Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar? Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
September 18, 2018
Güncelleme Tarihi:
27/4/2023
0 dk

Mali müşavirlik, devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu ile tanımlanan meslek grubunu ifade eder. Mali Müşavirlik SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) ve YMM (Yeminli Mali Müşavir) olmak üzere ikiye ayrılır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Genel hatlarıyla görevleri arasında katma değer beyannamesi, muhtasar beyannamesi hazırlamak ve gerekli tahakkuk fişini almak, ilgili fişi firmaya ödetmek, geçici gelir beyannamesi hazırlamak vs. olan ve bu işleri bir işyerinden bağımsız olarak yapan meslek grubuna Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir.

SMMM Nasıl olunur? Şartları Nelerdir?

Adayların öncelikle üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine bağlı bölümlerden veya benzer bölümlerden mezun olmaları gerekir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavını kazandıktan sonra 3 yıl boyunca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin yanında staj yaparlar. Yüksek Lisans mezunları için bu süre 2 yıldır. Staj bitiminde ilk yeterlilik sınavına girerler. Bu sınava başvurmak ve geçmek için toplamda 2 yılları vardır. Sınavı geçenler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını alır.

Serbest Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişilerin muhasebe işlemlerini yürütmekle mükellef olan mali müvaşir, yeni kurulan şirketlerin açılışından, defterini tuttuğu işletmelerin beyannamelerinin düzenlenmesine ve beyanname kontrollerine kadar birçok muhasebe işlemleriyle ilgilenmektedir.

Mali müşavirler, hizmet verdikleri işletmeleringelir ve giderlerini düzenli olarak mali tablolarla kayıt altında tutmaktadırlar. Aylık, 3 aylık vergi düzenlenmesi gereken vergi ve beyannamelerin kontrollerini gerçekleştirerek, işletmeyi doğrudan ilgilendiren vergilerin ve beyannamelerin zamanında ödenmesi için işletmelere destek olmaktadırlar. Vergi konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan işletme sahiplerinin vergisel süreçlerini kolaylaştırmaktadırlar.

Muhasebe, vergi ve beyanname yönetimiyle, olulabilecek vergi ziyaı durumlarının ve çeşitli vergi cezalarının önüne geçerken, işletmelerin muhasebe süreçlerinin etkin şekilde yönetilebilmesi için çalışmakta ve işletmelerin mali sürdürülebilirliğini sağlamaktadırlar.

Yeminli Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

Genel hatlarıyla işletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştiren, belgelere dayanarak, inceleme, tahlil ve denetim yapan, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verip bilirkişilik yapan, tasdik veren kişilere Yeminli Mali Müşavir denir. Yeminli Mali Müşavirlerin tasdiğinin gerektiği konular arasında yeniden değerleme işlemleri, değer artış fonunun sermayeye eklenmesi ve Kurumlar Vergisi İstisnaları bulunmaktadır.

• Sektörel anlamda analitik düşünme becerisi kazanan YMM'ler, genellikle denetleme pozisyonunda bulunmaktadır.

• Yeminli Mali Müşavirler, işletmelerin risk analizini yaparak işlermenin finansal devamlılığını sağlamayı amaçlarlar.

• İşletmelere mali ve finansal süreçlerde destek olarak, çeşitli belgeleri mevzuata uygun hale getirerek vergisel işlemlerin tamamlanmasına önayak olurlar.

• YMM'ler defter tutmazlar. Bu yönüyle SMMM'lerden ayrılan Yeminli Mali Müşavir, muhasebe ile ilgili defter tutamaz, mali müşavir bürosu açamaz ve muhasebe bürolarına ortaklık yapamaz. Bütün bunlara karşın, yeminli mali müşavirlere önemli tasdik imkanları verilmiştir.

YMM Nasıl Olunur?

YMM olmayı hedefleyen SMMM'lerin en az 10 yıl SMMM olarak çalışmış olmaları gerekir. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavını da geçtikten sonra Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı alan adaylar YMM olmaya hak kazanır. Yeminli Mali Müşavirler mesleki hayatlarına başlayabilmeleri için Asliye Ticaret Mahkemesine yemin olarak sayılan yazılı bir metin verirler ve böylece mesleki hayatlarına başlayabilirler.

Mali Müşavir Kimdir?
KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!


YMM ve SMMM Nedir? Farkları Nelerdir?

Mali Müşavirlik mesleğinde ulaşılan son nokta, yeminli mali müşavirliktir. Bunun dışında terfi söz konusu değildir. Defter tutmak ve bu defterlere göre finansal raporlar hazırlamak serbest muhasebeci mali müşavirlerin görevidir. Yeminli Mali Müşavirlerden ancak danışmanlık hizmeti alınabilir. Yeminli Mali Müşavirlerin defter tutması ve finansal rapor hazırlaması hukuken mümkün değildir.

YMM' ler mesleki bir hata yaptıklarında sırf meslek hayatları tehlikeye girmiyor; kendilerine yönelik soruşturma da başlatılabiliyor. Bunun sebebi noter onaylı mühürle belli belgeleri onaylamak zorunda olmaları.

Onaylanan belgelerde herhangi bir hata çıktığı zaman, belgenin tüm hakları tamamen Yeminli Mali Müşavirden soruluyor. Ciddi vakalarda tutuklanma bile söz konusu olabiliyor. Yeminli Mali Müşavirler noter ortaklığıyla çalışabiliyorlar. Çalışma alanları ve ona bağlı olarak gelirlerinin daha fazla olduğunu söylemek mümkün.

Şimdi Mali Müşavirler için Mükellef Takip Platformuna Geçiş Yapın!

  • Bi’Link ile mükelleflerinize ait faturaları Luca sistemine otomatik aktarırken, faturaları tek tek girme zahmetinden kurtulun. Zaman ve iş tasarrufu sağlayın. Bi’Link ile e-Fatura ve e-Arşivlerinizi dilediğiniz zaman görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Mükelleflerinize ait e-tebligat ve e-hacizleri gözden kaçırmadan GİB entegrasyonu ile tek ekrandan takip edin.
  • Bi’Link, sizi gündemde tutar! SMMM Bilgi Duyuru sistemi ile dilediğiniz kaynaklardan güncel mevzuat ve haberlere tek ekrandan ulaşarak mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan cezaların önüne geçmenize yardımcı olur. SGK ve GİB sistemine entegre çözümler sunan Bi’Link ile beyan ve bildirgeleri atlamadan iş takibinizi kolaylaştırır.
  • Bi’Link Görev takibi özelliği ile, mükelleflerinize ait işleri dilediğiniz personele atayarak görev durumlarını takip edebilirsiniz. Mükelleflerinize iş yükünü kolayca takip edin. Bi’Link sisteminize gelen verilerin toplanmasıyla oluşturulan raporlarla, mükelleflerinizin iş akışını görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Mali Müşavirler için e-Dönüşüm Uygulaması: Bi'Link!  içeriğimize göz atabilirsiniz

No items found.

Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar? Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir