Finansal Yönetim Nedir? Fonksiyonları Nelerdir?

Finansal yönetim işletmelerin genel yönetim prensiplerinin finansal kaynaklarına uygulanması ile gerçekleştirilir.

İçerik Üreticisi
Pelin Çaltılıoğlu
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Kişi veya kurumlar tarafından gereksinimi duyulan fonların temini ve kullanımı ile ilgili faaliyetlerin tümüne finans adı verilmektedir. Finansal yönetim ise işletmelerin genel yönetim prensiplerinin finansal kaynaklarına uygulanması ile gerçekleştirilir. Ticari işletmelerde finansal kararlar alınırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan biri karlılığı en yüksek seviyeye çıkararak işletmenin değerini arttırmak olmalıdır.

İşletmenizin finansal yönetimini en kolay şekilde yapmak için KolayBi' uygulamasını ücretsiz deneyin.

Finans Yönetimi Nedir? 

Basit bir ifadeyle, finansal yönetim, mevcut finansal kaynaklara daha fazla iş başarısı ve yatırım getirisi (ROI) sağlayacak şekilde yatırım yapmakla ilgilenen iş koludur. Finansal yönetim uzmanları, bir işletmedeki tüm işlemleri planlar ve organize eder. İster girişimcinin ilk yatırımından, ister borç finansmanından, girişim finansmanından, kamudan veya başka kaynaklardan olsun, gerekli sermayeyi işletmeye sağlamaya odaklanırlar. Finansal yönetim uzmanları, kuruluş için daha fazla finansal istikrar ve büyüme sağlamak için optimize edilmiş bir şekilde fon tahsisinden de sorumludur.

Finansal Yönetimin Unsurları

Strateji oluşturma

Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için finansal olarak ne olması gerektiğini belirlemek. Liderler, örneğin senaryo planlaması için mevcut performansa ilişkin içgörülere ihtiyaç duyar.

Karar verme

İlgili KPI'lara ilişkin güncel finansal raporlar ve veriler sağlayarak iş liderlerinin planları yürütmenin en iyi yoluna karar vermelerine yardımcı olmak.

Kontrol

Her departmanın vizyona katkıda bulunmasını ve bütçe dahilinde ve strateji ile uyumlu çalışmasını sağlamak.

Finansal Yönetim Fonksiyonları Nelerdir?

Finansal Yönetim
KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

İşletmelerde finansal yöneticilere büyük rol düşmektedir. Finansal yöneticiler, finansal öngörülerde bulunabilen kişilerdir. Finans piyasalarında artan ve azalan fonları takip ederek, bu fonların etkilerini değerlendirir; yatırım alternatiflerinin işletme için değerlendirilmesi de finansal yöneticilerin iş başlıklarındandır. Ayrıca finansal yöneticiler satış ve fiyat politikalarının işletme karına etkisini saptayarak değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bu değerlendirmelerle geleceğe yönelik planlamalar iyileştirilerek, şirketin stratejik planlamalarına katkı sağlanabilmektedir.

Pelin Çaltılıoğlu
KolayBi' Product Marketing