarı olmalıdır. Taraflar sözleşme metninde mutabık kaldıktan sonra, sözleşme metnini imzalarlar. Sonrasında arabulucularla hazırlanan sözleşme, ilgili kurumlara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra tamamlanmış olur.

Tellaliye Sözleşmesinde Hangi Bilgiler Yer Alır? 

Genellikle, çeşitli taşınmazların (gayrimenkul) alım satım ve kiralama süreçlerinde kullanılmakta olan tellaliye sözleşmesi, doğacak sözleşmeye aracıların, sözleşme yapacak kişilerin ve kurumların uyacağını taahhüt altına almak için yapılan; alıcı, satıcı ve kuruluş arasında imzalanan sözleşmeye denmektedir. Tellaliye Sözleşmesinde genellikle şu bilgiler yer almaktadır;

 • Taraflara ait kimlik bilgileri
 • Tarafların ıslak imzaları
 • Aracılık hizmetinin süresi
 • Sözleşme konusu
 • Hizmet bedelini miktarı
 • İlgili kurumlara ödenecek hizmet bedeli
 • Sözleşmenin ödeme zamanı
 • Ödenecek tutar
 • Anlaşmaya aracılık eden arabulucular
 • Ödeme koşulları (masrafları hangi tarafın, nasıl ve ne zaman ödeyeceği) ve tarihi
Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Kayyum Nedir? Hangi Durumlarda Atanır?

Mail Order Nedir? Ne Kadar Güvenlidir?

Konkordato Nedir? Konkordato'nun Hukuksal Karşılığı Nedir?

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

No items found.

Tellaliye Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı