Mükellef Nedir? Vergi Mükellefi Nasıl Olunur?

Mükellef, kelime anlamı olarak bir şeyi yapmaya mecbur olan, vazifeli kişi demektir. Hukuki ve Fiili yükümlü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Mükellef, kelime anlamı olarak bir şeyi yapmaya mecbur olan, vazifeli kişi demektir. Bir şeyi ödemekle yükümlü olan kişi anlamına da gelmektedir. En yakın örnek ise Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan ve Vergi Usul Kanuna göre her birey vergi ödemekle mükelleftir.

Vergi Mükellefi Nasıl Olunur ?

Ticari işlerde alıcı ve satıcı vergi ödemekle mükelleftir. İşletmeler, iş yerlerini açtıktan bir ay sonra vergi levhasını oluşturmalıdırlar. Vergi mükellefi olmak isteyen kişi şirket sahibi ise öncelik olarak şirketini ticaret odalarına tescil ettirmelidir. Tescil ettirilme işleminden sonra şirketin sahibine ticaret sicil gazetesi verilecektir. Vergi dairesindeki görevli memurlar gerekli evrakları inceledikten sonra iş yerini denetlemek isteyeceklerdir. Görevli memur iş yerinizde yaptığı denetleme sonrası olumlu ya da olumsuz olarak raporlama yapacaktır. Eğer raporlama olumsuz ise vergi mükellefi olamazsınız. Vergi mükellefi Hukuki yükümlü ve Fiili yükümlü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Hukuki Yükümlü Vergi Mükellefi Nasıl Olunur?

Yasal vergi mükellefiyeti olan kişilerin bu vergileri tek başına ödemede zorluk çektiklerinden dolayı vergileri yansıtma yöntemi ile diğer vergi mükelleflerine aktarılır. Bu sayede kişinin üzerindeki vergi yükü kalkarken piyasada denge durumu sağlanır.

Fiili Yükümlü Vergi Mükellefi Nasıl Olunur?

Fiili yükümlü, vergi dairesi tarafından bildirilen vergiyi ödemekle yükümlü olan gerçek vergi mükellefini belirtmektedir. Yansıtma yöntemi sayesinde gerçek vergi mükellefi olurlar.

E- Ticaret İçin Vergi Mükellefi Nasıl Olunur?

Vergi Türleri Nedir? Vergi Türleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

Vergiler, devletin şahıslardan ve bütün işletmelerden geri ödememek üzere karşılıksız aldığı paradır. Devlet bu paralar ile gider kalemi olarak belirlediği her türlü giderin finansmanını ve gelir dağılımını sağlar. Ayrıca devlet, vergiyi vergi daireleri yardımı ile toplar ve takibini sağlar. Vergi türleri başlıklar altında incelenecek olursa:

Katma değer vergisi, hemen hemen tüm harcamalar üzerinden alınan vergi türüdür. Vergiler kanunca zorunlu olmakla birlikte insanlar tarafından devlete ödenir. KDV birçok ülkede vardır ama yüzdelik oranları ülkeden ülkeye değişmektedir. Satılan alınan her türlü mal ve ya hizmetlerin hepsinden KDV alınır. Türkiye de KDV 1 Ocak 1985 den yürürlüğe konmuştur.

Şahıslardan alınan vergiler gelir vergisi olarak adlandırılırken, işletmelerden alınan vergi ise kurumlar vergisi olarak adlandırılır. Gelir vergisi, belirli gelirler elde eden kişilerin devlete vermek zorunda olduğu belli orandaki vergi türüdür. Gelir vergisi beyannameyle ödenir. 25 Mart’a kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. İki farklı şekilde verilir; bunlardan biri mart ayında diğeri ise temmuz ayında ödenir.

Stopaj, maaş ve ücret alanların borçlarının ödenmesinde gelir maaşı ya da ücreti alacak kişinin henüz eline geçmeden verginin kesilmesi anlamına gelmektedir. Stopaj hesaplanırken halka açık anonim şirketlerde oran yüzde 10, diğerlerinde ise yüzde 20 dir. Tüm vergiler gibi bu vergide de oranlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Stopaj vergi türleri içinde yer almazken, vergi alma yöntemlerinden biridir.

Beyan usulü vergi, beyan veya beyanname usulü vergi de vergi miktarı tespit edilir ve vergi dairesine bildirilir. Geç veya eksik beyan edilirse bunun cezası uygulanır bazı durumlarda ise vergi cezaları kesilir. Vergi mükellefi tarafından ya da bir 3. kişi tarafından da verilebilir.

Vergi yönetiminizi daha iyi yapabilmek için KolayBi' kullanın.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Vergi asıl borçludan değil vergi sorumlusundan talep edilir. Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesinden önceden bildirilmiş olur. Bu 3 aylık dönemler şu şekildedir; ekim, kasım, aralık dönemi için 23 Ocak; ocak, şubat, mart dönemi için 23 Nisan; nisan, mayıs, haziran dönemi için 23 Temmuz; temmuz, ağustos, eylül dönemi için 23 Ekim akşamına kadar bu beyanname verilir.


Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı