E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Nedir?

Reading Time: 2 minutes

Dijital dönüşüm ile hayatımıza giren e-Fatura ve e-Arşiv kavramları, birbirine benzer yanları olsa da farklılıkları da bulunur. Bu kavramlara yakından bakalım.

E-Fatura Nedir?

Elektronik platformda hazırlanan ve ilgili mükelleflere elektronik olarak gönderilen faturaya e-Fatura denir. E-Fatura belgesinin kâğıt çıktısı alınmaz, GİB’in sunucuları aracılığı ile gönderilir ve alınır. 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-Fatura kullanımını zorunlu kılmıştır. 2022 Mart ayı itibariyle sektörel yelpazesi genişleyen e-Fatura e-Arşiv uygulamalarının belirli ciro hasılatlarına sahip şirket ve işletmele zorunlu kılınarak e-Dönüşüm olgusunun Türkiye’de genişletilmesi hedeflenmiştir. 2022 Mart ayı itibariyle genişletilen ve birtakım değişikliklere gidilen düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak yıllık cirolarından bağımsız olarak belirlenmiş bazı iş faaliyetlerinde bulunan firmalar için de e-Fatura kullanımı zorunlu olacaktır.

E-Arşiv Nedir?

E-Fatura mükellefi olmayan işletmeler ile kişilere elektronik platformda fatura gönderilip saklanmasına fırsat sunan uygulamaya ise e-Arşiv denir. GİB’e göre sadece arşivlenen e-Arşiv faturalarının raporlaması yapılmaktadır. E-Fatura kullanan bütün mükelleflerin e-Arşiv kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Öte yandan 01.01.2020 tarihinden itibaren oluşturulan faturaların vergiler dâhil toplam tutarının 30 Bin TL’yi aşması durumunda bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hâle getirilmiştir.

E-Arşiv Faturası ile E-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-Arşiv faturası da tıpkı E-Fatura gibi elektronik ortamda düzenlenen ve gönderilen bir uygulamadır. E-Fatura, yalnızca e-Fatura kullanıcısı olan işletmelere gönderilebilir. Görsel olarak e-Fatura ve e-Arşiv faturası arasında belirgin farklar yoktur fakat kapsamları ve süreçleri açısından birbirinden farklıdır. E-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasındaki temel farklar aşağıdaki gibidir:

  • E-Fatura, yalnızca kurumlar arası faturalama yapılmasını sağlar.
  • E-Faturada tüm faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ön kontrolden geçmektedir.
  • E-Fatura, yalnızca e-Fatura sistemine kayıtlı taraflar arasında gönderilir ve alınır.
  • 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen firmalar için e-Fatura zorunludur. E-Fatura geçme zorunluluğu olmayan işletmeler, dilerlerse kendi talepleriyle e-Fatura sistemine başvuru yapabilirler.
  • E-Arşiv faturası, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan işletmeler ve son kullanıcılara gönderilen elektronik faturalar olup bu faturalar, GİB e-Arşiv portal veya firmaların bilişim sistemlerine entegre e-arşiv uygulaması aracılığıyla gönderilir ve saklanır.
  • E-Arşiv faturasını, yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan e-ticaret siteleri gönderebilir. 2019 yılında ise sadece e-ticaret sitelerinin değil yıllık cirosu belirlenen tutarın üzerinde olan tüm işletmelerin e-Arşiv uygulamasını kullanması zorunlu olmuştur.
  • E-Arşiv uygulamasını kullanmak için e-fatura sistemine dâhil olmak zorunluluğu bulunuyor.
  • E-Fatura sistemine dâhil olmak şartıyla, dileyen her işletme e-arşiv uygulamasına geçebilir.
  • E-Fatura ve E-Arşiv arasındaki farkları detaylı şekilde incelediğimiz makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

e-arsiv e-fatura nedir
Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!