Vergi Türleri Hakkında Bilmeniz Gereken Önemli Bilgiler

Reading Time: 2 minutes

Vergiler, devletin şahıslardan ve bütün işletmelerden geri ödememek üzere karşılıksız aldığı paradır. Devlet bu paralar ile gider kalemi olarak belirlediği her türlü giderin finansmanını ve gelir dağılımını sağlar. Ayrıca devlet, vergiyi vergi daireleri yardımı ile toplar ve takibini sağlar. Vergi türleri başlıklar altında incelenecek olursa:

Katma değer vergisi, hemen hemen tüm harcamalar üzerinden alınan vergi türüdür. Vergiler kanunca zorunlu olmakla birlikte insanlar tarafından devlete ödenir. KDV birçok ülkede vardır ama yüzdelik oranları ülkeden ülkeye değişmektedir. Satılan alınan her türlü mal ve ya hizmetlerin hepsinden KDV alınır. Türkiye de KDV 1 Ocak 1985 den yürürlüğe konmuştur.

Şahıslardan alınan vergiler gelir vergisi olarak adlandırılırken, işletmelerden alınan vergi ise kurumlar vergisi olarak adlandırılır. Gelir vergisi, belirli gelirler elde eden kişilerin devlete vermek zorunda olduğu belli orandaki vergi türüdür. Gelir vergisi beyannameyle ödenir. 25 Mart’a kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. İki farklı şekilde verilir; bunlardan biri mart ayında diğeri ise temmuz ayında ödenir.

Stopaj, maaş ve ücret alanların borçlarının ödenmesinde gelir maaşı ya da ücreti alacak kişinin henüz eline geçmeden verginin kesilmesi anlamına gelmektedir. Stopaj hesaplanırken halka açık anonim şirketlerde oran yüzde 10, diğerlerinde ise yüzde 20 dir. Tüm vergiler gibi bu vergide de oranlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Stopaj vergi türleri içinde yer almazken, vergi alma yöntemlerinden biridir.

Beyan usulü vergi, beyan veya beyanname usulü vergi de vergi miktarı tespit edilir ve vergi dairesine bildirilir. Geç veya eksik beyan edilirse bunun cezası uygulanır bazı durumlarda ise vergi cezaları kesilir. Vergi mükellefi tarafından ya da bir 3. kişi tarafından da verilebilir.
Vergi yönetiminizi daha iyi yapabilmek için KolayBi’ kullanın.

Muhtasar Ne Demek?

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Vergi asıl borçludan değil vergi sorumlusundan talep edilir. Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesinden önceden bildirilmiş olur. Bu 3 aylık dönemler şu şekildedir; ekim, kasım, aralık dönemi için 23 Ocak; ocak, şubat, mart dönemi için 23 Nisan; nisan, mayıs, haziran dönemi için 23 Temmuz; temmuz, ağustos, eylül dönemi için 23 Ekim akşamına kadar bu beyanname verilir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!