Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

Şirket Nasıl Kurulur?
Girişimcilik
Yayımlanma Tarihi:
September 12, 2017
Güncelleme Tarihi:
21/3/2023
0 dk

İş fikrine sahip olan bir girişimcinin hayallerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle şirket kurması gerekmektedir. Şirket kurma süreci, birçok ayrıntıyı içeren bir süreçtir ve başlangıçta bazı sorulara yanıt bulmak gerekmektedir. Bu makalede, şirket kurma adımları, şirket türleri, sermaye gereksinimleri ve daha fazlası hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kurma Türk Ticaret Kanununun 6102. maddesine göre gerçekleşmektedir. Günümüz şartlarında şirketleşme sınırlı konum, markalaşma, kurumsallaşma ve itibar için, şirketleşme tercih edilmektedir. Artık günümüz koşullarında sadece işi iyi bilmek ya da güçlü bir sermayeye sahip olmak yeterli değil.

Artık günümüz de iki önemli temel gereksinim olan hız ve teknolojiye sahip olmak ve onu doğru kullanmak girişimciler için daha önemli bir hale gelmiştir.

Herhangi bir işletme kurmak oldukça zahmetli bir süreçtir. Bu süreçte öncelikle ne tür bir işletme açmak istediğinizi belirlemeniz gerekir. Şirket kurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. İş Planı Hazırlayın: Öncelikle hangi alanda iş yapmak istediğinizi belirleyerek bir iş planı hazırlamanız gerekir. Bu iş planı, şirketin hedeflerini, stratejilerini, kaynaklarını, pazarlama planlarını ve finansal planlarını içermelidir.

2. Şirket Türünü Belirleyin: Şirket türü, sizin ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre değişiklik gösterir. Anonim şirket, limited şirket, kooperatif, esnaf ve serbest meslek sahibi gibi birçok seçenek arasından tercih yapabilirsiniz. Şirket türünü belirlemek, şirketin yapısı, vergi oranları, yasal sorumluluklar ve sermaye miktarı gibi birçok faktörü de etkiler.

3. Şirket İsmi Belirleyin: Şirket isminin belirlenmesi de önemlidir. İsim, şirketin kimliğini yansıtmalı ve hedef kitlenizle uyumlu olmalıdır. Ayrıca, şirket isminin tescil edilmesi de gereklidir.

4. Sermaye Miktarını Belirleyin: Şirket kurarken, belirli bir sermaye miktarına ihtiyacınız olacaktır. Bu sermaye miktarı, şirket türüne ve işletmenin boyutuna göre değişir. Sermayenin ne kadar olacağına karar vermek, şirketinizin başlangıçta ne kadar para gerektireceğini belirlemek için önemlidir.

5. Ticaret Sicili Kaydını Yaptırın: Şirketinizin resmi olarak tanınabilmesi için ticaret sicili kaydını yaptırmanız gerekir. Ticaret sicili kaydı, şirketin vergi numarasını, şirket adresini, şirketin yönetim kurulunu ve hissedarlarını içeren resmi bir belgedir.

6. Vergi Numarası Alın: Şirketinizi resmi olarak tanıtmak için vergi numarası almanız gerekir. Bu numara, şirketinizin vergi beyannamelerini hazırlamasına ve ödemelerini yapmasına olanak tanır.

7. Ticari Defterleri Oluşturun: Ticari defterler, şirketinizin finansal durumunu takip etmek için kullanılan resmi kayıtlardır. Gelir-Gider Defteri, Kasa Defteri, Defter-i Keşif, Defter-i Kebir, ve envanter kayıtları gibi ticari defterlerin oluşturulması, şirketinizin vergi beyannamelerini hazırlamasına yardımcı olacaktır.

Bu adımları tamamladıktan sonra şirketinizi resmi olarak kurmuş olursunuz. Sonrasında işe başlayarak hedeflerinize ulaşmak için çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Kurulacak Şirket Türü Nasıl Belirlenir?

Şirket türünün belirlenmesinde birçok faktör rol oynar. Şirketin amaçları, sermaye ihtiyacı, ortak sayısı, yönetim şekli, sorumluluklar ve halka açıklık gibi faktörler, şirket türünün belirlenmesinde etkili olabilir. Ayrıca şirketin faaliyet göstereceği sektör, müşteri profili, vergi avantajları gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, şirket türü belirleme aşamasında bir hukuk danışmanından ya da muhasebeciden destek almak faydalı olabilir.

Şirket türünü belirlerken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli faktör vardır. Bunlar, şirket yapısı, yasal sorumluluklar, vergi oranları, sermaye gereksinimleri ve hissedar sayısıdır. Aşağıdaki listede, farklı şirket türlerinin avantajları ve dezavantajları yer almaktadır:

Anonim Şirket (A.Ş.):

● En yüksek sermaye ihtiyacı olan şirket türüdür.

● En az iki kişi tarafından kurulabilir.

● Şirket sahipleri, yalnızca yatırdıkları sermaye kadar sorumludur.

● Şirket sahiplerinin sorumlulukları sınırlı olduğu için hisse senetleri, sermayenin büyük bir kısmını oluşturur.

● Hisse senetleri kolaylıkla alınıp satılabilir.

● Halka açık olabilir veya kapalı şirket olabilir.

Limited Şirket (Ltd. Şti.):

● Daha az sermaye gereksinimi olan bir şirket türüdür.

● En az bir kişi tarafından kurulabilir.

● Şirket sahipleri, yatırdıkları sermaye kadar sorumludur.

● Şirket sahiplerinin sorumlulukları sınırlı olduğu için hisse senetleri, sermayenin büyük bir kısmını oluşturur.

● Hisse senetleri kolaylıkla alınıp satılabilir.

● En az bir müdür atanması zorunludur.

● Anonim şirketlere göre daha az yasal yükümlülük vardır.

Esnaf ve Serbest Meslek Sahibi:

● İşletme kurmanın en kolay yolu olarak bilinir.

● Kişisel olarak faaliyet gösterilir.

● Şahıs şirketi şeklinde açılabilir.

● Vergi oranları, diğer şirket türlerine göre daha düşüktür.

● Kişi, işletmeden kaynaklanan borçlar nedeniyle kişisel varlıklarını riske atar.

Komandit Şirket (K.Ş.):

● En az bir komandite ortak ve bir komplementer ortaktan oluşur.

● Komandite ortak, yalnızca yatırdığı sermaye kadar sorumludur.

● Komplementer ortak, şirketin tüm borçlarından kişisel olarak sorumludur.

● Sermaye ihtiyacı, limited şirketine benzerdir.

● Hisse senetleri kolaylıkla alınıp satılabilir.

● En az bir müdür atanması zorunludur.

● Halka açık olamaz.

Kollektif Şirket:

● Tüm ortaklar, şirketin borçlarından kişisel olarak sorumludur.

● Sermaye ihtiyacı, limited şirketine benzerdir.

● Hisse senetleri kolaylıkla alınıp satılabilir.

● En az bir müdür atanması zorunludur.

● Halka açık olamaz.

Kooperatif:

● En az 7 kişiden oluşur.

● Ortaklar, eşit haklara sahiptir.

● Tüm ortaklar, şirketin borçlarından kişisel olarak sorumludur.

● Sermaye ihtiyacı, limited şirketine benzerdir.

● Hisse senetleri kolaylıkla alınıp satılabilir.

● Amacı, ortakların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır.

● Halka açık olabilir veya kapalı kooperatif olabilir.

Şirket Kurmak için Ne Kadar Sermaye Gerekmektedir?

Şirket kurmak için gereken sermaye miktarı, şirket türüne göre değişiklik gösterir. Türkiye'de anonim şirketlerde en az 50.000 TL, limited şirketlerde ise en az 10.000 TL sermaye bulundurulması zorunludur. Diğer şirket türleri için de ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen asgari sermaye miktarlarına uyulması gerekmektedir. Ancak belirtilen asgari sermaye miktarları, şirketin gerçekleştirmesi planlanan işin büyüklüğüne ve gereksinimlerine göre yetersiz kalabilir.

Şirket Kurma Aşamaları Neledir?

● Şirket türünün belirlenmesi: Öncelikle, şirketin türü ve amacı belirlenmelidir.

● Şirket unvanının seçimi: Şirketin ismi ve unvanı, Ticaret Sicili Müdürlüğüne kaydedilir.

● Sermaye payının belirlenmesi: Şirketin sermaye yapısı ve payları belirlenir.

● Şirket sözleşmesinin hazırlanması: Şirket sözleşmesi, noter huzurunda hazırlanır ve imzalanır.

● Ticaret siciline kayıt: Şirket sözleşmesi, ilgili belgeler ve gerekli diğer evraklarla birlikte Ticaret Sicili Müdürlüğüne kaydedilir.

