Risk Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Risk yönetimi, işletmeler için piyasada başarıya ulaşabilme ihtimallerini ifade etmektedir. İşletmelerin başarıya ulaşmaları için önemlidir.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Risk yönetimi, işletmeler için piyasada başarıya ulaşabilme ihtimallerini ifade etmektedir. İşletmelerin hem yönetim hem finans konularında başarıya ulaşmalarında çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Risk zamana bağlı değişmekte olup, belirsizlik olarak da tanımlanabilir. Bu belirsizliğin olumlu veya olumsuz sonuçları olabilir. İşletmeler, riskleri yönetebilirler. Hem kurumsal işletmeler hem de küçük ve orta büyüklükteki işletmeler risk yönetimi konusunda çalışmalar yapmalıdır.

Risk, algıya bağlı bir anlam taşır. Bir kuruluş veya şahıs tarafından yüksek olarak algılanan bir risk, bir başkası için düşük olabilir. Yüksek maliyetli hizmet süreçlerinde riskin algıdan bağımsız kılınması, ortak bir kavramsal anlayışın ortaya konması zorunludur.

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır?

Risk Yönetimi, faaliyetlerdeki risklerin belirlenmesi, çözümlenmesi ve tepki verilmesi süreçlerini kapsar. Olumlu olayların sonuçlarının arttırılması ve elverişsiz olayların sonuçlarının en aza indirilmesini içerir.

Risk yönetimi işletmeden işletmeye farklılık gösterebilirken, bir işletme içinde farklı birimlerde de farklı stratejilerle yapılabilir. Bu süreç, faaliyet ve operasyonlardaki risklerin belirlenip çözümlenmesi ve ardından belirlenen risklere karşı önlem alınmasıyla gerçekleşir. Aşamalar ise şu şekildedir;

Risk Yönetimi
KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

- Planlama: Bu aşamada risk faaliyetlerine nasıl yaklaşılacağı ve planlamanın nasıl yapılacağına karar verilir. Proje veya faaliyet için risk yönetim etkinliklerine nasıl yaklaşılacağı ve planlanacağına karar verme

- Riskleri Belirleme: Karşılaşılabilecek risklerin hangi faaliyetlerden kaynaklanabileceği ve bu risklerin neler olduğu belirlenir.

- Nitel Risk Çözümlenmesi: Risklerin nitel değerlendirmesini yapma ve faaliyet hedefleri üzerindeki etkilerine öncelik verme sürecidir.

- Nicel Risk Çözümlemesi: Bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve işletme hedefleri üzerindeki etkileri belirlenir.

- Risklere Karşı Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi: Risklere karşı çeşitli yöntemler geliştirilerek, fırsatlar arttırılmaya çalışılırken tehditler ise azaltılmaya çalışılır.

- Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü: Riskler takip edilir, risk azaltma planları uygulanarak riskler kontrol altına alınır. Bunun yanı sıra yeni riskler tanımlanır. Bu riskler için de süreç aynı şekilde devam eder. 

Risk Yönetim Çeşitleri Nelerdir ?

Risk yönetimi farklı hedefler doğrultusunda yapılabilir. Risk çeşitleri; rekabet için, pazar için risk yönetimi, yetenek riski yönetimi, IT riskleri, finansal riskler ve yenlik riskleri olarak değerlendirilebilirler. Bu sayede işletmelerin hedef, amaç veya departman bazlı risk yönetim faaliyetleri yürütülüp gerekli önlemler alınabilmektedir.

Konuyla ilgili diğer içeriklerimiz: 

Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Findeks Risk Raporu Nedir? Hangi Bilgileri İçerir?

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı