GİB Genel Tebliği: e-Dönüşüm Ürünlerine Geçme Zorunluluğu

2020 yılı için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi e-Dönüşüm ürünlerine geçiş koşulları, limit ve zorunlulukları ile ilgili belirlemelerde bulunulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 19 Ekim 2019 tarihinde 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu tebliğ ile elektronik belge kullanma uygulamaları arasında bir bütünlük sağlanması ve kanun kapsamına girecek firmaların dijital dönüşümlerinin hızlanması amaçlanıyor.

e-Fatura uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu

 1. Komisyoncu veya sebze-meyve ticareti yapanlar 1.1.2020 tarihi ile e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 2. 2018 ve 2019 hesap dönemlerinde brüt hasılatı 5 milyon Türk Lirası ve üzeri olan mükellefler,
 3. EPDK lisanslı şirketler,
 4. İnternet üzerinden satış yapılmasına aracılık edenler,
 5. İnternet ortamında reklam yayınlayanlar ve internet reklam aracıları 1.7.2020 tarihi itibari ile e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

  Not: Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar için oluşturulan faturaların, 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu

 1. e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler 1.1.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.
 2. 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmet aracıları 1.1.2020 itibari ile e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.


  Not: e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin, 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

e-Defter uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu

 1. Bağımsız Denetime tabii olan şirketler 1.1.2020 itibari ile e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.
 2. e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler ve brüt satış hasılatı 5 Milyon TL üzerinde olan firmalar e-faturaya geçiş yaptıklarında e-defter uygulamasına da geçmek zorundadır.

  Not: e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren) e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar

e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu

 1. Komisyoncu veya sebze-meyve ticareti yapanlar 1.1.2020 tarihi ile e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.
 2. Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzerinde olan e-fatura mükellefleri,
 3. EPDK lisanslı şirketler,
 4. Şeker imalatçıları,
 5. Demir ve çelik imalatı, ithalatı ve ihracatı yapan e-Fatura mükellefleri,
 6. Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar 1.7.2020 itibari ile e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

  Not: e-İrsaliye alıcısı mükellefler, e-İrsaliye Yanıtını kullanarak; e-İrsaliye’de belirtilen malların ne kadarlık kısmını teslim alıp/kabul ettiklerini, teslim sırasında kabul edilmeyen mal miktarı ve nedenleri ile ilgili bilgileri, uygulama üzerinden e-İrsaliye göndericisine iletebilirler.

e-SMM uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 1.2.2020 tarihi itibari ile; faaliyette olanlar 1.6.2020 tarihinde, 1.2.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyete başlayacak olanlar ise, başlama tarihinden sonraki üçüncü ayın sonunda serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklar.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler;

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!