● Vergi dairesine kayıt: Şirketin vergi mükellefiyeti için vergi dairesine kayıt yapılır.

● İşe başlama: Şirketin faaliyetlerine başlaması için gerekli diğer izinler alınarak işe başlanır.

Sonuç olarak, şirket kurma işlemi oldukça detaylı bir süreçtir ve yasal düzenlemelerin takibini gerektirir. Bu nedenle, bir hukuk danışmanı ve muhasebeci ile çalışmak şirket kurma sürecinde başarılı olmak için önemlidir.

Mali Müşavir Belirleme

İlk adım önemlidir. Güvenilir ve işin uzmanı bir mali müşavir ile başlamak, kazanca atılan ilk adım olmaktadır. İşi bilmeyen ve vergilendirme konusunda acemi olan muhasebecilerle işe başlamak, sıkıntılara neden olabilir. Bu nedenle, tecrübeli ve piyasaya hakim mali müşavir ile çalışmalısınız. Danışmanlık konusunda, yapılması gerekenler tam olarak tespit edilememektedir.

Şirket Kuruluşu

Şirketin kuruluşu için ana sermaye ve şirket sözleşmesi belirlenmelidir. 10 Bin TL minimum sermaye belirtilmelidir. En az iki en fazla elli ortak belirtilir. Ortakların sermayeleri 25 TL’nin katsayıları olmalıdır. Şirketin özellikleri, unvanı, sermayesi, kar dağıtımı, adresi, müdürü ve diğer özellikleri, sözleşmede belirtilmelidir. Yeni düzenleme ile bir ortaklı şirket kurulabilmektedir.

Ortakların sermaye oranları ve isimleri belirtilir. Merkez adres, tam ve net şekilde belirtilir. Müdür ve yardımcısı belirlenmelidir. Yönetim kurulu belirlenmelidir. Sermaye ve payla 1/4 peşin ödenmek üzere belirlenmelidir. Şirket ilanı, şirketten ayrılma esnasında verilecek hisseler daha önceden belirlenmelidir.

Şirket kurma sürecinizi minimum maliyetli ve hızlı bir şekilde tamamlamak, ücretsiz e-Fatura kullanmaya başlamak ve profesyonel bir destek almak isteseniz online şirket kurmak sizin için uygun olacaktır.

Noter Onayı

MERSİS sistemi ile ana sözleşme maliye tarafından onaylandıktan sonra, kayıt numarası alınarak noterde imzaya sunulur. Şirket üyelerinin hazır olduğu onay işlemi de 4 ana sözleşme, imzalanır. Maliyede kullanmak üzere onaylı kimlik hazırlanır. Tescil beyannamesi, Ticaret Sicil Memurluğu’na sunulur.

Bankaya Taahhüt Edilen Sermayenin % 25’i Bloke Ettirilir

Mali sistem, sözleşme onayı ile potansiyel vergi numarası verir. Bu numara ile sermayenin dörtte biri bankaya bloke ettirilir. Bu para yattıktan sonra, Rekabet kurum payı ve bloke bilgileri, Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilir. Bütün bu işlemler, mali müşavir tarafından ortalama maliyet hesabı çıkarılmaktadır.

Resmi Kurumlar ve Tasdik (Sonraki Aşamalar)

3 adet, yabancı sermayeli şirketler için 4 adet noter onaylı ana sözleşme, 2 adet imza sirküleri, fotoğraflı oda kayıt beyannamesi, 3 adet şirket kuruluş formu, banka bloke makbuzu, kurucu ortaklar bilgi belgesi, bankaya yatırılan rekabet kurulu payı makbuzu. Bu belgelerle, ticaret sicile, isteten ücretler yatırıldıktan sonra başvurulur. Daha sonra imza sirküleri ve defter tasdiki hazırlanır. Şirkete özel defterler tasdiklenir. İlgili belgelerle vergi dairesine işe başlama bilgi formu verilir.

Şirketinizi kurarken ön muhsaebe ve finans takibi konusunda işletmenize değer katacak KolayBi' ile işlerinizi kolaylaştırın. Şimdi 14 Gün Boyunca ücretsiz deneyin!

Şirket kurmak ve yönetmek ile alakalı diğer içeriklerimiz:

• Şirket Değerleme Nedir? Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

• Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

• Şahıs Şirketi Nedir?

• Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

• Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

No items found.

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı