Huzur Hakkı Nedir? Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Huzur hakkı TDK’ye göre, belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para anlamına gelmektedir. Bir terim olarak huzur hakkı ise şirket ortaklarının, müdürlerin veya yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk ve yükümlülükleri esnasında karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır.

İçerik Üreticisi
Ömer Yılmaz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Huzur hakkı TDK’ye göre, belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para anlamına gelmektedir. Bir terim olarak huzur hakkı ise şirket ortaklarının, müdürlerin veya yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk ve yükümlülükleri esnasında karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır. Huzur hakkı hesaplanırken vergi oranları da hesaba katılmaktadır. Huzur hakkı, hizmet karşılığı gerçekleştirilen ödemeleri kapsar.  Huzur hakkı toplantı başına ya da gün, ay veya yıl üzerinden ödenebilir.

Huzur hakkını ödeyen şirket, bu ödemeyi ücret olarak değerlendirerek GVK üzerinden GV hesaplayıp vergi dairesine ödemektedir. Öte yandan huzur hakkı, kâr payı ödemesinin yanı sıra gider olarak da yazılabilir. Hem kâr dağıtımının hem de huzur hakkı ödenmesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, şirket ana sözleşmesi ve şirket genel kurul kararları çerçevesinde uygulanması gerekir.

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir?

Huzur hakkı anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine; limited şirketlerde de müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara ödenmektedir.

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Bir şirketin huzur hakkı vermesi için bunun şirket esassözleşmesinde belirlenmesi ya da karar defterinde karar alınması gereklidir.

Huzur hakkı hesaplaması esnasında gelir vergisi ve damgavergisi kesintileri yapılır ve vergi dilimlerine dikkat edilir. Huzur hakkı,ücret sınıfına girmesi sebebiyle asgari geçim düzenlenmesi gerekir.

2021 yılı için netten brüte huzur hakkı hesaplamasını https://huzur-hakki.hesaplama.net/ sitesindenyapabilirsiniz.

HuzurHakkı hakkında bilmeniz gereken detaylar şunlardır;

Kurumlar Vergisi Kanunu’nca örtülü kazançlarda ceza uygulaması olabilir. Bu nedenle şirketten alınacak bu paranın makul olan kısmı Huzur Hakkı olarak, kalanıysa kar payı şeklinde gösterilerek yapılmalıdır.

Ömer Yılmaz
Mali Müşavir