Huzur Hakkı Nedir? Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Huzur hakkı TDK’ye göre, belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para anlamına gelmektedir. Bir terim olarak huzur hakkı ise şirket ortaklarının, müdürlerin veya yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk ve yükümlülükleri esnasında karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır. Huzur hakkı hesaplanırken vergi oranları da hesaba katılmaktadır. Huzur hakkı, hizmet karşılığı gerçekleştirilen ödemeleri kapsar.  Huzur hakkı toplantı başına ya da gün, ay veya yıl üzerinden ödenebilir.

Huzur hakkını ödeyen şirket, bu ödemeyi ücret olarak değerlendirerek GVK üzerinden GV hesaplayıp vergi dairesine ödemektedir. Öte yandan huzur hakkı, kâr payı ödemesinin yanı sıra gider olarak da yazılabilir. Hem kâr dağıtımının hem de huzur hakkı ödenmesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, şirket ana sözleşmesi ve şirket genel kurul kararları çerçevesinde uygulanması gerekir.

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir?

Huzur hakkı anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine; limited şirketlerde de müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara ödenmektedir.

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Bir şirketin huzur hakkı vermesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirlenmesi ya da karar defterinde karar alınması gereklidir.

Huzur hakkı hesaplaması esnasında gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır ve vergi dilimlerine dikkat edilir. Huzur hakkı, ücret sınıfına girmesi sebebiyle asgari geçim düzenlenmesi gerekir.

2021 yılı için netten brüte huzur hakkı hesaplamasını https://huzur-hakki.hesaplama.net/ sitesinden yapabilirsiniz.

Huzur Hakkı hakkında bilmeniz gereken detaylar şunlardır;

  • Sermaye şirketlerinde şirketten para çekme durumu söz konusu olduğunda kurumlar vergisine ek olarak %15 stopaj ödenmesi gerekir. Oysa şirketten alınan ücret Huzur Hakkı olarak alınırsa, gelir vergisi dilimlerinde vergilendirme yapılır ve şirket defterine gider kalemi olarak kaydedilebilir.
  • Şirketten alınan ücretin gider kalemi olarak kaydedilmesi beraberinde vergi avantajlarını da getirmektedir. Bu şekilde kayıt edilen ücret, ödenecek yıllık veya geçici kurumlar vergisi tutarlarından ve şirket karından da düşecektir.
  • Huzur hakkı ödemeleri için noter tasdiki gerekmese bile ilerde oluşabilecek itirazları göz önünde bulundurarak tescil durumunu göz önünde bulundurabilirsiniz.
  • Bu ödemeler şirket mali yapısına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nca örtülü kazançlarda ceza uygulaması olabilir. Bu nedenle şirketten alınacak bu paranın makul olan kısmı Huzur Hakkı olarak, kalanıysa kar payı şeklinde gösterilerek yapılmalıdır.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!