7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Ve Getirilen Değişiklikler

7036 Sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu yayınlandı ve uygulamaya yönelik önemli değişiklikler ve yenilikler getirildi.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Birtakım iş davalarında, davadan arabuluculuk kurumuna müracaat etmenin dava şartı olması da dâhil olmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki iş hukuku mevzuatında köklü değişiklikler ile uygulamaya yönelik yenilikler getirilmişti. Yeni 7036 Sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdikten sonra uygulamaya yönelik önemli değişiklikler ve yenilikler getirildi.  

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Yenilikleri Nelerdir?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile uygulamaya yönelik önemli değişiklikler şunlardır:

7036 Sayılı Kanunun Arabuluculuk Şartı Nedir?

Türk hukukunda arabuluculuk kurumuna başvuru, alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olmaktan çıkaran İş Mahkemelerinin görev alanına giren davalarda dava şartı haline ilk kez 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilmiştir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan iş uyuşmazlığı sebebiyle dava açılması durumunda, davanın usulden reddine karar verileceği hükmüne bağlanmıştır. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları arabuluculuk kurumuna başvuru zorunluluğundan muaf tutulmuştur. Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 3. madde altında ve 17 ile 28. maddeler arasında düzenlenmiştir.

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı