Tellaliye Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Tellaliye sözleşmesi, taraflar arasında aracılık yapmak amacıyla iş sahibi ile imzalanan sözleşmedir. Tellaliye kelimesi Arapça kökenlidir ve sözlük anlamı, bir satışta tellala verilen ücret veya yüzdeliktir.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Tellaliye Sözleşmesi Nedir?

Tellaliye sözleşmesi, taraflar arasında aracılık yapmak amacıyla iş sahibi ile imzalanan sözleşmedir. Tellaliye kelimesi Arapça kökenlidir ve sözlük anlamı, bir satışta tellala verilen ücret veya yüzdeliktir. Tellaliye sözleşmesi, aracılık yapanlar ile kuruluşlar arasında imzalanır. Bu sözleşmenin amacı, taraflar arasında aracılık yapmaktır. 

Tapuda tellaliye işlemine başvuran kişiler, bu sözleşme ile gerçek hak sahibinin verdiği yetkiye ve onun imzasına göre yapıldığının tespit edilmesi halinde emlak danışmanlarının işi takip edebilmelerine imkân tanımış olur. Tellaliye sözleşmesinin geçerliliği olması için bu sözleşmenin noter önünde yapılması veya Emlak Komisyoncuları Odası’na kayıtlı üyelerin vermekte olduğu tellaliye sözleşmesinin kullanılması gerekir.

Tellaliye sözleşmesinin 3 ana başlığı vardır, bunlar;

Tellaliye Sözleşmesinin İçeriğinde Neler Olmalıdır?

Bir tellaliye sözleşmesinin içeriğinde; tarafların kimlikleri, tarafların imzası,sözleşmenin konusu, aracılık hizmeti süresi, aracılık hizmeti süresininuzatımı, sınırları, çalışma koşulları, hizmet bedelinin miktarı, ödenme zamanıve koşulları, hizmetin yerine getirilmesi için gereken masrafları, bu masrafların kim tarafından ne zaman ve ne kadar ödeyeceği ile aracılık hizmeti almasına rağmen iş sahibinin asıl sözleşmeden vazgeçmesi durumunda hizmet bedelinin ödenip ödenmeyeceği gibi konular bulunmalıdır.

Taraflar arasında anlaşmaya varıldıktan sonra aracılık hizmeti verecek kişi ile beraber sözleşme doldurulur. Tellaliye harç ödemesi ve harç oranı ile ilgili yasalhükümler, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında belirtilmiştir.

Tellaliye Harcı Nedir ve Kimler Öder?

Kanuna göre harcın ödenmesi doğrultusunda tellaliye harcı mükellefleri, gerçek veya tüzel kişilerdir. Harç, belediyeler tarafından yetkilendirilen kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir. Harcı ödeyecek kişiler herhangi bir satış yapma esnasında belediye veya bölgesindeki belediye temsilciliklerine haber vermek zorundadır. Haber verilmeden satış işlemi gerçekleştirilirse tellal harcı %50 oranında artırılarak tahsil edilir.

Ön muhasebe süreçlerini kolaylaştıran ve işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan KolayBi'yi 14 gün boyunca ücretsiz kullanın. İşletmenizi dijitalleştirme yolculuğunda KolayBi'den destek alın!

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı