Yevmiye Nedir? Yevmiye Defteri Nasıl Tutulur?

Simge Gürel

İçerik Yazarı

yevmiye defteri nedir
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
July 18, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Yevmiye Nedir?

Yevmiye bir işçinin veya çalışanın bir günlük çalışmasının karşılığı olarak alacağı ücreti ifade eder. Türkçede "günlük ücret" veya "günlük kazanç" şeklinde de kullanılan yevmiye, işveren tarafından işçiye ödenir.

Yevmiye, işçinin çalışma performansına, niteliğine, deneyimine ve işverenin ödeme politikasına bağlı olarak değişebilir. Bazı işlerde yevmiye miktarı sabit olabilir, ancak bazı durumlarda işçinin performansı veya iş verimliliği göz önüne alınarak bonus veya prim gibi ek ödemeler yapılabilir.

Yevmiye bir işçinin bir günlük çalışmasının karşılığı olarak aldığı ücreti ifade eder. Yevmiye miktarı birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve mevcut asgari ücret başta olmak üzere, iş sözleşmesi ve sendikal anlaşmalar tarafından belirlenir. İşçilerin yevmiyesi, geçim ihtiyaçlarını karşılamak ve adil bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla düzenlenir.

Yapılacak olan işin günlük olarak ödenecek belirli bir tutar üzerinden kararlaştırılması halinde bu iş yevmiyeli işler sınıfına girmektedir. Başka bir deyişle çalışan gün sonunda veya gün içindeki işinin sonunda günlük yevmiye alacaktır. Söz konusu tutar işe başlamadan önce kararlaştırılan tutardan daha aşağıda olmayacaktır. Bununla birlikte günlük yevmiye hesaplama için mevcut asgari tutarın günlük karşılığı temel alınır.

Sadece çalışanlar için değil aynı zamanda muhasebe kayıtlarının da doğru şekilde oluşturulması adına işverenler açısından da yevmiye defteri kavramının doğru doğru olarak bilinmesi gerekmektedir. Yapılan günlük işler karşılığında ödenen tutar olarak bilinen bu kavram, muhasebe giderleri olarak da doğru şekilde gösterilmelidir.

Yevmiye Defteri Nedir?

İşletmelerin günlük finansal işlemlerini kaydetmek amacıyla kullanılan bir defter olan yevmiye defteri titizlikle tutulmalıdır. Yevmiye defteri bir nevi muhasebe kaydı tutma aracıdır şeklinde yanıt vermek mümkündür. Yevmiye defteri, genellikle bir defter veya elektronik bir sistem - yazılım olarak kullanılır.

Yevmiye defterinin temel amacı işletmenin gelirlerini, giderlerini, alacaklarını ve borçlarını düzenli bir şekilde kaydeder. Bu kayıtlar sayesinde işletme sahipleri ve yöneticileri, işletmenin mali durumunu güncel olarak takip edebilir ve finansal kararlarını buna göre alabilir.

Yevmiye defteri, her bir işlem için ayrı bir kayıt yapılmasına olanak sağlar. Her kayıtta işlem tarihi, açıklaması, miktarı ve hesap numaraları gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler, işletmenin mali tablolarını oluşturmak ve vergi beyannamelerini hazırlamak gibi önemli süreçlerde kullanılır.

Yevmiye defterinin düzenli bir şekilde tutulması, işletmenin mali denetim ve raporlama gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olur. Aynı zamanda işletme sahiplerine ve yöneticilere işletmenin finansal performansı hakkında net bir görüntü sunar.

Bu da işletmenin karlılığını, varlık ve borç durumunu değerlendirmelerine olanak tanır. İşletme sahiplerine ve yöneticilere mali durumu takip etme, raporlama yapma ve finansal kararlar alma imkanı sağlar. Aynı zamanda yasal gereklilikleri yerine getirme ve mali denetimleri kolaylaştırma açısından da önemlidir.

Resmi evrak niteliği taşıyan bu defterler için yevmiye defteri nasıl tutulur sorusunun da doğru yanıtlanması önemlidir. Temel olarak günlük bazda gerçekleşen mali hareketler belgeler ile kayıt altına alınarak yevmiye defteri tutulmuş olur.

İlgili içerik: Defter Beyan Sistemi Nedir? Nasıl Başvurulur?

Yevmiye Defteri Ne Şekilde Tutulur?

Muhasebe yevmiye defteri için öncelikle bilanço kaydı ile açılış yapılmaktadır. Sonrasında ise meydana gelen her türden işlem için yevmiye kaydının tutulması gerekir. Kayıtların tamamı için ise belgelendirme yapılmalıdır.

Defter içinde bulunan her kayıt içinse verilen numaralar ilgili belgeler ile deftere işlenmektedir. Bu sayede kontrol esnasında veya kanıtlanabilir durum gerektiren hallerde hareket kayıtları görülebilir.


Örnek bir yevmiye defteri tutmak için şu noktalara dikkat edilir:

Yevmiye defterine ilk olarak başlık eklenir. Bu başlık, işletmenin adını, türünü, adresini ve defterin dönemini içermelidir.

Her kaydın yapıldığı tarihi belirtmek için bir tarih sütunu oluşturulur. Kayıtların kronolojik olarak düzenlenmesi önemlidir.

Her kayda benzersiz bir numara atanmalıdır. Bu numaralar, yapılacak olan ilgili işlemler için referans olarak kullanılır.

Kaydedilen her işlem, ilgili hesaplara ait kodlar ve isimler kullanılarak tanımlanır. Örneğin, "100 - Nakit" veya "120 - Alacaklar".

Her kayıtta borç ve alacak sütunları yer alır. İlgili hesaplara ait miktarlar bu sütunlarda belirtilir. Borçlar genellikle sol tarafta (veya üstte), alacaklar ise sağ tarafta (veya altta) yazılır.

Her kaydın sebeplerini belirtmek için bir açıklama sütunu eklenir. İşlemle ilgili detaylar, işletme içi veya dışı referanslar bu alanda yer alabilir.

Yevmiye defterinde her sayfa sonunda borç ve alacak toplamları bulunmalıdır. Bu sayede denge kontrolü yapılabilir.

Yevmiye defterinin her sayfasının sonunda, kayıtların doğruluğunu onaylayan ve imzalayan yetkililerin imzaları yer alır.

Bu noktalara dikkat edilerek yevmiye kaydı örneği oluşturulabilir. Önemli olan nokta tüm işlemlerin sonrasında kanıtlanabilir şekilde kayıt altına alınabilmesidir. Özellikle çalışan haklarının ve sonrasında vergilendirme işlemlerinin yapılabilmesi için belirtilen noktalara dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda “yevmiye numarası nedir?” gibi kavramların da bilinmesi gerekebilir. Yevmiye numarası defterde bulunan her hesap dönemine 1’den başlatılarak verilen numarayı ifade eder. Tutar, tarih, alacaklı gibi kavramlarla birlikte önemlidir.

Yevmiye Defteri Örneği

Daha anlaşılır olması için basit bir yevmiye defteri örneği şu şekilde tablolaştırabiliriz:

Tarih Açıklama Alacak Borç
13.02.2019 Nakit Avans 0,00 700,00
14.02.2019 Ürün Satışı 1000 0,00
15.02.2019 Nakit Tahsilat 500,00 0,00
16.02.2019 Ödeme 0,00 200,00

Yevmiye kaydı örneği üzerinden görüleceği gibi muhasebe için tutulacak olan yevmiye defterinin sadece çalışanlara günlük olarak verilen ücretlerin yansıması olarak değil, işletmeye yönelik günlük bazda tüm parasal giriş ve çıkışların kaydedilmesidir.

Örnekteki ilk işlemde nakit avans işlem belirtilmekte ve 700 TL borç kaydedilmiştir. İkinci işlemde ise 1000 TL değerinde ürün satışı olmuştur ve alacak bu kapsamda kaydedilmiştir.

Üçüncü işlem ise 500 TL tutarında alınan bir tahsilatı ifade eder. Dördüncü işlem de 200 TL olan ücretin ödenmesidir. Buradaki ödeme çalışana veya alacaklıya da yapılmış olabilir.

Yevmiye konusunda ilk olarak çalışanlar için günlük ücret belirlenme olarak akla geliyor olsa da yevmiye defterinin tutulmasında işletmenin tüm para giriş ve çıkışları günlük olarak yer alabilir.

Bu noktada muhasebe kayıtları için kapsamlı bir süreci ifade eden yevmiye defterini yazılım aracılığıyla gerçekleştirmek işletmelere daha fazla kolaylık sağlayacaktır.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir;

İşletme Defteri Nedir? Nasıl Tutulur?

e-Defter Nedir? e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

Puantaj Nedir? Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

Envanter Defteri Nedir? Envanter Defteri Nasıl Tutulur?

Kasa Defteri Nedir? Ön Muhasebe Programı ile Nasıl Tutulur?

Yevmiye Defteri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yevmiye Tutarı Nasıl Belirlenir?

Yevmiye miktarı, birçok farklı faktöre bağlı olarak belirlenebilir. Bunlar arasında işin türü, çalışma koşulları, sektör, işçinin niteliği ve deneyimi gibi unsurlar yer alır. İş Kanunu'na göre, işçinin yevmiyesi, yapmış olduğu işe uygunluğu ve nitelikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Yevmiye miktarı, aynı zamanda sendikal anlaşmalara da tabi olabilir. İşçilerin haklarının korunması ve daha ideal çalışma koşulları sağlanması amacıyla sendikalar işverenlerle toplu sözleşmeler yaparlar. Bu sözleşmelerde yevmiye miktarı ve diğer mali haklar belirlenebilir.

Yevmiye Nasıl Hesaplanır?

Yevmiye, genellikle belirli bir iş günü için hesaplanır. Bir haftalık çalışma süresi içindeki çalışma günleri sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanır ve işçiye ödenir. Bununla birlikte bazı durumlarda yevmiye miktarı saatlik olarak da hesaplanabilir. Örneği, geçici veya kısmi süreli çalışanlar için saatlik yevmiye uygulanabilir. Ancak bu noktada yevmiyenin normal koşulların altında, düşük ücretle çalışma anlamına gelmediği bilinmelidir. Bu kapsamda verilecek bir diğer yanıt da verilen ücretin günlük karşılığıdır. Örneğin asgari ücret ile çalışan birisi 2023 Temmuz sonrasında 11,402 TL’ye çalışmaktadır. Bu kişinin yevmiyesi ise yani asgari ücret günlük yevmiye miktarı 380 TL’dir. Dolayısıyla yevmiye çalışanın günlük bazda aldığı ücreti ifade eder. Bazı işler uzun süreli olmayacağı için genellikle yevmiye kavramı da kısa süreli işleri tanımlamak için kullanılır. Minimum ücret, yasal olarak belirlenen en düşük ücret miktarını ifade eder ve işçilerin temel geçim ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla belirlenir.

Yevmiye Nedir? Yevmiye Defteri Nasıl Tutulur?

Simge Gürel

İçerik Yazarı