Pazarlama Planı ve Fiyatlandırma Stratejileri

İçerik Üreticisi
Ahmet Karadeniz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

İşletmelerin karlılıkları, müşterilerin değişen isteklerini karşılayabilmeleriyle doğru orantılı değiştiğinden, pazarlama stratejileri işletmeler için günden güne daha önemli bir hale gelmekte. Dolayısıyla pazarlama planı yapmak ve fiyatlandırma stratejileri belirlemek işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına gerekli görülen hususlardandır.

Pazarlama planı, yeni bir ürün veya hizmetin pazara tanıtılması ve pazarda alabileceği model üzerine kuruludur. Bundan dolayı potansiyel müşteriler hedef alınarak hazırlanır. Amacı tüketicileri bu ürün veya hizmeti satın almalarına ikna etmek ve bu doğrultuda izlenecek yol haritasını belirlemektir. 

Kimler Pazarlama Planı Oluşturur?

Yeni bir ürünü veya hizmeti piyasaya sürmek için hazırlanmakta olan markalar ve start-up aşamasında olan girişimler, pazarlama planı oluştururlar. Pazarlama planları, artmakta olan rekabet ortamı dolayısıyla girişimlerin diğer politikalarıyla birleştirilebilir.

Konuyla ilgili diğer içeriğimiz ; Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır? Stratejileri Nelerdir?

Pazarlama Planı Önemli Adımlar

Öncelikle “Neredeyiz?”, “Nereye varmak istiyoruz, nasıl ulaşabiliriz?” sorularına cevap verilerek pazarlama stratejileri belirlenmeli, buna göre pazarlama planı oluşturulmalıdır. Planlama mutlaka aşağıda listelenen unsurları içermelidir:

Bu unsurların yanı sıra yönetici bilgileri, pazar araştırması sonucu tablo, grafik vb. ile özetlenen veriler, kısa ve uzun vadeli tahminler de planın içinde bulundurulmalı ve koşullar değiştikçe planda mutlaka revize yapılmalıdır. 

Planı hazırlarken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalara değinmek gerekirse:

Ürün veya hizmetin pazarda beklenilen aralıklarla ulaşmayı hedeflediği miktarın satış yaptığı bölgedeki toplam satış miktarına oranı satış ve pazarlama hedeflerini verir. Satış ve pazarlama hedeflerinizi yönetmek ve finansallarınızı takip etmek için KolayBi' ön muhasebe programı özelliklerini inceleyiniz.

Ürün veya hizmetin hitap ettiği grubun sosyoekonomik durumu kapsamında alım gücü ve sıklığı hakkındadır.

Piyasada yer alan rakiplere karşı mevcut girişim veya ürün fikrinin, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesini sağlar. Sonucunda zayıf yönlerin nasıl güçlendirilebileceğini dair çalışmalar yapılır; promosyon kampanyaları ve fiyatlandırma stratejileri bu konuda başvurulan yöntemlerdendir.

Fiyatlandırma Stratejileri

Maliyet Odaklı Fiyatlandırma

Geleneksel fiyatlandırma sisteminin en temelini oluşturur. Şirketin ürün için harcadığı maliyet ve ürünün şirkete getireceği kar miktarı düşünülerek ürüne bir fiyat verilir.

Pazarlama planı içinde ham madde, lojistik, paketleme gibi tüm giderler hesaplanıp, oluşan maliyetine şirketin istediği kar miktarı eklenerek piyasaya sürülür. Fiyatı belirlerken piyasa rekabeti, genel satış miktarları, şirketin durumu göz önüne alınır.

Pazarlama Planı
KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

Tüketici Odaklı Fiyatlandırma

Tüketici odaklı fiyatlandırma stratejisi birçok farklı başlıkta incelenebilir:

- Penetrasyon Fiyatlandırma

Piyasada yeni olan bir ürünün/hizmetin benzerlerine kıyasla daha düşük bir fiyata satılmasıdır. Pazar payını arttırmak isteyen şirketlerin izlediği bir stratejidir.

- Yüksek İndirimli Fiyatlandırma

Tüketiciye ürünü tanıtmak amacıyla yapılan fiyatlandırma çeşididir. Bu fiyatlandırmada dikkat edilmesi gereken konu: uzun süre düşük fiyata alışan tüketici, fiyatlar eski haline döndüğünde yaşayacağı sıkıntıdan dolayı alternatif ürünler arayabilir. Yaşanan bu süreç takip edilerek ve planlanarak fiyatlandırma stratejisi yapılmalıdır.

- Psikolojik Fiyatlandırma

Bir pazarlama illüzyonu şeklinde sunulan fiyatlandırma çeşididir. Ürün fiyatları küsuratlı olarak yazılır. Örneğin 90 TL değerindeki bir ürünün 89.90 TL olarak etiketlendiğinde müşteri bunu 80 TL olarak algılar. Bu da tüketiciyi cezbederek ürün veya hizmeti satın almasına yardımcı olur.

Ahmet Karadeniz
Digital Copywriter