Finansal Yönetim ve Fonksiyonları

Kişi veya kurumlar tarafından gereksinimi duyulan fonların temini ve kullanımı ile ilgili faaliyetlerin tümüne finans adı verilmektedir. Finansal yönetim ise işletmelerin genel yönetim prensiplerinin finansal kaynaklarına uygulanması ile gerçekleştirilir. Ticari işletmelerde finansal kararlar alınırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan biri karlılığı en yüksek seviyeye çıkararak işletmenin değerini arttırmak olmalıdır. İşletmenizin finansal yönetimini en kolay şekilde yapmak için KolayBi’ uygulamasını ücretsiz deneyin.

Finansal Yönetim Fonksiyonları Nelerdir?

  • Yatırım Kararları: İşletmeler sahip oldukları kaynakları kullanarak kısa ve uzun vadede hangi yatırımların yapılacağının kararını verirler. Yatırımlar kısa veya uzun vadede olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uzun süreli varlık yatırımları, sermaye bütçelemesi olarak da bilinmekte ve taşıdığı riskler bakımından işletmeler için büyük önem taşımaktadırlar. Bu yatırımlar maddi ve maddi olmayan yatırımlardan oluşabilirler. Uzun süreli yatırımlar sabit varlık yatırımı olarak da bilinirler. Uzun süreli varlıkların çalıştırılabilmesi için yapılan yatırımlara ise kısa süreli varlık yatırımları denir, dönen varlık yatırımları olarak da bilinirler. Nakit akışı, alacaklar ve stoklama kısa süreli varlık yatırımlarındandır.
  • Finansman Kararları:  Yatırımlar için ihtiyaç duyulan fonlar, tutarları, nasıl ve nereden karşılanacağının belirlenme süreci finansman kararları dâhilindedir. İşletmeler borçlanma veya özkaynaklarla finansman yaratabilirler. İki durumun da avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Yeni kurulan şirketler ilk yıllarında riski düşük olduğundan daha çok özkaynakları ile finansmanı tercih etmekte, ilerleyen dönemlerde ise borçlanma yoluna gidebilmektedirler.
  • Dividant Kararları: İşletmede elde edilen karın ne kadarının hangi şekilde dağıtılacağına dair verilen kararlardır. Belirlenen karın işletmede kullanılacak kısmının getirileri, ortaklar arasında paylaşılır.

İşletmelerde finansal yöneticilere büyük rol düşmektedir. Finansal yöneticiler, finansal öngörülerde bulunabilen kişilerdir. Finans piyasalarında artan ve azalan fonları takip ederek, bu fonların etkilerini değerlendirir; yatırım alternatiflerinin işletme için değerlendirilmesi de finansal yöneticilerin iş başlıklarındandır. Ayrıca finansal yöneticiler satış ve fiyat politikalarının işletme karına etkisini saptayarak değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bu değerlendirmelerle geleceğe yönelik planlamalar iyileştirilerek, şirketin stratejik planlamalarına katkı sağlanabilmektedir.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.