Huzur Hakkı Nedir? Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

Toplantı yapan 5 kişiye ait görsel
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
October 5, 2021
Güncelleme Tarihi:
0 dk okunma süresi

Huzur hakkı TDK’ye göre, belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para anlamına gelmektedir. Bir terim olarak huzur hakkı ise şirket ortaklarının, müdürlerin veya yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk ve yükümlülükleri esnasında karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır. Huzur hakkı hesaplanırken vergi oranları da hesaba katılmaktadır. Huzur hakkı, hizmet karşılığı gerçekleştirilen ödemeleri kapsar. Huzur hakkı toplantı başına ya da gün, ay veya yıl üzerinden ödenebilir.

Huzur hakkını ödeyen şirket, bu ödemeyi ücret olarak değerlendirerek GVK üzerinden GV hesaplayıp vergi dairesine ödemektedir. Öte yandan huzur hakkı, kâr payı ödemesinin yanı sıra gider olarak da yazılabilir. Hem kâr dağıtımının hem de huzur hakkı ödenmesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, şirket ana sözleşmesi ve şirket genel kurul kararları çerçevesinde uygulanması gerekir.

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Bir şirketin huzur hakkı vermesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirlenmesi ya da karar defterinde karar alınması gereklidir.

Huzur hakkı hesaplaması esnasında gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır ve vergi dilimlerine dikkat edilir. Huzur hakkı, ücret sınıfına girmesi sebebiyle asgari geçim düzenlenmesi gerekir.

İlgili içerik: Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Huzur hakkı hesaplaması yapabilmek için öncelikle 2023 yılı gelir vergisi dilimlerini bilmemiz gerekmektedir; 

● 70.000 TL kadar %15,

● 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası olması halinde %20,

● 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası olması halide %27,

● 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500, fazlası olması halinde %35,

● 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası olması halinde %40

Stopaj hesaplandıktan sonra damga vergisi üzerinden hesaplama yapılmalıdır. 2022 ile birlikte damga vergisi binde 9,48 oranında olup, vergiler hesaplandıktan sonra ortaya çıkan rakam huzur hakkı ödemesidir.

İlgili içerik: Damga Vergisi Nedir? Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Huzur Hakkı hakkında bilmeniz gereken detaylar şunlardır;

  • Sermaye şirketlerinde şirketten para çekme durumu söz konusu olduğunda kurumlar vergisine ek olarak %15 stopaj ödenmesi gerekir. Oysa şirketten alınan ücret Huzur Hakkı olarak alınırsa, gelir vergisi dilimlerinde vergilendirme yapılırve şirket defterine gider kalemi olarak kaydedilebilir.
  • Şirketten alınan ücretin gider kalemi olarak kaydedilmesi beraberinde vergi avantajlarınıda getirmektedir. Bu şekilde kayıt edilen ücret, ödenecek yıllık veya geçicikurumlar vergisi tutarlarından ve şirket karından da düşecektir.
  • Huzur hakkı ödemeleri için noter tasdiki gerekmese bile ilerde oluşabilecek itirazları göz önünde bulundurarak tescil durumunu göz önünde bulundurabilirsiniz.
  • Bu ödemeler şirket mali yapısına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nca örtülü kazançlarda ceza uygulaması olabilir. Bu nedenle şirketten alınacak bu paranın makul olan kısmı Huzur Hakkı olarak, kalanıysa kar payı şeklinde gösterilerek yapılmalıdır.

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir?

Huzur hakkı anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine; limited şirketlerde de müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara ödenmektedir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Nedir ? KKEG Hangileridir?

Tediye Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

Ba Bs nedir? Ba Bs formu nasıl düzenlenir?

No items found.

Huzur Hakkı Nedir? Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir